Dutch QSL bureau

Het DQB is in Nederland het centrale punt voor ontvangst en verzending van en naar de gehele wereld. Deze dienst is “gratis” beschikbaar voor leden van de VERON en de VRZA. Niet-leden kunnen tegen een vergoeding ook gebruik maken van het DQB. Aan portokosten betaalt het DQB jaarlijks zo’n 10.000 euro.

Het DQB heeft een geautomatiseerd systeem ontwikkeld, waarin alle leden met daarbij behorende informatie opgeslagen liggen. Dit systeem is door leden te raadplegen door in te loggen op de website www.dutchqslbureau.nl. Hier is ook informatie te vinden over het formaat van de QSL-kaart, aanbevelingen voor het invullen, een link naar de IARU-lijst van landen met QSL-bureau, een prefixlijst etc.

U kunt in de gekoppelde website www.dqbmanager.nl controleren of u in de juiste regio vermeld staat en hoe u wijzigingen kunt doorgeven aan het DQB. Deze regio is in principe ook de regio waar u op de regio-bijeenkomsten uw kaarten kunt ophalen en/of deponeren. Als u uw kaarten op een andere manier wenst te ontvangen kijkt u even bij het volgende hoofdstuk: Werkwijze R14.

 Werkwijze R14

Het DQB distribueert de kaarten over het land door gebruik te maken van regionale QSL-managers (RQM). Deze dragen zorg voor distributie en verzending binnen de regio. Uw kaarten kunnen altijd worden gebracht en gehaald op de afdelingsbijeenkomst die uw bezoekt. Is dat niet dezelfde als uw eigen afdeling, dan kunt u dat kenbaar maken aan de RQM. Daarnaast is het mogelijk om via een eigen post-service regelmatig uw kaarten te ontvangen. U stort dan een bedrag ter dekking van de portokosten en een geringe jaarlijkse bijdrage aan materiaal etc.

Tenslotte is het mogelijk om uw kaarten thuis bij de RQM te halen en te brengen.

De RQM van R14 (Friesland, ) is :

Brant Visser, PEoBV, Feitenslaan 42, Veenwouden, 0511-474446, brentnew@hetnet.nl

.

Afhandeling QSL kaarten

Bijzonderheden

Landen zonder QSL Buro