Friese elfstedencontest.          Uitslag 2005                        Terug

 UITSLAG FRIESE  ELFSTEDEN CONTEST 2005

 Sectie 80 meter - buiten regio 14. 

Nr: Call Regio Mult. Pnt Score
 1 PH7J R42 12 257 3084
 2 PA3ASE R19 12 245 2940
 3 PG9W R28 11 209 2299
 4 PE2AE R19 12 163 1956
 5 PAoJNH R46 11 175 1925
 6 PA3GQF R37 12 157 1884
 7  PC5BV R19 11 153 1683
 8 PA5W R41 12 1134 1608
 9 PA3FEQ R32 12 105 1260
10 PEoMVJ R48 12 100 1200
11 PG7V R34 8 134 1072
12 PE1KL R07 10 105 1050
13 PA4VK  R05 9 100 900
14 PAoCAH R51 12 70 840
15 PE2LOJ R25 9 85 765
16 PA60AAG R19 7 74 518
17 PA3FEA R28 6 70 420
18 OO5JD --- 9 34 306

 

Sectie 80 meter Regio 14.  

Nr: Call Regio Mult. Pnt Score
 1 PI4FRG R14 12 273 3276
 2 PA7MM R14 12 238 2856
 3 PA3DGY R14 12 194 2328
 4 PE1OLM R14 12 177 2124
 5 PA1JON R14 12 175 2100
 6 PI60EME R14 11 182 2002
 7  PE1CDA R14 11 180 1980
 8 PAoGE R14 11 148 1628
 9 PI4VRL R14 10 161 1610
10 PA3DTY R14 12 118 1416
11 PAoTVT R14 12 106 1272
12 PAoFUO R14 9 111 999
13 PE1RVF R14 12 80 960
14 PG2D R14 11 81 891
15 PAoLH R14 11 80 880
16 PAoFEI R14 8 40 320
17 PE1DUG R14 12 24 288

     

Checklogs: PAoWJT, PI60LWD, PAoCOR, PAoQLD, PG7V,

             PE2SKE, PAoKM, PA5W, PE1OYC, PAoLH. 

 

Sectie 2 meter - buiten Regio 14.

Nr: Call Regio Mult. Pnt Score
 1  PA4PS   R19  11 257  2827
 2  PD5ANS  R41  12  226 2712
 3  PD2JVE  R34  11  137  1507
 4 PA3CEB  R41  9  117 1053
 5 PH8GB R46 5 185 925
 6 PD3HAR R45 10 90 900
 7  PI9SRS R42 4 127 508
 8 PA5VK R05 3 42 126

 

Sectie 2 meter - Regio 14.

Nr: Call Regio Mult. Pnt Score
 1 PAoGUS R14 12 325 3900
 2 PI4FRG R14 12 247 2964
 3 PE1OLM R14 12 193 2316
 4 PI4VRL R14 11 195 2145
 5 PE1LUB R14 12 170 2040
 6 PI60EME R14 12 139 1668
 7  PD1CDB R14 12 130 1560
 8 PA3GJW R14 12 116 1392
 9 PA3FTF R14 11 107 1177
10 PA2RP R14 12 94 1128
11 PAoEMO R14 11 95 1045
12 PEoJDS R14 11 84 924
13 PA3DZD R14 10 76 760
14 PD2JPW R14 11 68 748
15 PA3FVD R14 10 51 510
16 PE1RVF R14 12 40 480
17 PA3FUO R14 11 43 473
18 PG2D R14 7 30 210

19

PAoFEI R14 5 14 70

           

Terug      

 

   
VERON A-14