Friese elfstedencontest 2004    
PE1OLM/P in  HINDELOPEN

 

Terug

   
Dit jaar werd voor de 20e keer deze contest gehouden. Voor ondergetekende de eerste keer om dit evenement eens live mee te mogen maken op de locatie Hindelopen. Dit jaar kwamen de signalen uit een caravan welke door de familie De Boer uit Hindelopen beschikbaar was gesteld. Deze caravan stond opgesteld aan de Dijkweg direct aan de IJsselmeerkust. Om 9.00 uur stonden Bote ( PAoBVD ) en Kasper ( PA3FRV ) uiteraard ook Gialt ( PE1OLM/A ) al reeds hun spullen uit te pakken waarna ze direct de antennes in elkaar gingen zetten. De 2 meter antennes ( 1 rondstraler Comet GP-5 en een 7 elements horizontale yagi DK7ZB geleend van Alfred PA7AL ) en de HF draad werden boven op de dijk geplaatst op een telescoopmastje, welke werd voorzien van een rotor om de horizontale yagi te kunnen draaien. Naast deze mast stond een "Hy Tech" pompmast die niet onder druk bleef staan en moest worden vergrendeld met tape en andere kunstgrepen

dit om te voorkomen dat deze in elkaar zou zakken. In deze mast hing de ene helft van de HF dipool, de andere helft ging naar een legermastje welke rechts van de centrale mast geplaatst was. Nadat alles "stond" kon het installeren van de zenders beginnen. Bote achter de HF set en Gialt bij de 2 meter zender, nadat alles is aangesloten en uitgetest is het wachten op het startsein van 11 uur.Volgens een amateur zijn we 5 seconden te vroeg begonnen maar ach,wij hadden dat niet in de gaten met al dat publiek rond de caravan en de mensen op het strandje. Direct na de start was het al vrij druk op de beide sets en konden we volop genieten van de verbindingen die werden gemaakt, ondertussen pruttelde de koffiemachine volop en konden de heren genieten van een vers bakkie koffie met schuim. Na de nodige wisselingen van operators en de vele stations die gelogd werden, werd het langzamerhand 14.00 uur, tijd om het tijdelijke station te sluiten en de balans op te maken.Op 2 meter zijn er 62 stations gelogd en op 80 meter zijn het er 55. Ik kan terug kijken op een leerzame en boeiende dag in Hin delopen.

Jan PD2JDB

 

 

 

 

 

 

 

VERON A-14 HOMEPAGE