VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14  DECEMBER 2013

Na ontvangst met koffie en cake starten de eerste  ronden Bingo, Er waren weer leuke prijzen waren te winnen. Wil Stilma stelde een

vijftal leuke computer accessoires ter beschikking (TNX) .Tussen de bingo rondes door bedanken we de dames voor de altijd

prima bediening in het dorpshuis. Nogmaals bedankt !

Vlot verlieten de bingo prijzen de prijzentafel en tussendoor waren lekkere warme snacks beschikbaar.

Een geslaagde afsluiting van het jaar maar helaas een te bescheiden opkomst.

 

VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14  NOVEMBER 2013

voorzitter Henk, PA3FHZ verhindert en daarvoor in de plaats zwaaide penningmeester Tom, PA2IP, met de hamer. Rond 20.00uur zat de zaal mooi vol met 42 belangstellenden en opendeTom de vergadering.De mededelingen werden kort gehouden vanwege dat de spreker van vanavond ook weer 1.5 uur nodig had om thuis te komen. Hierna gaf Tom het woord aan Harold Plooijer, PAøQRB uit Den Helder. Harold had een uitgebreide PowerPointpresentatie over de aspecten van HF antennes en voedingslijnen. Als eerste werd gedefinieerd wat een isotrope straler was en dat versterking van antennes opgegeven ten opzichte hiervan een juiste zaak is. Het is namelijk onzeker als dit t.o.v. een dipool gedaan wordt. Verder heeft Harold gesproken over diverse aanpassingsmodellen van voedingslijn aan antenne en verstoringen die door onderlinge beïnvloeding kunnen ontstaan, maar daar werd het al te laat voor. Zo tegen 23.00 uur (!) werd na veel vragen uit de zaal de lezing beëindigd en onder applaus voor deze geweldig interessante informatie ontving Harold een Fries pakket met lekkernijen als dank. Hierna werden de bezoekers wel thuis gewenst en nog even herinnerd aan de komende 11 stedencontest.

VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14  OKTOBER 2013

Zo rond kwart over acht opende Tom, PA2IP, de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom, waaronder ook de spreker van deze avond; OM Be Linker. Als eerste werden enkele mededelingen gedaan. Gememoreerd werd aan het overlijden van OM Ton van der Veur, PAoSPA, die regelmatig de vergaderingen bezocht, en aan OM Douwe Kooijstra, PAoDKO, ons allemaal bekend. Hierna volgden enkele mededelingen uit de agenda en werd de 11 stedencontest besproken, welke volgende maand plaats zal vinden op zondag 17 november.

 

Hierna kreeg OM Be Linker het woord. Be is betrokken geweest bij de Smilde TV toren vanaf het begin dat deze gebouwd werd. Be is met zijn leeftijd van 84 jaar de nog de enige persoon die dit kan vertellen, alle andere collega's zijn al overleden. Een collega van Be heeft kleurenfilm (!) opnames gemaakt van de bouw en inrichting van de toren en deze zijn met behulp van Omrop Drenthe gedigitaliseerd. De film bevat geen geluidsspoor en daarom heeft Be de film ingesproken en van commentaar voorzien.

De gehele documentaire duurt dan ook een volle 3 kwartier. Alle aanwezigen hebben met volle aandacht hier naar gekeken, het was bijzonder interessant! 

   Ik wil iedere belangstellende aanraden naar een lezing van Be te gaan en de film te zien, het zijn echt unieke beelden en deze film wordt niet vrij gegeven. Uiteraard heeft Be nog veel meer verteld en na de pauze (met hapje en drankje uiteraard) beantwoordde Be diverse vragen van de aanwezigen. Als laatste had ondergetekende de eer Be te bedanken voor deze lezing en een mand met Friese lekkernijen te overhandigen. Hierna werd iedereen wel thuis gewenst met de herinnering aan de 11 stedencontest. Peter, PE1CDA.     

 

VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14  SEPTEMBER 2013


Maandagavond 9 september is afdeling A-14 weer van start gegaan. Deze avond stond in het teken van zelfbouw, zoals we dat elk jaar gewend zijn. Helaas kon de SMD soldeerworkshop niet doorgaan, maar gelukkig was er door de diverse bezoekers genoeg zelfbouw meegenomen. Met circa 30 radioliefhebbers  was het een gezellige en leerzame start en we werden weer prima verzorgd door de beheerders van Ien&Mien. We geven willekeurig een overzicht van wat er stond opgesteld en maken in onze gedachten nu een rondje door de zaal:

OM Rommert, PE1DCF had een regeneratieve middengolf buisontvanger mee die werkt volgens het ruimteladingsprincipe. Daarnaast stond een draaiende electromotor opgesteld waarvan de draaiende schijf werd beschenen met een stroboscooplicht. Deze is uitgevoerd met een heldere witte LED. De stroboscoopgenerator levert van de 100 telpulsen 1 stroompuls naar de LED. Door nu de frequentie van de generator af te lezen en te vermenigvuldigen met 60 (=1minuut), kan, bij stilstaand beeld van de motorschijf, het toerental bepaald worden. Daarnaast stond een VLF ontvanger om aard- en atmosferische ruis (s.i.d.) rond de 27kHz te ontvangen. Uiteraard ook aanwezig Jan, PAøEMO met het servicebureau en Brant, PEøBV met de QSL kaarten. Ook ondergetekende had iets mee: 70MHz open dipool (onderdeel van een 5 elements antenne) met aanpassingkring 28-50Ω waarbij de koppelspoel op de asymmetrische coaxaansluiting  is aangesloten en tegelijkertijd symmetrisch is uitgevoerd. De ‘hete’ kant van de spoel bevindt zich in het midden met als gevolg dat ‘static’, die als ‘common mode’ signaal op de dipool wordt ontvangen, niet de binnengeleider van de coax door onderlinge capaciteit kan bereiken .

OM Henk van Roon was aanwezig met een laptop, die via een internet aansluiting verbonden was met ontvangers die bij hem thuis staan. Er kon op afstand geschakeld worden tussen twee ontvangers: Winradio met een VHF antenne voor ontvangst van ACARS en een RTL850 dongel voor ontvangst op UHF (1090MHz) van ADS-B (radarsysteem die aanwezig is in vliegtuigen) Kijk verder maar eens op: www.sterrenwachtleeuwarden.nl.

Piet, PE1SJA, had weer een andere tuner voor 10 - 80 meterband meegenomen. Zowel de buiten- als de binnenkant zag er zeer mooi uit. De kast is opgebouwd uit hout bekleed met aluminiumplaat. Er kan tot 300 Watt mee gemeten worden via een kruisnaaldmeter.

Er zijn zowel oude als nieuwe onderdelen in toegepast. Zo zijn knoppen en schalen prachtig gecombineerd Zoals aangekondigd in het vorige afdelingsblad had Marten, PA3BNT een FT7 mee met als antenne de portabele loop, gemaakt van coax. Deze antenne stond al eens beschreven in het januarinummer van het afdelingsblad dit jaar. Nu waren er wel signalen te ontvangen, maar vanuit de vergaderruimte is door storing en afscherming weinig te werken.

  Bote, PAoBVD had weer gewichtige zelfbouw mee. Een 13,5V  70A ! voeding, zeer compact en degelijk gebouwd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 100 Ampere Mitsubishi IGBT module (CM100DU-12H) welke wordt aangestuurd met een 723 en een stuurtor. Inschakel vertraging i.v.m. met de dikke elco,s. Hieronder een ontwerp van een samengestelde geschakelde voeding die 20A kan leveren.

OM Chiel, PAoPKH, liet een simpele homemade buizentester zien waarmee de kwaliteit van een buis met B4/B5 buisvoet beproeft kon worden. Niet alleen de buizentester was oud, maar de meegenomen buisjes waren dat ook. Vroeger was dit een van de duurste onderdelen van de radio en met een dergelijke tester kon je snel een indruk krijgen van de toestand van de “lamp”. Deze start van vanavond was erg gezellig en we hopen elkaar de volgende keer weer te ontmoeten.   73, Peter PE1CDA

 

VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14  MEI 2013

Deze avond een goede opkomst met 40 radioamateurs.   De voorzitter is iets verlaat en Tom, PA2IP opent de  vergadering en heet iedereen welkom.  Allereerst de mededelingen: Joop, PE1BVZ en Jan, PAøEMO zijn wegens ziekte verhinderd. Hierdoor is het servicebureau niet aanwezig. Bestellingen kunnen altijd aan de bestuursleden doorgegeven worden. Zij zorgen dat deze weer bij Jan terecht komen. Na deze vergadering gaan we de zomer in en houden we 9 september weer een bijeenkomst. Ondertussen was Henk, PA3FHZ gearriveerd en werd het woord gegeven aan Rudi Engelbertink. PA4UNX met de lezing over propagatie.  

Het eerste plaatje van PowerPoint deed menigeen opveren want er werd geopend met ‘voortplanting’ ! De zaal werd wat ongerust, maar al gauw bleek het toch over radiogolven te gaan. Rudi gaf een overzicht over de diverse vormen van propagatie en dat we tegenwoordig veel hulpmiddelen hebben om deze propagatie op internet te monitoren en met redelijke kans te kunnen voorspellen. Hoofdzakelijk spreekt Rudi over de HF banden. In dit HF spectrum heeft elke amateurband weer andere eigenschappen, die in bepaalde gevallen ook geheel tegenovergestelde eigenschappen bezitten. Grootste veroorzaker hierin is de ionosfeer van de aarde en de invloed daarop van de stralingsenergie van de zon. Ook het aardmagnetisch veld speelt hierin een belang-rijke rol. Na diverse vragen kwamen we tot het einde van de lezing en mocht Rudi een applaus en attentie van de afdeling in ontvangst nemen. De voorzitter wenste Rudi een goede terugreis en wenste ons allen wel thuis met de wens dat we een goede en gezonde zomer mogen beleven en dat we elkaar 9 september hopelijk weer zien. Waarvan akte !    De secretaris, Peter PE1CDA


 

VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14  APRIL 2013

Tytsjerk 2013; weer een gezellig treffen!  

Ja, als we alleen al Tytsjerk zeggen en dit in verband brengen met het radioamateurisme, dan weten we het wel : de radiovlooienmarkt. Ook deze 28e keer was weer geslaagd en ondanks dat de opstelling wat anders was dan andere jaren; de ingang achter en koffie boven, heeft iedereen het naar z’n zin gehad. De inbrengstand had het weer razend druk met verkoop van ingebrachte spullen en de verrasingszakken met onderdelen. Hier hebben Bernard, PDøLYF, Arjen PA7LV en Douwe, PA3ABT, goede zaken gedaan met als resultaat dat veel inbrengzaken en alle zakken verkocht zijn. Er zaten dan ook weer mooie onderdelen is. Gelukkig hoefden ze het niet met z’n drieën te doen want de bestuursleden moesten ook flink bijspringen. Door de gebruikte ruimte boven kwam op de begane grond meer ruimte vrij voor handelaren en konden dus boven staan:

De Friese Relais Commissie, (Bote, Sytse  en Wiebe), het QSL bureau door Brant en tevens presentatie coversity relaissysteem met Dennis Koller.   Ook was uiteraard aanwezig het servicebureau door Jan, PAøEMO, daarnaast Marten, PA3BNT.

die NVHR informatie verschafte. Dan zelfbouw door Jurre, NL13577. Nieuw was dat het bedrijf UNIS uit Grou zich aan de bezoekers presenteerde. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om aan een aantal personen de kerstpuzzelprijs uit te reiken en tevens de beker en certificaat aan de winnaars v/d 11stedencontest 2012 te overhandigen. Zie de foto’s met bijbehorende tekst. Kortom, weer genoeg te zien en te beleven. Niet te vergeten is de onmisbare schakel in het dorpshuis en dat zijn de beheerders Wijbe en Betty. Zij maakten het mogelijk dat alles soepeltjes verliep. Kortom, iedereen, vrijwilligers, handelaren, bezoekers; hartelijk bedankt ! Deze radioactiviteit wordt door ons allen gemaakt. Daar zijn de bezoekers de belangrijkste schakel in. Volgend jaar in 2014 is de 29e Radiovlooienmarkt Tytsjerk al vastgelegd op zaterdag 12 april. De VERON afd. Friesland-Noord, nodigt u dan weer van harte uit!


VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14  MAART 2013

Henk heet iedereen welkom en speciaal Arend PE2AE die vanavond een presentatie over antenne techniek verzorgt. De voorzitter vraagt aandacht voor onze radiomarkt op 13 april a.s in Tytsjerk. Alle tafels zijn bezet maar de  mogelijkheid van de inbrengstand is er wel.

Mededelingen: Afwezig Peter PE1CDA (weekend Londen) en Joop PE1BVZ (ziek). We wensen hem alle sterkte toe wat we ook Jan PAoEMO wensen ivm het overlijden van zijn XYL. Er is niets voor de rondvraag dus kan de lezing starten.  Arend PE2AE stelt zich even voor en geeft aan welke ideeën voor antennes op kleine oppervlakten de revue zullen passeren, Dat zijn de dipool, verkorte dipool (G5RV), CWL dipool (OE5CWL), de Cobwebb antenne (G3TPW), verticale antennes, Helicals en de kleinere 2 elements beams. Verder komen de magnetische loop, de Isotron en (verkorte) beams aan bod. Te veel om hier te vermelden.  Tot slot behandeld Arend nog storingsonderdrukking met behulp van een MFJ1026. Dit apparaat wordt geplaatst tussen de antenne en ontvanger. Het principe berust op het elimineren van een storend signaal door middel van fasedraaiing. Naast de "hoofd" antenne wordt ook een "hulp" antenne op dit apparaat aangesloten. Na het beantwoorden van vragen bedanken de aanwezigen Arend voor de interessante lezing met applaus en Henk overhandigd een leuke attentie. Met de antenne lezingen in de afgelopen periode moet u bijna wel genoeg info hebben opgedaan om, als het straks beter weer is, aan de slag te gaan met uw antenne park.


VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14  FEBRUARI 2013

Jammer genoeg was de voorzitter verhinderd,   dus Tom, PA2IP, zat als vicevoorzitter de vergadering voor.

 Er volgden enkele mededelingen: OM Arjen Bloemsma, PDoPCX,   is 21 januari jl. plotseling overleden. Arjen woonde in Franeker.

Hierna gaf Tom het woord aan de secretaris voor het jaarverslag. Kopieën ervan werden uitgedeeld en het verslag werd voorgelezen en, behoudens een schrijffoutje, goedgekeurd. Hierna volgde via het jaarverslag v/d penningmeester. Ook dit verslag liet aan duidelijkheid niets te wensen over. De kascontrolecommissie, bestaande uit Siep, PAoSJE, en Piet, PE1SJA  hadden de stukken op 5 februari gecontroleerd en stelden aan de vergadering voor de penningmeester décharge te verlenen. Dit werd onder applaus door de 16 aanwezigen goedgekeurd. Tinus Bijlsma is bereid volgend jaar deel te nemen in de kascontrole commissie waarin Piet, PE1SJA nu voorzitter is geworden. Fokke, PD4FDJ, stelde zich beschikbaar als reserve lid.   De financiën van het service-bureau waren tevens ondergebracht in het financieel verslag. Voor het beheren van het servicebureau ontving Jan, PAoEMO (rechts) uit handen van Tom een mand met lekkernijen als dank voor het werk in de afgelopen jaren. Volgens het roulatiesysteem waren Joop, PE1BVZ en Peter, PE1CDA aftredend en herkiesbaar. Er waren geen bezwaren en er hadden zich geen nieuwe kandidaten gemeld en onder applaus werd dit goedgekeurd. Hierna was het de hoogste tijd voor pauze en daarna werd de video van K4M, DXpeditie naar Midway Atol getoond. Een prachtige video met mooie opnamen over dit bijzondere eiland. Ook kwam als antenne de Battle Creek Speciaal ter sprake en die bespreek Marten BNT in één van de volgende nummers.  Rond 22.40 uur bedankte Tom iedereen voor zijn aanwezigheid wenste ons allen wel thuis.


VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14  JANUARI 2013

Ondanks het vriezend weer was er een goede opkomst met 28 personen. Voorzitter Henk, PA3FHZ, heette iedereen welkom en wenste namens het bestuur iedereen een gelukkig Nieuwjaar. Allereerst waren er enkele mededelingen: de afdelingscompetitie van afgelopen jaar heeft een 8e plek opgeleverd. Ook dit jaar zijn weer een aantal leden actief en extra deelnemers zijn zeer welkom. Lees het afdelingsblad of kijk op de internetpagina hoe mee te doen. Ook de PACC komt weer dichterbij en wel op 9 – 10 februari. Kijk voor de overige vele activiteiten op de agenda’s in de bladen of internet. 13 April dit jaar is weer de radiovlooienmarkt Tytsjerk. Dit gebeuren nadert ongemerkt snel, zo is de ervaring. Dus denk je erover de zolder of shack eens op te ruimen, dan kun je dit bij de inbrengstand kwijt. (10% van de opbrengst is voor de clubkas) Ook zijn er nog enkele tafels (á €6) beschikbaar. Hierna kwam de rondvraag.  

Henk gaf hierna het woord aan Kees Nijdam, PE5T, voor de lezing. Kees is al 10 jaar verbonden met de omroep organisatie Waddenzee. Radio Waddenzee heeft een 2 tal middengolf-zenders en een 3e is op komst. De zender op 1602KHz heeft na een aantal omzwervingen een plek gevonden in Noordwest Friesland. Kees onderhoudt de apparatuur en zorgt voor back-up als de zender uit gaat. De antenne bestaat uit een vertical van 26 meter met een topload en een aardnet.De uitgang van de versterker levert voldoende audiovermogen om de schakelende HF eindtrap te moduleren. De versterker is van alle kanten beveiligd en wordt nauwelijks warm. Valt er nog meer te schakelen? Jazeker, de diverse voedingen bestaan ook uit schakelende fets. Het gehele opgenomen vermogen uit het net wordt bijna allemaal nuttig gebruikt. Behringer levert ook audioversterkers met schakelende fets die een vermogen van 3000Watt kunnen leveren voor weinig geld. Deze techniek zien we, behalve in schakelende voedingen, nog niet veel toegepast in het radiozendamateurisme. Kees is er prima in geslaagd een goede AM omroepzender te maken voor weinig geld, veel vermogen en hoog rendement. Deze techniek gaan we vast meer tegenkomen in onze hobby. Na diverse vragen ontving Kees een hartelijk applaus voor deze lezing. Kees werd hartelijk bedankt door Henk en overhandigde de bekende mand met lekkernijen als dank. Hierna werd de zender nader bekeken en gedemonstreerd door Kees. De 400Watt zender had gedurende de lezing steeds aangestaan en de dummyload al behoorlijk warm gemaakt en dat was ook het enige wat warm werd aan het geheel ! Hierna werd iedereen wel thuis gewenst.

2013

 

VERSLAG BIJEENKOMST DECEMBER VERON A-14   2012

Gezamenlijke feestvergadering VERON/VRZA

 

Als afsluiting van 2012 hebben we een gezamenlijke gezellige avond gehad waarbij VERON A14 en VRZA Friesland gezamenlijk optraden. 

Deze avond moest men fysiek en mentaal aan de bak, en wel aan de sjoelbak. De bingo was meer voor het mentale vlak. Taart, wijn,

worst en allerlei leuke prijzen waren te verdienen. Wil Stilma stelde spontaan een tiental prijzen (TNX) beschikbaar zodat de prijzentafel

goed bezet was. Voorafgaande aan de bingo bedanken we de altijd prima bediening in het dorpshuis met een kleine attentie.

 

 

VERSLAG BIJEENKOMST NOVEMBER VERON A-14   2012

     

Harold had een uitgebreide PowerPointpresentatie over de aspecten van HF antennes en voedingslijnen. Zo tegen 23.00 uur (!) werd na veel vragen uit de zaal de lezing beëindigd en onder applaus voor deze geweldig interessante informatie ontving Harold een Fries pakket met lekkernijen als dank. Hierna werden de bezoekers wel thuis gewenst en nog even herinnerd aan de komende 11stedencontest.

 

 

VERSLAG BIJEENKOMST OKTOBER VERON A-14   2012

 

Te gast was jan Willem v/d Berg, PE1OGW. Hij verzorgde de lezing over communicatie in de luchtvaart. 

 Het was al na elven toen Jan Willem zijn lezing afsloot en een applaus in ontvangst nam. Bernhard PE1RQA

 

VERSLAG BIJEENKOMST SEPTEMBER VERON A-14   2012

Op 10 september zijn we dan weer begonnen met de eerste nazomerse vergadering. Dat is niet onopgemerkt gebleven want we mochten in totaal 36 bezoekers verwelkomen. Dat belooft weer veel  goeds. Helaas konden Jan en Jurjen, PAøEMO en PE1ODW, niet aanwezig zijn en hadden zich afgemeld. Diverse amateurs hadden zaken meegenomen wat tussen transceiver en antenne aangesloten zit en Brant, PEøBV en XYL Alie hadden de SMD workshop wederom opgezet. QSL kaarten werden eveneens bij Brant uitgewisseld en gebeurtenissen van de afgelopen periode werden besproken. Mijn indruk was dat men over het algemeen met een radio project, zoals ik dat dan maar noem, bezig was te realiseren. Van mijzelf uitgaande kan ik er altijd maar moeilijk een eind aan breien. Het geheel, wat het ook maar is, zeg maar: prototype, werkt , maar komt dan niet van het plankje of experimenteerbord af. Heeft u dat nou ook? Toch knap dat men het helemaal afmaakt alsof het in productie wordt genomen door een fabriek. Dat geeft toch een hoop voldoening, is het niet?   De secretaris, Peter PE1CDA

 

VERSLAG BIJEENKOMST MEI VERON A-14   2012

 Hieronder het verslag van de vergadering van 14 mei jl. te Goutum. Het betreft een gezamenlijke VERON/VRZA bijeenkomst met als

spreker de welbekende Jan Hoek, PAoJNH. Henk, PA3FHZ was verhinderd zodat Tom, PA2IP met de hamer zwaaide over 27 bezoekers.

De vergadering werd geopend en iedereen van harte welkom geheten. Allereerste waren er enkele mededelingen en inbreng van aanwezige leden.

 Hierna  kreeg Jan Hoek, PAøJNH, het woord om een en ander te vertellen over internationale ARDF kampioenschappen. Dit wordt door de organiserende landen professioneel georganiseerd. Er zijn diverse categorieën en indelingen. Hierin is onderscheid gemaakt in leeftijd (en fitheid) en frequentie, nl 80- en 2 meterband. Vooral Oost-Europese landen hebben een groot aandeel in deze ’tak’ van radiosport. We kunnen maandelijks in de radiobladen de avonturen hierover lezen. Rond 10.30 uur, inclusief een gezellige pauze, was Jan klaar met deze prachtige lezing. De secretaris mocht, onder applaus, Jan bedanken met een Friese mand vol lekkernijen en een bot voor hond Cary. Hierna wenste het bestuur iedereen een goede en gezonde zomer toe, aangezien dit de laatste bijeenkomst was voor de vakantie.  Graag tot ziens

 

 

BIJEENKOMST  A-14    APRIL 2012 = RADIOVLOOIENMARKT TYTSJERK

 

VERSLAG BIJEENKOMST MAART VERON A-14   2012

Lezing met powerpoint-presentatie door Wil Stilma PE1JRA  Van windmolen naar windturbine.

 

 Spanning, stroom, fazeverschuiving, vermogen, blind vermogen en schijnbaar vermogen, alle  techniek kwam aan bod.                         

 

VERSLAG BIJEENKOMST FEBRUARI VERON A-14   2012

Een half uur voor de vergadering werden enkele winnaars v/d 11 stedencontest 2011 gefeliciteerd en namen hun prijs in ontvangst. Dit waren Jan PE1LAP, Dré PD1ALW en Wiebe voor PI4FRG. Aangezien Henk PA3FHZ, geveld was door de griep nam Tom PA2IP, de voorzittershamer over. Mededelingen: * Afmelding van Ruurd, PE1CQB. 

 Hierna volgde het jaarverslag van de secretaris. Na enkele opmerkingen werd dit goedgekeurd. Hierna volgde het financieel verslag van de penningmeester. Hier werden enkele vragen over gesteld en daarna las de voorzitter van de kascontrolecommissie de bevindingen voor. Arjen PA7LV en Siep, PAøSJE hadden de financiën in orde bevonden en stelden de vergadering voor de penningmeester dechargé te verlenen, wat met applaus werd bevestigd. De kascontrolecommissie voor 2012 bestaat nu uit Siep, PAøSJE en Piet, PE1SJA. Als reserve lid: Tinus Bijlsma.

 Hierna volgde de bestuursverkiezing: Voorzitter Henk PA3FHZ, (met schriftelijke bereidheidsverklaring) en lid bestuur Brant, PEøBV, waren aftredend en stelden zich herkiesbaar. Ze werden beide met applaus herkozen.

Na de rondvraag werd het pauze om daarna te beginnen aan de beroemde beruchte luchtige lezing van Douwe, PA3ABT. Douwe doet deze ‘post-huishoudelijke’ lezing al voor de 5e keer op rij. Douwes advies is : Het radioamateurisme is nog veel leuker door niet altijd maar complete koopdozen aan te schaffen maar door het zelf te maken. Dat was weer een goedgevulde avond en nadat Douwe de bekende attentie en een applaus had ontvangen wenste de voorzitter ons allen wel thuis.

 

 

 

VERSLAG BIJEENKOMST JANUARI VERON A-14   2012

"under construction"

Voorzitter Henk PA3FHZ opent de vergadering en wenst iedereen een goed en gezond 2012 toe. Speciaal heet hij Dick PA2DTA de spreker van vanavond, welkom. Marten PA3BNT was zo vriendelijk om als chauffeur van Dick op te treden. Er waren enkele korte mededelingen:

 Peter PE1CDA, de secretaris, is verhindert.  In de afdelingscompetitie zijn we op een mooie 2e plaats geëindigd—niet slecht in een veld van 53 afdelingen. Doe ook eens mee in het nieuwe jaar. 14 April is er weer onze radiomarkt Tytsjerk, er is nog een tafel vrij ! U kan ook natuurlijk gebruik maken van de inbrengstand, 10% is dan voor de moeite voor de afdelingskas. Op 29 januari bestaat de stichting CAMRAS 5 jaar. 10 maart is in Rosmalen de Landelijke radio vlooienmarkt in den Bosch. De gemeenschappelijke excursie is  op donderdag 23 februari. De VR vergadering is op 21 april in Apeldoorn Er is niets voor de rondvraag dus kan Dick PA2DTA starten.

 Dump stond in eerste instantie op het programma maar geïnspireerd door het logamp artikel in dit blad nam Dick ons mee in een exercitie kris kras door theorie en techniek. Via de lineaire versterker, logaritmische versterker naar de wereld achter de getallen, Euclides “elementen’ (wie kent ze niet...) naar coderen, de Semafoor en de Morsecode. Verder neemt Dick nog even wat wiskundige Highlights met ons door. Een prachtig gebrachte causerie die niet in 10 zinnen is samen te vatten. Niet helemaal dump maar dat houden we tegoed

 

 

Gezamenlijke feestvergadering VERON/VRZA van 13 december 2011.

 

De gezamenlijke ‘eindejaar feestavond’ was gezellig. Begonnen werd met een film van 3 kwartier over de radioloopbaan van Marconi. Deze is gemaakt door de Duitse ZDF omroep voor het programma Terra. Via deze website zijn veel meer heel goede documentaires te zien. De presentator spreekt duidelijk en goed te volgen Duitse taal, eventueel met Duitse ondertiteling. Zie website www.zdf.de/ZDFmediathek en typ in het zoekvenstertje ‘terra’.

Onderaan de pagina kun je meerdere pagina’s openen. Het programma van Marconi heeft als titel: Das unsichtbare Netz. In deze film is te zien dat in 1898 tientallen kuststations zijn opgericht door Marconi en 1 ervan staat in Nederland. Jawel, in onze afdeling dus. Onderzoek in de archieven hebben nog niks opgeleverd. Het lijkt de locatie bij Nes of Holwerd te zijn. In de archieven zijn wel de stations van Marconi te vinden in Stavoren en Enkhuizen. Deze steden onderhielden waarschijnlijk rond de vorige eeuwwisseling een ‘draadlooze telegram’ verbinding. Wie er meer van weet mag het zeggen. Na deze film kon ieder zich lekker ontspannen met een spelletje bingo. En ja hoor: bij bingo vallen de prijzen soms bij dezelfde personen. Ruurd. PE1CQB (voormalige secretaris) moest de auto bijna voorrijden. Alleen het cijfer 15 kon hij niet te pakken krijgen, die prijs ging naar een ander…HI.  Uiteindelijk was er voor iedereen tenminste 1 prijs.

VERSLAG NOVEMBER BIJEENKOMST 2011 A14 te Goutum

De 4 meterband door Peter PA2V

Kort verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 15 november te Goutum, gezamenlijk met de VRZA Friesland. Voorzitter Henk was verhinderd wegens griep zodat de penningmeester de spreekwoordelijke hamer overnam. Tom opende de vergadering rond 20.10 uur en verwelkomde de 44 bezoekers. Een viertal leden waren verhinderd en hadden zich bij het bestuur afgemeld. Tom herinnerde nog aan de 11 stedencontest van 20 november a.s. zondag. Verder: December wederom gezamenlijke eindejaar feestavond met de XYL’s. In januari staat weer een mooie lezing op stapel door Dick, PA2DTA. VRZA secretaris Bernhard, PE1RQA had loten te koop wegens het 60 jarig bestaan van de VRZA en in de prefix werd dit jubileum ook kenbaar gemaakt als PI60VRL. Hierna kwam PA3BNT aan het woord om iets over zijn kort-geleden bemachtigde ‘VARADYNE’ radio uit 1930/36 te vertellen. Wellicht kunnen we hier later meer over lezen in dit afdelingsblad.

 

Dan was het nu de hoogste tijd om het woord te geven aan Peter Gouweleeuw, PA2V, die hier samen met XYL naar toe was gekomen om een lezing te geven over de nieuwe 70Mhz band, oftewel de 4 meterband. Peter ondersteunde de lezing met een powerpoint presentatie die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. ! Rond 10.40 uur was Peter klaar met zijn 70 MHz betoog en kreeg onder luid applaus als dank de bekende mand met Friese lekkernijen. Ik denk dat velen van ons geïnspireerd zijn om eens aan deze band te gaan werken. Dat dus zelfbouwen. We wensen iedereen succes die hier iets in willen ondernemen en dus graag tot horens op 4m !   Peter, PE1CDA

 

 

OKTOBER BIJEENKOMST 2011 A14 te Goutum.

Ook nu weer kon iedereen zijn QSL kaarten halen en brengen bij Brant PEoBV.De organisatie van deze avond ligt bij de VRZA en daarom opent Bernhard PE1RQA de bijeenkomst met een hartelijk welkom voor iedereen en in het bijzonder voor de crew van PA450M.  Er zijn geen ingekomenstukken. VERON mededelingen: even aandacht voor de komende Friese elfstedencontest en voor lezing van november. Peter PA2V kan niet op de maandagavond en komt dus een dag later  dus op dinsdag 15 november naar Goutum. Er is niets voor de rondvraag en zo kan Kees PA2CJH namens de deelnemers van PA450M met de uitleg van hun radio activiteit starten. Ter gelegenheid dat het 450 jaar geleden was dat Menno Simons is overleden hebben een aantal doopsgezinde radio amateurs rondom zijn monument in Witmarsum een weekend vol radio activiteit ontplooit.Op de verschillende banden werden een 200 tal verbindingen gemaakt.De lezing werd ondersteunt met foto,s van het weekend en een film.

Bernhard bedankte voor de presentatie en aan de aanwezige deelnemers overhandigde hij een kleine attentie.

 

 

 

SEPTEMBER BIJEENKOMST 2011 A14 te Goutum.

 

       

Beste radioamateurs,

 

Een frisse start na deze frisse zomer: een gezellig samenzijn van een kleine 40 radioliefhebbers. Genoeg te zien. Bekijk de foto’s nog maar eens even.  Ook de SMD workshop van Brant en Alie zijn door diversen bezocht. Ziet u toch wel mogelijkheden met SMD te werken ? Het is zeker te doen met de juiste spullen. Microscopen, (loodvrij)soldeertin, alles was aanwezig om eens kennis te maken met de SMD soldeertechniek. Een aantal OM’s nam deze kans niet waar. Misschien meer liefhebbers van de Solderen Waar Het Hangt methode? Rond een uur of tien had iedereen genoeg nostalgie opgesnoven.

 

 

VERSLAG BIJEENKOMST  A-14    9 mei 2011

Links boven en onder:

Lezing Jan PAoEMO

 

Onder: Jaap PE1NGF

met zijn WAS certificaat

Lezing: Jan PAoEMO; het meten van HF vermogen

Jan is al geruime tijd bezig met het bouwen van eenvoudige  (V)HF vermogens meters. Als je goed wilt meten moet je wel weten wat je wilt meten, hoe te meten en waarmee? Wat kan je verwachten en hoe leg je de resultaten vast (wat heb je gemeten). Verschillende meetmethoden passeren de revue. HF sensors zijn er in diverse typen. Hij laat de verschillende meetmethodes van de professionele merken zien. Jan waarschuwt dat bij sommige meters de sensors nauwelijks meer verkrijgbaar zijn. Verder zijn er tippen hoe je moeilijk verkrijgbare onderdelen kan krijgen  en hoe ze te verwerken. Sommige diodes zijn als speldenknopjes. Jan soldeert ze aan 1 zijde aan een stukje draad zodat  dit kleine onderdeel makkelijk te positioneren is. De diode raak je dan ook niet zo snel kwijt. Een BAT62 is b.v zo,n kleine zero bias diode. Verschillende zelfbouw zaken zoals meetkopjes, stappenverzwakkers, richtkoplers en dummyloads rouleren door de zaal.  Verzwakkers gebruik je als meer vermogen wilt meten. Jan is nog niet gereed met zijn experimenten en zodra hij helemaal tevreden is leest u er ongetwijfeld meer over in ons afdelingsblad. Henk bedankte voor hem voor de interessante lezing met een leuke attentie. Onze voorzitter wenste alle aanwezigen een mooie zomer toe en hoopt iedereen in september weer te zien.  

    

BIJEENKOMST  A-14    APRIL 2011 = RADIOVLOOIENMARKT TYTSJERK

 

VERSLAG BIJEENKOMST  A-14    8 maart 2011

 

Op 8 maart waren Marlene Franx, PA9MAR en Jan te gast in Leeuwarden. Ze verzorgden het tweede deel van de lezing over de radiobuizen. Na een korte terugblik op de vorige lezing gingen ze van start. Marlene behandelde de anode, kathode, diode, triode, tetrode en pentode. De lezing werd opgeluisterd door mooie sheets die door Jan op de overheadpro-jector werden gelegd. De sheets gaven duidelijke grafieken weer waarop de effecten van wisselende stromen en spanningen te zien waren. Verder kwamen begrippen als verzadiging, vacuüm, steilheid, inwendige weerstand en versterkingsfaktor voorbij. Weer werden de begrippen met sheets verduidelijkt. Natuurlijk hadden Jan en Marlene ook een aantal buizen meegebracht maar ook een plaatspanningsapparaat en een zendbuis uit het vroegere zendschip van Radio Veronica ontbrak niet. Tot slot ontstak Jan zijn oude buizenradio. Deze speelde er, na opwarmen, stevig op los. Een meegebrachte 80 meter-ontvanger weigerde even dienst. De bezoekers konden terugkijken op een geslaagde lezing. Zij deden na afloop de handen even stevig op elkaar en keerden huiswaarts.

 

 

VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14    14 februari 2011

Voorzitter Henk opent de vergadering en heet ons allen welkom. Aanwezig zijn 24 leden. Henk geeft hierna het woord aan Tom, PA2IP. Tom doet enkele mededelingen over de afdelingscompetitie, de PACC, Radiovlooienmarkt Tytsjerk (tafels huren of inbrengstand) en dat de besturen VERON-A14 en VRZA-FRL het jaarlijkse overleg hebben gepleegd. Hierna volgde de uitreiking v/d kerstpuzzelprijzen aan de diverse winnaars. PE1PIX was aanwezig om de 11 stedencontest 3e prijs (80meter buiten R14) in ontvangst te nemen. De voorzitter gaf het woord aan de secretaris voor ingekomen stukken en het jaarverslag. Ingekomen stukken zoals de VR voorstellen waren nog niet binnen. (bleek deze avond via mail binnengekomen te zijn , maar net te laat voor de vergadering) en het jaarverslag werd voorgelezen. Na enkele kleine correcties werd het woord aan Tom gegeven voor het financieel verslag. Na enig uitleg hierover gaf Henk het woord aan de kas-controlecommissie Tinus Bijlsma en Arjen Vollema, PA7LV.

Zij hadden de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden en stelden de vergadering voor de penningmeester dechargé te verlenen. Dit gebeurde dan ook onder applaus. De kascontrolecommissie voor 2011 bestaat nu uit Arjen Vollema, PA7LV en Siep Elzinga, PAøSJE. Als reservelid meldde zich Piet Sjaardema, PE1SJA. Waarvoor hartelijk dank. Volgens het rooster was aftredend en herkiesbaar Tom, PA2IP en ondergetekende. Ze stelden zich weer beschikbaar en zijn door de leden herkozen voor de volgende termijn. Henk sloot het huishoudelijke deel van de vergadering af en gaf het sein ‘pauze’. Vanwege de goede service en het meedenken door de beheerders van het dorpshuis Ien & Mien heeft het bestuur gemeend een tweetal attenties aan hen te overhandigen. Dit werd tijdens de pauze aan de bar onder applaus aan hun gepresenteerd. Sonja en Fred bedankt !

 

Na de pauze gaf Henk het woord aan Douwe, PA3ABT voor de bekende roemruchte luchtige lezing ! De onderwerpen vanavond: De HAM en zijn WC-rol, De Philips Pionier ontvanger, Een “Wonderantenne”?  Met een WC rol van karton zijn vele eenvoudige zaken zelf te maken: Spoelvormen (Jurjen, PE1ODW had enkele meegenomen als voorbeeld, Q > 300!), spreiders tbv openlijn, condensator door het te beplakken met aluminiumfolie enz. enz. Met andere woorden: Wees creatief met karton. Hierna liet Douwe de Philips PionierSenior ontvanger zien. Een zelfbouwpakket uit de jaren 50/60. Doormiddel van dit soort buizenontvangers heb je diverse zaken voorhanden, zoals hoogspanning (plaatspanning), laagspanning uit een gelijkrichter van de gloeispanning, HF indicator door middel van een germaniumdiode en een ‘magisch oog’ EM80, EM84 e.d, versterkeringang voor allerlei doeleinden. Ook Rommert, PE1DCF had een dergelijke ontvanger mee in transistor uitvoering. Hierna kwam de ‘wonderantenne” ter sprake. Nu bestaan wonderantennes niet, maar Douwe duidde op de HF combinatieantenne van G7FEK. Deze antenne geeft voor 80, 40, 30, 17, 15, 12 een goede aanpassing en voor 20 en 10 meter is er een tuner nodig. Met 14 meter lengte kun je dus uit de voeten op de HF banden. Op internet kun je er voldoende over lezen. http://www.g7fek.co.uk   Zie linkenlijst op pi4lwd.nl. De plek waar de antenne is opgesteld is wel een heel belangrijke, volgens Douwe. Als laatste nog een tip: er is een nieuw Kent bouwboekje uit. Puur elektronica. Bouwen en begrijpen. Want de slogan van Douwe in z’n laatste dia is: QRP je werkt er (bijna) alles mee !!  Henk bedankte Douwe hartelijk voor deze leerzame en verhelderende lezing met de bekende attentie en heette ons allen wel thuis. 8 Maart is de volgende bijeenkomst in Bar Cambuur.                      73, Peter PE1CDA

 

VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14    10 januari 2011

Voorzitter Henk opent de vergadering en wenst ons allen een goed en gezond nieuwjaar toe. Speciaal heet hij de sprekers van vanavond, Thomas, PA1M en Timon, PA1T en een aantal gasten welkom.

 

De rondvraag leverde 1 item op: Brant, PEoBV: Op 12 februari is wederom de Techno Nostalgia te Emmen.

Hierna gaf Henk het woord aan PA1M en PA1T met: Praktische antenne ervaringen op HF. Als eerste werd de staandegolf behandeld met als uitkomst van rekenvoorbeelden dat dit niet de efficiëntie van een antenne bepaald. Maar ook kleine afwijkingen

in SWR zullen niet opgemerkt worden door de HAM aan de andere zijde. Thomas behandelde via de beamer diverse aspecten. Verder liet hij zien hoe aardverliezen te minimaliseren en dus de efficiëntie van de antenne flink te verhogen.

Ook werd behandeld het verschil in het voeden van de antenne met coax of openlijn. Met openlijn kan men zich een erg hoge SWR permitteren wat met coax niet verstandig is. Hierdoor kun je een multiband antenne verkrijgen die met de tuner op vele banden is af te stemmen. Er is ook een tussenoplossing: twincom lijn. Verder werd behandeld de polarisatie en opstralingshoek. Ook antenne materiaal zoals koper en aluminium passeerden de revue en de plaats in een antenne voor traps. Voor ‘weekend’ antennes, bijvoorbeeld voor de PACC, zijn het gebruik van kroonsteentjes en andere korte termijn oplossingen prima. De dipool kan snel berekend worden met 142,5/frequentie. De uitkomst geeft de halve golflengte minus 5% .   Verder werd  de inverted V behandeld en diverse verticals. Rond 10.40 uur was de lezing klaar en Henk bedankte Thomas en Timon voor deze voortreffelijke lezing, die meer dan 40 bezoekers trok, met de bekende mand met Friese zuivelinhoud. Hierna wenste de voorzitter ons allen wel thuis en herinnerde

de bezoekers aan de volgende lezing van Douwe, PA3ABT tezamen met de jaarvergadering in februari.

 

 

2011

Verslag december: bijeenkomst december 2010 te Goutum.

De laatste maand van het jaar was weer aangebroken, dus tijd voor de laatste bijeenkomst van het jaar. Dit keer geen feestavond in bar Cambuur, maar een gezellige avond in dorpshuis Ien & Mien te Goutum. We mochten 38 personen verwelkomen die gebruikt maakten van de aangeboden koffie en lekkere hapjes. Diverse mensen hadden spullen mee voor de verkoop, het service- en QSL bureau waren aanwezig en er werd een leuke film getoond waarin kort de ontwikkeling van radiocommunicatie werd verteld en met eenvoudige proefjes werd nagespeeld. Marten, PA3BNT had een ‘van der Heem’ frequentieteller mee uit de begin periode van de transistor. Deze kan tellen tot 1 MHz. Alles werkte met de bekende transistoren uit de OC serie. Jurjen, PE1ODW demonstreerde het effect van een hoornluidspreker. Zeer toepasselijk als je laagfrequent QRP uitgangsvermogen hoorbaar wilt maken want het verschil met of zonder hoorn op een luidspreker is zeer groot. Er was info in de vorm van Electrons (TNX PBoANI) en A14 afd. bladen.Brant, PEøBV en XYL Alie hadden een SMD soldeerplaats ingericht waar ieder van harte eens kon uitproberen dat met de juiste middelen SMD solderen uitvoerbaar is. Via een loep of een microscoop kon men de print en de componenten zien. Met een ‘scherpe’ soldeerbout kon dan geoefend worden. Nog mooier ging het om met een heteluchtbout te werken. Gelukkig zijn de componenten zo gemaakt dat ze korte tijd de hitte van het solderen kunnen doorstaan. Natuurlijk werd er uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor onderling QSO zowel in de zaal als aan de bar, ( met de altijd weer uitstekende bediening). Al met al een geslaagde eindejaarsbijeenkomst. Uw afdelingsbestuur wenst u allen een goed en vooral gezond 2011 !  Peter, pe1cda

Verslag november: bijeenkomst november 2010 te Goutum.

 

Maandagavond 8 november mochten we weer een interessante VERON/VRZA avond beleven in dorphuis “Ien en Mien’ te Goutum. Met 37 personen zat de zaal weer mooi vol. Voorzitter Henk, PA3FHZ opende de vergadering en heette ons allen welkom. Allereerst werden enkele mededelingen gedaan:

-21 November 11 stedencontest, graag zoveel mogelijk meedoen.

-Het afdelingsblad kan weer kopij gebruiken. Het doorgeven van een idee aan het bestuur is al voldoende. Ook is er behoefte aan nieuwe adverteerders.

-De decemberbijeenkomst is op dinsdag 14 december ook weer in Goutum

-De Dag voor de Radioamateur te Apeldoorn is goed verlopen. Diverse leden hebben elkaar ontmoet en PE1ODW, PA3BNT en PE1CDA stonden er op de zelfbouwtentoonstelling. 

  Ook de spreker van deze avond, Jan, PAøJMG hield er een lezing die zeer goed gezocht is. -Er waren geen vragen en opmerkingen tijdens de rondvraag.

Hierna gaf Henk voor de lezing het woord aan Jan Janssen, PAøJMG.  

Jan is lid van het VERON HB en voorzitter van de EMC – EMF commissie. Als eerste liet Jan enkele voorbeelden zien van eenvoudige metertjes waarmee HF velden kunnen worden aangetoond: een veldsterktemetertje van Conrad, waarmee je bijvoorbeeld de ‘lek’ van magnetrons kunt controleren. Maar als je deze bij een antenne houdt van de handheld of portofoon, kun je zien op welk punt van de antenne de grootste veldsterkte heerst bij uitzending. Ook een zelfbouwmetertje met de bekende germaniumdiode geeft dit resultaat. In het midden van de 19 eeuw heeft de vermaarde en misschien wel ondergewaardeerde geniale wiskundige Maxwell theoretisch het verband aangetoond tussen het magnetische en elektrische veld. Uit deze theorie volgde dat er elektromagnetische straling moest bestaan. Dus werken wij nog maar zeer kort met elektromagnetisme gezien in de historie van de mensheid. Communicatie via zenders en ontvangers is tegenwoordig al zo ingeburgerd dat men de werking ervan al begint te vergeten. Radiostraling heeft een negatieve klank in de volkmond. We spreken daarom liever van Elektromagnetische (EM) velden. Er bestaat steeds ongerustheid over de gezondheidrisico’s. Onderzoekingen die ondertussen al decennia lang hebben geduurd en ongetwijfeld door zullen gaan, hebben aangetoond dat niet ‘- ioniserende EM velden-” , geen aantoonbare effecten hebben op de gezondheid van mensen.. Dat wil niet zeggen dat bepaalde mensen er niet ziek van worden. Men voelt zich ziek en heeft vaak moeite te functioneren in de maatschappij. Het ontstaan van psychosomatische effecten moet wel degelijk serieus genomen worden. Bij hogere zendvermogens zal warmte worden opgewekt in het menselijke weefsel, dit moet men dus voorkomen. We hebben het dan wel over extremen. Rond 10.40 uur was Jan klaar met de lezing. Voorzitter Henk bedankte met de bekende mand met Friese zuivelinhoud Jan voor deze leerzame lezing. Henk heette ons allen wel thuis en herinnerde aan de volgende vergadering op dinsdag 14 december, ook weer in Ien & Mien te Goutum. De secretaris, Peter, pe1cda

 

 

 

Verslag oktober: bijeenkomst oktober 2010 te Bar Cambuur..

 

 

 

Dinsdag 12 oktober was Tom Wijngaard, PE1ASJ naar Leeuwarden gekomen. Op deze druk bezochte gezamenlijke bijeenkomst vertelde Tom over het zelf bouwen van antennes voor de twee meterband met materialen uit de bouwmarkt. Thuis experimenteert hij ook met antennes om Digitenne ontvangst te verbeteren en heeft hij een leuke verzameling van oude legerapparatuur. Hij bouwt zo af en toe natuurlijk ook wel eens een antenne. Tom legde uit dat een antenne eigenlijk een spanningsbron is die wisselspanning afgeeft. Deze energie moet voor de verbinding zorgen. Het is dus belangrijk dat er zoveel mogelijk energie kan worden uitgestraald door de antenne. De afmetingen van de diverse antennes haalt hij uit diverse publicaties. Ook had Tom enkele voorbeelden meegenomen.  Een Turnstyle-antenne  (kruisdipool) is een horizontaal gepolariseerde rondstralende antenne. Zeer geschikt voor het meedoen aan rondes en dergelijke. Er hoeft dan niet continu met de antenne gedraaid te worden.Ook had hij een Omni-V voor 144 MHz meegenomen, een z.g. klaverblad-antenne, werkt ook horizontaal rondstralend. Als laatste had Tom nog een Colineair-antenne voor TV ontvangst. Deze antenne kun je verlengen door er steeds een halve golf bovenop te zetten. De halve golfdelen wel stubs verbinden. Dat stukje draad kun je er  omheen wikkelen. De gebruikte materialen zijn veelal te koop in de bouwmarkt, soms moet je nog eens wat sneupen in de oude doos. De aanwezigen zijn zeer zeker geïnspireerd weer naar huis gegaan. Misschien zien we nog eens een zelfbouwproject van hen terug. De avond werd afgesloten met voor iedereen nog een hapje en een drankje en onderling QSO. Voor wie nog iets van Tom wil weten, hij is vaak actief op 51.500 MHz en op 29.550 MHz. Wie weet tref je hem daar nog eens.                                                                                                     Bernhard Spoelstra, PE1RQA

     

 

VERSLAG SEPTEMBER BIJEENKOMST 2010 te Goutum.

De eerste vergadering na de zomer zit er weer op. Wederom hebben leden van de VERON afdeling Friesland-noord en VRZA Friesland  zich in Íen en Mien’ in Goutum verzameld om elkaar weer even te zien en te spreken. Hoewel het gastenboek niet door iedereen is getekend hebben we 42 personen kunnen verwelkomen. Aan de oproep om zelfbouw en dump apparatuur mee te nemen is goed gehoor gegeven. Wat was er allemaal te zien: 19 sets, PRC320, Philips handytalkie, PRC351, EKB, 3600set, prc-setje, R209, AEG/Telefunken se6821, spider, mobiele communicatie (10kg op de rug!) TEKADE fse38/58 enz enz. Dit alles meegenomen door PA3BNT, PA3MM, PA2IP, PEøBV, PAøTHL e.a. kijk maar op de volgende pagina, s.  Maar niet alleen dump: zuinige ontvanger van PE1ODW, ‘Lichte’ voeding van PAøBVD, Gemodificeerde transverter FTV107 (PE1CDA)

 

Ook Jan, PAøEMO was aanwezig met meetapparatuur om uw meetspullen aan de tand te voelen. Tevens bood Jan via het service bureau leesvoer aan. Het nieuwe vademecum 2010 verwisselde grif van eigenaar. Wilt u ook een nieuw vademecum? Laat dit even aan Jan weten zodat hij weer een bestelling kan plaatsen. Brant, PEøBV kon als Sub-QSLmanager veel kaarten kwijt aan de bezoekers. Dat men afgelopen zomer niet stil heeft gezeten met de radiohobby getuigd het groot aantal ingeleverde kaarten. Wat dit betreft raakte de kaartenbak van Brant niet leeg. Verder uitgebreid onderling QSO zowel in de zaal als ook aan de bar in de andere zaal.

 

Al met al een goede start na het zomerreces. Graag tot de volgende keer.73, de secretaris PE1CDA

 

 

 

Verslag Mei: bijeenkomst 10 Mei 2010

 

 

Deze avond konden een kleine 40 personen elkaar verwelkomen en na wat gesleep met stoelen kon men plaats nemen om de lezing van Kees Wiegers, PA5CW te volgen. De voorzitter was verhinderd en daarom opende Tom, PA2IP de vergadering en heette ons allen welkom. Bernard (familieomstandigheden), Molle en Joop hadden voor vanavond afgemeld. Tom refereerde nog even met een kleine terugblik aan de radiovlooienmarkt Tytsjerk. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om nog enkele prijzen van de 11 stedencontest 2009 uit te reiken aan Robert, PD2RCW (1e prijs 80meter) en aan Douwe, PA7D (3e prijs 2meter). (zie pagina 8, juni-julinummer).Hierna gaf Tom het woord aan de secretaris voor enkele mededelingen:De VR in Arnhem is bezocht. Het karakter van deze vergadering was er een van een open sfeer. De voorstellen die behandeld zijn worden gepubliceerd in Electron. Verder enkele agenda mededelingen.Hierna gaf Tom het woord aan Kees Wiegers, PA5CW. 

Kees gaf een uiteenzetting omtrent de K3 transceiver, LP plan, Power SDR software, cw skimmer, DX-summit en tenslotte het N1MM contest logprogramma. De eerste uitleg wat betreft de K3 transceiver geeft al iets aan hoe in de (verre?) toekomst zelfbouw plaatsvindt. Modules in SMD formaat die op een moederboard geplaatst kunnen worden en waarmee de eigenschappen worden bepaald. Net zoals dat gaat met het samenstellen van een computer. De K3 kan samengesteld worden naar de wensen van de gebruiker. Wanneer men later nog wat wil veranderen of bijplaatsen is dit nog steeds mogelijk, mits de modules nog leverbaar zijn natuurlijk.De interne besturing en menu gestuurd display is met een software download te realiseren en dus zijn updates ook mogelijk. Software is beschikbaar via internet. Er is dus eigenlijk een zelfbouw aspect aan onze hobby toegevoegd ! De hele besturing van de K3 kan door een computer via een interfacekabel geheel overgenomen worden 

Rond 11 uur was Kees klaar met de lezing en had ondergetekende de eer om hem te bedanken voor de prachtige lezing en hem namens de afdeling een attentie te overhandigen. Namens het bestuur mag ik u allen een fijne vakantieperiode wensen en we hopen elkaar in de septembervergadering in goede gezondheid weer te zien. 73, de secretaris PE1CDA

 

 

 

 

 

17 April 2010  radiovlooienmarkt Tytsjerk weer een succes !

  

25 Jaar radiovlooienmarkt Tytsjerk. We hebben het volop beleefd !. 

 

De afdeling heeft weer vele bezoekers mogen verwelkomen. Het bestuur wil dan ook in eerste instantie de bezoekers bedanken en hoopt dat iedereen weer even een paar uurtjes heeft genoten van het elektronica / radioamateurisme. Daarbij behoort ook het belangrijke aspect van Eye-Ball QSO’s. De samenwerking met beheerders echtpaar Wiebe & Betty was weer perfect en zij boden ons een prachtige taart aan voor ons jubileum. Ook de standhouders willen we bedanken. Een groot aantal komen al vele jaren trouw naar onze markt. Ook de Friese Relais Commissie, de award-manager, de sub-RQM en het service-bureau waren er. En niet te vergeten onze FB verkopers in de inbreng en verkoopstand, nogmaals bedankt. Vanwege het jubileum waren een aantal radioamateurs aanwezig op de zelfbouwtentoonstelling. Lees hierover verderop (en i.v.m het zeer korte sluitingstermijn) meer in het juninummer en op de homepage. Het bestuur heeft alle medewerkers en standhouders van een attentie voorzien vanwege het jubileum.

 

Als bijzonder hoogtepunt heeft het afdelingsbestuur het hoofdbestuur van de VERON gevraagd om Tom PA2IP, te onderscheiden met de gouden speld van de VERON ! Lid van het hoofd-bestuur, Jan Janssen PAøJMG, was naar Tytsjerk getogen om deze onderscheiding, na de toespraak waarin de vele verdiensten werden opgesomd, op te spelden. Ook Thea (+ kinderen) was aanwezig en zij ontving een mooi bos bloemen. Vanaf begin jaren ‘80 was Tom al actief in diverse functies binnen A-14, wat toen nog geheel Friesland bestreek. In 1985 is hij in het bestuur van de toen ontstane afdeling Friesland-noord gekomen (+ redactie afdelingsblad enz) en heeft hij sinds 1990 functies bekleedt als penningmeester en secretaris. En soms alle twee tegelijk. Ook het afdelingsblad wordt door Tom geregeld en de webpagina van de afdeling tegenwoordig bijgehouden. Alle 11 stedencontesten en vele radiovlooienmarkten behoren tot Tom’s organisatie. Ook heeft hij jaren diverse bekerjachten georganiseerd. En niet te vergeten de organisatie  van PI53LWD, de reis naar Zeeland in verband met de herdenking dat 50 jaar geleden daar de watersnoodramp zich heeft voltrokken en een aantal Leeuwarder radioamateurs toen vanuit Zierikzee noodverbindingen verzorgden. Verder de stimulatie aan de afdelingscompetitie en buiten dat is ook nog tijd om zelf op HF te contesten en om alle tekeningen voor PAoDKO,s publicaties in het BQC bulletin te maken. Kortom, we kunnen niet van kortom spreken, want het is een indrukwekkende lijst en het zal duidelijk zijn dat Tom deze goudenspeld dubbel en dwars verdiend heeft !  ’73, de secretaris PE1CDA 

 

VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14    9 maart 2010

Deze avond was er een gezamenlijke bijeenkomst. De VRZA afd. Friesland had Arnold Helmantel, PE1ARD en Alie, PD2ALW uitgenodigd om de lezing te verzorgen. De zaal zat om 20.00 uur al lekker vol en de heren troffen de laatste voorbereidingen. De flapover, met daarop de aantekeningen werd op simpele wijze met een spijker in het bord opgehangen. Ondertussen konden de beide verenigingen hun mededelingen doen en kon na een korte pauze de lezing starten. Het onderwerp was de Hellschreiber. Dr Rudollf Hell, geboren op 19 december in 1901 was assistent bij Dr. Max Dieckmann. Deze Dieckmann had een faxapparaat ontwikkeld dat voor de scheepvaart werd gebruikt. In 1927 maakte Hell promotie op de ontwikkeling van een peilapparaat voor de luchtvaart. In 1929 begon Hell zijn eigen bedrijf in Berlijn, hij vroeg  patent aan op de door hem ontwikkelde Hellschreiber. Later hebben de firma Siemens en Hell veel zaken met elkaar gedaan. Arnold noemde enkele verschillende RX- en TRX-apparaten en zo kwam hij ook bij de Hell 80. Destijd waren er zo’n 3000 van deze apparaten in gebruik. Amerikanen konden deze technische voorsprong van Duitsland moeilijk verkroppen en gaven het bevel om al die 3000 apparaten te laten vernietigen. Arnold en een bevriende amateur kregen lucht van enkele nog werkende apparaten en besloten om in Oostenrijk persoonlijk, een zestal te gaan halen met de auto. Deze 6 apparaten zijn helemaal nagekeken en gedocumenteerd voor wat betreft alle onderdelen en werken nog steeds. Arnold legde uit dat een FAX-apparaat eigenlijk een tekening maakt van letters in pixels. Telex daarentegen slaat in één keer een letter op papier. Ook kwamen de schrijfmanieren van de verschillende machines aan bod en hoe je aan de tekening van de letters kon zien of de snelheid te hoog of te laag was.

Verschillende start/stop-systemen werden besproken. Dit maakte het mogelijk een machine op afstand automatisch te laten starten of stoppen.

Er werden nog enkele specificaties van de GL-72 besproken, een apparaat van maar liefst 28 kilogram. Het toentertijd gebruikte papier is niet meer verkrijgbaar. Ze hebben ergens een adresje gevonden waar ze het papier nog op een rol van 15 mm breed kunnen krijgen. Dit papier op rol is nogal prijzig. Het apparaat gebruikt per anderhalf uur zo’n 30 meter band, dus beide zijden beschrijven alstublieft. Er bestaat nog steeds een clubje mensen dat deze apparatuur in leven houdt. Alie vertelde nog over zijn eerste verbinding met Oostenrijk en liet zijn QSL kaart zien en het stukje ponsband met de door hem uitgezonden tekst die in Oostenrijk was ontvangen. Elke maandagochtend is er verbinding met Oostenrijk. Hans Otto, OE5SMU is dan QRV met Arnold en anderen vanaf 11.00 uur in de 40 meterband op 7050 KHz. Ze werken dan meestal in USB en verticaal  dit levert minder storing op. Tot slot waren de heren nog steeds erg te spreken over deze mode. In vergelijking met andere digitale modes kunnen deze apparaten nog leesbare tekens maken als andere apparaten al lang niets meer kunnen met het ontvangen signaal. Ze denken dan ook dat deze mode zeker nog niet zal uitsterven omdat er steeds meer amateurs zijn die het apparaat weer uit de kast halen en werkend krijgen. Het was een interessante avond en de handen gingen na afloop stevig op elkaar.             Bernhard PE1RQA.

 

VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14    8 februari 2010

Douwe, PA3ABT had een lezing gemaakt over het elektronische paradijs waarin wij nu leven. De mooiste schakelingen en ic’s met schitterende eigenschappen zijn compleet voor minder dan 10 euro te koop. Douwe liet prijslijsten van Kent, Van Dijken, Barend Hendriksen, Bakelaar e.a. zien. Compleet met printjes. Zelfs Xenos had een ketting, met wel 25 krokodillenbekjes voor en paar euro te koop. Kijk dus goed om je heen.

Ook de junkbox is een goede leverancier van elektronica. Douwe liet printjes omgaan met schakelingen die volgens de hooibergmethode (swhh) gemaakt zijn. Geïsoleerd afstandsstukje nodig? Een zeer hoogohmige weerstand doet de truc. Alle deelprintjes kunnen dan op een plank geschroefd worden tot een geheel. Ook gemakkelijk als er weer een verbeterd schakelingetje tussen moet. Douwe had de presentatie gemaakt met PowerPoint maar jammer genoeg waren veel mooie foto’s niet te zien. Volgende keer beter ! 

Ook de BQC heeft mooie knutselonderwerpen. Denk eens aan de Si570. Een programeerbare oscillator. Het PIC ic is verkrijgbaar via de BQC.

Staat ook op 2ehands.nl. Ook is de Pixie (G3RJV Spratt) nog altijd leuk. Met zo weinig mogelijk onderdelen een TRX construeren en verbindingen maken. Kijk op www.gqrp.com of www.qrpp-i.com. Om 22.45 waren we aan het eind gekomen van de vergadering en Henk

bedankte Douwe hartelijk, onder overhandiging van de bekende schaalmet inhoud, voor de lezing. De voorzitter wenste ons wel  thuis en een goede reis toe.       73, de secretaris,Peter PE1CDA

 

VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14    11 januari 2010

Ondanks gladde wegen door het winterweer konden we toch 20 radioamateurs verwelkomen. Nadat we elkaar de goede wensen voor 2010 hadden

gegeven konden we beginnen met het officiële gedeelte. Voorzitter Henk, PA3FHZ was verhinderd en Tom, PA2IP opende daarom de vergadering. Nieuw in ons gezelschap waren Piet PE1SJA en Jan PAoJVA,  Welkom ! Hierna vervolgde Tom met enkele mededelingen: Kopij afdelingsblad gaat goed, maar advertenties zijn dringend nodig. Graag hiervoor aandacht. De afdelingscompetitie is voor ons geëindigd in een tweede plaats. . Hierna gaf hij het woord aan ondergetekende en die had maar een enkele mededeling: De uitnodiging voor de Landelijke Radio Vlooienmarkt. Hierna volgde de rondvraag; Hierna geeft Tom het woord aan Bote, PAoBVD.

Bote had twee zaken meegenomen vanavond: Een (EME) eindtrap voor de tweemeterband en een ombouwsysteem voor de TS120. Het grootste gedeelte van de lezing werd besteedt aan de eindtrap. Deze werkt met een GS35b buis. Het meeste werk zit in de opbouw van de kast, en Bote kennende zag dit handwerk er professioneel uit. Een buisvoet voor de GS35b is niet voorhanden, maar deze heeft Bote zodanig geconstrueerd dat de buis in principe zo te vervangen is. De GS35b is een keramische triode buis met een grote koeling. Deze is geschakeld in geaarde roosterschakeling. Het rendement zal op z’n best 50% bedragen. Inputschakeling zorgt voor een ingangsimpedantie van 50 ohm, dus kan direct op de TRX aangesloten worden zonder verdere aanpassing. De voedingsspanning bedraagt maar liefst 4,2 kilovolt! Wanneer de trx 100  watt instuurt is de output 1500 watt Zover hoeft het natuurlijk niet; de buis kan met een lage input rustig zijn werk doen, wordt niet overbelast en heeft dan een lange levensduur.  De gehele constructie rondom de buis dient voor een goede elektrische werking en voor de koelende werking. Wanneer de buis een output van 1 kilowatt geeft zal ditzelfde vermogen als warmte afgevoerd moeten worden.

Na de pauze ging Bote verder met de TS120 ombouw. De TS120 wilde Bote geschikt maken voor PSK31 om mee te nemen op vakantie. . Zo rond 10.30 was Bote klaar en had ondergetekende de eer hem hartelijk te bedanken voor de lezing en de bekende mand met inhoud te overhandigen. Iedereen werd een ‘goed thuis’ gewenst en gewezen op de volgende bijeenkomst met een lezing van Douwe, PA3ABT.   73, Peter PE1CDA

Meer bijeenkomsten van de VERON afdeling Friesland-noord

 

 

 200       2008     2007    2006    2005