Verslag december: feestavond 2009 te Bar Cambuur..

Geen verslag ontvangen

 

Verslag november: bijeenkomst november 2009 te Goutum.

 

Verslag lezing Douwe PAoDKO, Douwe behandelde als eerste de spectrum analyzer. 

De eerste analyzers werden ontwikkeld in de 2e wereldoorlog. Door de toegepaste radartechniek was hier behoefte aan. Men wilde een oscilloscoop die met het frequentiedomein (x-as) werkte in plaats van een tijdsdomein. Het werd de TS-148 met een frequentiebereik van 8430 – 9660 MHz. ] De ontwikkeling was gestart en met speciale technieken en oscillatoren werden  de analyzers geschikt voor een groter frequentiegebied en uitgebreide metingen aan de signalen (vermogen, bandbreedte, modulatiesoorten). Douwe liet via een presentatie op het scherm zien hoe de analyzers zich ontwikkelden is soorten en typen en welke speciale technieken werden toegepast. Eigenlijk is een analyzer een superheterodyne ontvanger. Probleem is dat de spiegelfrequenties opgewekt door de analyzer zelf voor verwarring kunnen zorgen. Ook met de tegenwoordige moderne analyzers moet hier rekening worden gehouden. Ook dient men rekening te houden met de ruisvloer van de analyzer. Een te grote ingestelde bandbreedte geeft een hogere ruisvloer waarin kleine signalen niet meer zichtbaar in zijn. Verkleining van de bandbreedte doet de ruisvloer dalen en maakt de signalen herkenbaar. Denk maar aan je transceiver: Het duidelijkst hoorbaar door de cw mode in te schakelen en de bandbreedte steeds kleiner te maken via de filters: De ruis valt aanzienlijk weg. Dit liet Douwe zien aan de hand van meegenomen analyzers en transceiver. Na de pauze ging Douwe verder met voorbeelden van metingen aan ontvangers en behandelde in het kort begrippen als het IMD(3) bereik, dynamisch bereik, (spacing tweetoonsignalen) , interceptpoint IP3. Als laatste gaf Douwe aan dat er nu een IC op de markt is die kan fungeren als een uitstekende (programeerbare) signaalgenerator, de SI570. In het BQC blad (BeneluxQrpClub) kan men vele publicaties van Douwe volgen. Onze afdeling is ook lid van de BQC. Het tijdschrift is aanwezig op de vergadering en ligt er ter inzage.  Na diverse vragen uit de zaal liep de lezing tegen 22.45 uur ten einde. Tom PA2IP bedankte Douwe hartelijk voor de zeer interessante lezing en wenste ons allen wel thuis.   73, de secretaris,Peter PE1CDA

 

 

Verslag oktober: bijeenkomst oktober 2009 te Bar Cambuur..

Deze avond waren Marlene en Jan Franx, PA9MAR en PE1RAB naar Leeuwarden gekomen. Zij verzorgden de lezing. Na de mededelingen en een kleine pauze begonnen Marlene en Jan met de lezing. Onderwerp van die avond; De geschiedenis van de radiobuizen. Het begon allemaal met het ontdekken van het Edison-effect, later is dit effect gebruikt en verbeterd  en de namen; Fleming, Lee de Forest en Von Lieben kwamen voorbij. De ontwikkeling van de radiobuizen startte in 1904 met de diode van Dhr. Fleming. De heer Lee de Forest ontdekte dat hij de elektronenstroom kon sturen met een triode, hij kon signalen versterken. Von Lieben ontdekte dat een buis die signalen kon opwekken, oscillator. De eerste buizen zijn door Siemens, Telefunken, AEG, Tungsram en de General Electrics company in productie genomen. Eerst voor militair gebruik, later ook voor particulieren. Deze buizen waren nogal duur in die tijd. Vanaf 1948 begon de ontwikkeling van de transistor, zo ontstonden er ook andere buizen met meer roosters, de tetrode en de pentode. Hoe meer roosters hoe beter de elektronenstroom te beïnvloeden was. Ook werden begrippen zoals; zachte en harde lampen besproken en kwamen de werking en de eigenschappen aan de orde. Jan verzorgde het technisch gedeelte van de lezing en legde de diverse sheets op de overheadprojector en liet menige buis de zaal rondgaan. Ook  waren er sheets met de eerste advertenties van radiobuizen, mooi geschreven en prijzen nog in guldens vermeld.  In 2010 zal het tweede deel van de lezing worden gegeven en dit zal ongetwijfeld iets technischer van aard zijn. Jan en Marlene willen in elk geval afsluiten met een verrassing. We zullen het zien in 2010. Bernhard PE1RQA..  

 

 

VERSLAG SEPTEMBER BIJEENKOMST 2009 te Goutum.

 

 

Verslag:14 September hebben we als VERON afdeling Friesland-noord A-14 en VRZA afd. Friesland weer de eerste vergadering na de zomer beleefd. Deze vergadering stond in het teken van zelfbouw en eventuele verkoop van radiospulletjes ten bate van jezelf. Diverse leden hebben zaken meegenomen om te laten zien. Het bezoekersaantal op deze eerste avond lag rond de 35 personen afkomstig van beide verenigingen. Jan, PAøEMO, had zijn meetplaats meegenomen voor het ijken van voltmeters en vermogenmeters. Het is zeker een goede gewoonte om meet-apparatuur 1 x per jaar aan de tand te voelen. Weet wat je meet is zeker belangrijk. Tevens had Jan mooi spul te koop in het verkoopbureau.

Rommert, PE1DCF had een eigenbouw nostalgische ontvanger meegenomen. Deze werkt met 1 buis. Rommert had er een mooie bijpassende kast voor gemaakt. Dat doet weer denken aan jongensradio… Langdraad eraan en de ontvanger op het randje van genereren zetten.

Brant, PEøBV had een AEG Telefunken SE6861 hf tranceiver meegenomen. Groen spul dus. Het was bedoeld als manpack TRX. Instelbaar via duimschakelaars met een output van 2 of 20 watt. Verder liet Brant de nieuwste innovaties van elektronische componenten zien. Weerstanden die bijna met het blote oog niet meer te onderscheiden zijn, led’s voor zwak licht tot een lichtsterkte waar je van moest knipperen met de ogen!

Ook Ruurd, PE1CQB had iets bijzonders te laten zien. Een fraaie stemvork oscillator. Deze oscillator werkt met een echte stemvork, geheel afgestemd om telexfrequenties af te regelen. Afstellen ging door middel van magneetjes. Met een teller kon de frequentie nauwkeurig worden afgelezen.

Jurjen, PE1ODW demonstreerde spoelen. Door de ideale vorm (doorsnede in combinatie met spoellengte/spatie) behalen deze spoelen een zeer hoge Q. En dus goed bruikbaar in eenvoudige ontvangers.

Tom PA2IP en Joop, PE1BVZ hadden sjouwen vanavond. Ze hadden een HF transceiver meegenomen plus diverse interfaces  en een computer. (buiten was een antenne opgehangen) Dit geheel was opgezet om het logprogramma N1MM te demonstreren. De diverse programmaschermen waren verdeeld over 2 beeldschermen. Bijvoorbeeld een RTTY contest. Een verbinding wordt automatisch gelogd en het programma verzorgt met enkele voor ingestelde muisklikken de RTTY verbinding. Communicatie computer – tranceiver verloopt via een verbindingskast die deze twee galvanisch scheid. De tranceiver is dus ook geschikt gemaakt om deze computertaal te begrijpen (CAT) en om te zetten in de acties die gevraagd worden door de computer. Dat de score door tijdwinst positief beinvloed wordt mag duidelijk zijn. Goed voor de afdelingscompetitie dus !

Al met al een gezellige maar zeker ook leerzame avond waarbij we ook gasten van buiten de afdeling mochten ontvangen.  De secretaris, Peter PE1CDA.

 

Verslag Mei: bijeenkomst 11 Mei 2009.

Verslag van de vergadering van 11mei 2009 in dorphuis “Ien &Mien” te Goutum. Voorzitter Henk opende de vergadering en heette iedereen (41radiomannen!) van harte welkom. Eerst enkele mededelingen door Henk: Radiovlooienmarkt Tytjerk was weer een succes. Volgend jaar is het de 25e keer dat dit wordt gehouden en hier zal het bestuur dan ook bijzonder aandacht aan besteden. Hierover zal iedereen tijdig worden ingelicht. Brant en Peter zijn naar de VR te Arnhem geweest. Er waren niet veel voorstellen en een groot deel van de tijd werd besteedt aan het vertrek van Jan Hoek, PAøJNH. In het juninummer van Electron kun je er alles over lezen. Hierna ging Henk over tot de uitreiking van enkele prijzen van de 11 stedencontest 2008. Dit is wat verlaat omdat het in eerste instantie niet gelukt was de prijswinnaars bijelkaar te krijgen op een vrijdagavond in het FRAG gebouw. De prijzen gingen naar: Gialt, PE1OLM, 3e plaats 2 meterband regio 14.  Jan, PE1LAP, 3e plaats 80 meterband regio 14.Douwe, PA7D, 1e plaats 2 meterband regio14.Hierna gaf Henk gelegenheid voor de rondvraag: Jan, PAøEMO, beheerder van het servicebureau geeft aan dat de Cd-rom van Electron 2008  beschikbaar is en 8,50 euro kost.Hierna gaf Henk het woord aan Bouke, PAøZH, die vanavond de lezing zal verzorgen.

Lezing door Bouke PAoZH

 

Het onderwerp was de DX-peditie naar Svalbard (Spitsbergen) om daar EME via 2 meter te bedrijven. Als eerste vroeg Bouke de zaal wat de definitie van een DX-peditie is. Uiteindelijk kon er gesteld worden dat dit samenhangt met de te werken frequentie, QTH, zeldzaamheid, wijze waarop verbindingen worden gemaakt en wanneer de laatste DX-peditie in het betreffende gebied is geweest. Kijk ook in de lijst van “most wanted countries”!

De voorbereiding duurt op z’n minst een half jaar. Niet alleen moet gedacht worden aan de apparatuur, Ook elementaire zaken zoals stekkerdozen en stekkersoorten en uiteraard de netspanning op de betreffende plaats moet niet aan de aandacht ontsnappen. En is er 24 uur per dag wel netspanning?! Alles moet dubbel en dwars getest worden voor het ingepakt wordt.

En ook: welke condities zijn er in dat tijdvak te verwachten en in geval van EME, wat is dan de stand van de maan. En aangezien Svalbard boven de poolcirkel licht, welke invloed heeft aurora daar? Allemaal zaken om rekening mee te houden. Gelukkig kent Svalbard een zendamateur: Mathias, JW5NM. Hij verhuurd zijn shack aan radioamateurs en heeft veel lokale informatie. Ook zijn er diverse antennes beschikbaar. (Bleek na aankomst wel wat tegen te vallen) Bouke laat een kaart zien waarop Svalbard staat afgebeeld. Het gebied behoord toe aan diverse landen. Ooit was het een gebied waar mijnbouw werd bedreven. De grond bestaat uit vulkanisch gesteente. De laatste 2 meter DX-peditie werd 15 jaar geleden gehouden. Het zal dus in de behoefte voorzien om hier weer eens actief te zijn op EME gebied. Gepland werd de eerste week van juni, aangezien de maan (en ook de zon) 24 uur per dag zichtbaar zou zijn.

Antennes moesten ook eleveerbaar zijn, maar een elevatierotor was te zwaar om mee te nemen. Er werden 2x 16 elements beam meegenomen waarvan Bouke de boom handmatig eleveerbaar heeft gemaakt. De elevatie was af te lezen via een elektronische waterpas. De sensor plak je op de boom en de aflezing via draadjes wordt in de shack geplaatst. Uiteraard moest ook een pre-amp mee, eindtrap van 100 Watt. PC met goede geluidskaart inclusief het WSJT programma. Internet was via een telefoonkaart bereikbaar zodat via een chatpagina gewerkt kon worden. (NøUK / ON4KST). Aangekomen bleek dat de netspanning op het gehele eiland was uitgevoerd zonder aarde. Tijdens testen bleek een kortsluitstroom te zijn gelopen via de transciever. Deze was daarna dan ook defect. Navraag via e-mail leverde op dat de beveiligingsdiode waarschijnlijk kortsluiting veroorzaakte. Als oplossing werd deze diode doorgeknipt zodat de transciever weer werkte. Verder moet ook de nodige kleding mee zodat tijdens de periode dat er niet gewerkt kon worden op de amateur-banden, ook het eiland bezichtigt kon worden. Wat opviel was dat iedereen gewapend was. Dit is verplicht voor de inwoners vanwege het gevaar voor een ijsbeeraanval. Alleen mocht je niet bewapend een bankgebouw binnengaan! Bouke liet dan ook de toeristische DX-peditie zien, wat zeer bezienswaardig was. Rond 10.20 was Bouke klaar met zijn lezing en Henk overhandigde onder applaus de bekende mand met versnaperingen. Henk wenste ons allen wel thuis en een goede vakantieperiode toe, zodat we elkaar in september weer kunnen ontmoeten.         73, Peter PE1CDA

En nog uitreiking 11 stedenprijzen

  

 

18 April 2009  radiovlooienmarkt Tytsjerk weer een succes !

De 24e radiovlooienmarkt Tytsjerk hebben we met radioamateurs uit alle delen het land weer ten volle kunnen beleven. Standhouders met een zeer gevarieerd aanbod, De afdeling verkoop en inbrengstand (bedankt Bernhard PDoLYF en Douwe PA3ABT !), Het servicebureau (Jan PAoEMO), subQSL

manager (Brant PEoBV), Friesland-award, Friese Relais Commissie, zelfbouw (Jurjen PE1ODW); allemaal namens het bestuur van harte bedankt.

 

Het zal opgevallen zijn dat de kleine zaal niet bezet was met radioapparatuur, dat komt omdat we 12 uren tevoren een afzegging wegens ziekte

kregen. Door de stands snel te herindelen was de zaal weer mooi gevuld. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bij het aanhoren van de weersverwachting van Piet P. het een beetje benauwd kreeg. Nee, geen pollenalarm of hooikoorts, maar het zou op de bewuste zaterdag schitterend weer worden. Dat zou wel eens minder bezoekers kunnen opleveren. Maar niets was minder waar: een zeer goede opkomst. De sfeer geweldig en velen hebben elkaar weer eens even gesproken.

 

Het concept Radiovlooienmarkt Tytsjerk blijft een succes en dat is te danken aan de bezoekers, medewerkers en organisatie. Wij allemaal dus. Ook de medewerking van dorpshuis beheerders Wiebe en Bettie was weer geweldig en natuurlijk medewerker Bouke die na 24 jaar “Tytsjerk’ afscheid nam. Bedankt !

 

Als afdeling kunnen we trots op deze geslaagde dag zijn. Daardoor wordt volgend jaar natuurlijk wederom de Radiovlooienmarkt Tytsjerk georganiseerd, en wel voor de 25e keer! Hier gaan we dan ook ruimschoots aandacht aan besteden en bijzondere activiteiten ontplooien. De organisatie zal hierover tijdig informeren. Dan rest mij nog te zeggen:

  Graag tot ziens tijdens 25e Radiovlooienmarkt Tytsjerk 2010 !   ’73, Peter  PE1CDA

 

 

 

Verslag Maart: bijeenkomst 10 Maart 2009.

Mark Bentum was naar Bar Cambuur gekomen. Met een Power-Point presentatie ondersteunde hij zijn verhaal over de historie en de toekomst van de Dwingeloo-telesccoop (DT). Je kunt naar de sterren kijken, dan gebruik je licht. Met röntgenstraling probeer je effecten en beelden te verklaren. Zo geeft elke golflengte andere informatie. De geschiedenis van de radioastronomie begon in 1890. Kenelly ontdekte per ongeluk de kosmische straling. In 1930 moest Karl Jansky onderzoek doen naar statische ontladingen. Uiteindelijk heeft Nederland in 1954 de DT gebouwd. De bouw was noodzakelijk voor de wetenschap en er is toen veel geld en energie in gestoken. Nederland kon goed meedoen met projecten over de gehele wereld om meer te weten te komen over radioastronomie. Al snel werden er elders op de wereld steeds grotere telescopen gebouwd en kon Nederland dit niet bijhouden. In 1997 is de DT toen buiten bedrijf gesteld. Rust roest en het onderhoud werd nagelaten aan de installatie. In 2005 bespreken ASTRON en VERON de toekomst van de DT. In januari 2007 werd de stichting CAMRAS opgericht door zendamateurs en in juli van hetzelfde jaar werd de DT weer in bedrijf gesteld.  

De stichting CAMRAS heeft zich ten doel gesteld dat de DT gebruikt zal worden voor; Radiosterrenkunde, zendamateurs, onderwijsdoeleinden, vergroten belangstelling techniek onder de jeugd en de DT moest geconserveerd worden voor de toekomst. Alle apparatuur werd verwijderd en vervangen door computers. Nieuwe motoren werden geplaatst voor de noodzakelijke aandrijving van de DT. Ook moest er een compleet nieuwe LNA (ontvanger) gemaakt worden. De ontvanger is een breedband ontvanger voor de 21 cm en 23 cm band. Bijna alles hieraan is eigenbouw en zelf ontwikkeld. Met een lift aan de voorzijde van de schotel kon men de ontvanger in de focal-box plaatsen. Dit alles werd grotendeels gerealiseerd middels sponsoren en giften. Pinksteren 2008 zijn de eerste EME-verbindingen gemaakt met +/- 100 Watt. Het is even goed mikken met een openingshoek van 0.5 graad maar dan werkt het allemaal wel. Door de weeks is de DT aan het meten. Er wordt van alles gemeten in dit transit-project. Dit is voor ons zichtbaar op het internet en de eerste resultaten zijn binnen. Er is nog veel te doen maar CAMRAS is alive and kicking. Wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen dan kun je via info@camras.nl een bulletin aanvragen, dit krijg je dan via de e-mail. Ook op www.camras.nl kun je informatie vinden, je kunt zelfs meeluisteren naar EME-signalen. ’s Zomers is de DT elke zondag opengesteld voor het publiek. Voor bezichtiging kun je er dan terecht en men kan je vragen beantwoorden. Misschien iets voor op vakantie? Om 22.40 sloot Mark zijn verhaal af en deden de aanwezigen de handen stevig op elkaar. De avond werd bezocht door 28 personen.                                                                       Bernhard, PE1RQA..

 

Jaarlijkse huishoudelijke vergadering maandag 9 februari 2009 in Goutum.

          

Sinds jaren weer eens het voltallige A-14 bestuur achter de tafel (alleen voor de foto cq archief trouwens)   

          

En wie was er ook?

Guus PAoGUS kwam de beker van de 11 stedencontest 2008 dit keer eens bij ons ophalen  

links Guus - rechts Henk FHZ

          

En wie was er ook?

Douwe PA3ABT met zijn 2e deel van een interactieve lezing deel 2 (volgend jaar alweer deel 3 !)

Verslag:Na de pauze geeft de voorzitter het sein tot voor de lezing van Douwe, PA3ABT. En, zoals we op de foto zien, zit Douwe geheel in z’n element met z’n antennetje te spelen om ons op mooie zaken te wijzen zoals QRP-techniek. Via powerpointpresentatie (mooi woord voor scrabble) liet Douwe zaken zien dat riant minder vermogen veelal nog een vorstelijk ontvangstsignaal laat zien. Hoofdzaak was om plannen te maken in de radiotechniek en je af te vragen: wat wil ik bereiken en welke middelen wil en kan ik daarvoor gebruiken. Zeer simpele materialen die praktisch voor wat wisselgeld zijn aan te schaffen kunnen al leiden tot goede prestaties. Isolatoren voor schrikdraad bij tuincentra en Welkoop(CAF winkels) zijn niet minder in kwaliteit dan professioneel spul, maar wel beduidend minder in prijs. Vishengels als antenne, creëren van verlengspoelen (met qrp vermogen is een amidon ringkern in de antenne mogelijk), verkorting condensatoren, sperkringen. Het kan allemaal met minimale middelen. Doelstellingen vastleggen voor jezelf is belangrijk, zoals: Antenne optimaal, verliezen minimaal, juiste tijdstip en frequentie enz. DXing is dan ook met qrp mogelijk. QRP handboeken genoeg met volop ideeën en ervaringen. Waarom QRP altijd wil? Douwe laat een staatje zien:  Als 100W = S9 geeft(aangenomen dat dit zo is) bij ontvangst, dan geeft 25 Watt = S8, 6 Watt = S7 en 1,25 Watt geeft nog een S6 signaal. (1 S-punt = 6 dB = 4x vermogen) Probeer eens uit met hoeveel vermogen je nog signaal kunt zien op de UT Twente. Zie http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ . Ook het ombouwen van een oude buizen omroepontvanger kan veel opleveren. Hoogspanningsvoeding, laagspanning voeding van de 6,3 V gloeispanning en een supersnelle indicator door middel van het “groene oog”. Een meetkop is een prachtig knutselwerkje wat in combinatie met een digitale meter van 5 euro een schitterende HF meter oplevert. Ook firma Kent (zie internet) heeft prachtige QRP knutsel projecten. Verder geeft Douwe de tip zelf diverse verloopstekers te maken. Altijd reuze handig: tulp-SO239, BNC-SO230 enz. Kijk ook eens op de webpagina van PA2OHH, een simpele spectrum analyser. Ook dat is mogelijk met relatief eenvoudige radiotechniek. Aangezien Douwe met de leden in de zaal een prettige tijd hadden, liep het al gauw uit richting 23.00 uur. Dus tijd om te stoppen. Henk overhandigde Douwe onder applaus een mand met inhoud als dank en wenste ons wel thuis.

 

73. De secretaris.

 

VERSLAG BIJEENKOMST VERON A-14    12 januari 2009

           

Verslag lezing DARES.

 

In de totaal vernieuwde zaal van Ien en Mien in Goutum is er vanavond een lezing over D.A.R.E.S., een afkorting voor  Dutch Amateur Radio Emergency Service. Voor de lezing zijn aanwezig Bram Molenaar PE2AM en Henk Flint PAoHFT respectievelijk Regio Coördinator Fryslân Regio 02 en PR Voorlichter Bestuur. DARES stelt zich ten doel de verbindingen in stand te houden bij ernstige calamiteiten en noodsituaties en gaan dit doen voor professionele, civiele hulpverleningsorganisaties, gemeenten en de provincie. Als er na een ernstige noodsituatie de hulp van politie, brandweer en ambulance wordt gevraagd zullen deze hulpdiensten bijvoorbeeld bij een calamiteit die niet meer in de hand te houden is de communicatie nog een aantal dagen kunnen volhouden bij bijvoorbeeld een overstroming waar ook de netspanningen wegvallen. De burgemeester zal dan het rampenplan in werking stellen. Nu worden naast Ziekenhuizen, het Rode Kruis, GHOR, Reddingsbrigades en andere civiele hulpverleningsorganisaties ook DARES gealarmeerd met behulp van PAGERS. Bram laat ons via een PowerPoint presentatie zien wat we ons moeten voorstellen bij grote calamiteiten en hoe DARES daarbij een rol kan spelen.  

De voorzieningen die DARES kan leveren  zijn spraakverbindingen, Point to Point  2 mtr en 70 cm en gerelayeerde verbindingen op 2mtr en 70 cm, 80 mtr  nationale verbindingen en internationale verbindingen via HF Banden. Dus berichten versturen alleen via toetsenbord en beeldscherm. DARES wil nu ook in de regio Fryslân,  regio 2 een groep zendamateurs bijeen zien te krijgen die zich gaan inzetten voor de stichting. Er hebben zich reeds een aantal zendamateurs bij de regio coördinator gemeld. De coördinator gaat dan een aantal groepen samenstellen welke na een grondige oefen fase straks inzet baar zijn tijdens een eventuele calamiteit. Deze groepen zullen dan met behulp van eigen apparatuur de verbindingen moeten in stand houden. De apparatuur bestaat uit een portable computer, VHF/UHF transceiver en antenne. De computer moet zijn voorzien  van het programma Paclink en men heeft een galvanische scheiding (interface) nodig tussen  PC en transceiver. De stroomvoorziening wordt betrokken uit accu`s en eventueel een aggregaat. Voor alle details over apparatuur, organisatie en meedoen aan DARES kunt u terecht op de website www.dares.nl of bij de regiocoördinator van Fryslân Bram PE2AM bramweer8@gmail.com

  

Deelname aan DARES is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.

 

Het is een interessante lezing geworden die ons een goed inzicht heeft gegeven in het werk van DARES en de dank gaat dan ook uit naar Bram PE2AM. Vanuit de afdeling krijgt hij van Tom PA2IP een aardige attentie uitgereikt.     Brant PEoBV

 

 

Meer bijeenkomsten van de VERON afdeling Friesland-noord

 

2008     2007    2006    2005