VERSLAG DECEMBER BIJEENKOMST 2008

Feestavond 9 december (geen verslag ontvangen)

      

 

VERSLAG NOVEMBER BIJEENKOMST 2008

   

Een kleine 50 OM,s bezochten de lezing door Douwe Kooijstra PAoDKO

Afgelopen vergadering d.d. 10 november hebben we kunnen genieten van een interessant onderwerp; SDR radio ontvangst door PAoDKO, Douwe Kooijstra. In de school naast dorpshuis Ien & Mien te Goutum konden we gebruik maken van een grote zaal. Het dorphuis wordt momenteel verbouwd en vergroot. De opkomst liet niet te wensen over: meer dan 45 personen !

 

Voorzitter Henk, PA3FHZ, opende de vergadering en heette ons allen welkom speciaal de nieuwe leden. Hierna volgden mededelingen: * 3 afmeldingen. * December regionale vergadering noordelijke afdelingsbesturen nabij Assen. * Eventuele voorstellen VR 2009 indienen bij bestuur. * Lighthouse weekend;  Er zijn veel vuurtorens in Friesland. Zeker de moeite waard deze activiteit eens op te starten. Wie wil er meedoen? * Denk aan kopij v/h afdelingsblad. (iets gemaakt? Stuur een eenvoudige omschrijving en/of tekening in. Alles kan in klad) * Zondag 16 november 11 stedencontest, zie de diverse publicaties en afdelingsblad november. Alle steden zijn bezet wat betreft 2 en 80 meterband. * Lezing januari 2009 is al bekend. Joop, PE1BVZ heeft contact gehad met Bram Molenaar, PE2AM, voor een lezing over D.A.R.E.S. 

 

Hierna volgde de rondvraag met een reactie: Met de lezing van afgelopen oktober hebben verschillende leden moeite.De voorzitter gaf aan dat dit bij de gezamenlijke bestuursvergadering VERON A-14 / VRZA-Friesland op 18 november opnieuw besproken zal worden. Henk gaf hierna het woord aan Douwe, PAoDKO, voor de SDR lezing.  

Voor het verslag van de lezing zie het decembernummer van CQ Friesland-noord (zaterdag 28 november bij u in de bus?) 

Omdat onze voorzitter eerder weg moest deze avond was het de eer aan ondergetekende om Douwe hartelijk te danken voor deze lezing middels het overhandigen van het bekende Friese zuivelpakket.   73, Peter, PE1CDA.

 

VERSLAG SEPTEMBER BIJEENKOMST 2008

 

.
  . .

Afgelopen maandagavond 11 september mochten we ons weer verheugen op een goede opkomst waar diverse mensen hun bijzondere zelfbouwprojecten mee hadden genomen. Ook verwisselden diverse goederen van eigenaar. (Of men daar thuis nu blij mee is?…) Eerst even een paar mededelingen: Hobbybeurs Leeuwarden 2008. Dit jaar is er geen stand van radioamateurs zoals vorig jaar. In principe zal volgend jaar weer een stand georganiseerd worden. 25 Oktober: Dag van de radioamateur in Apeldoorn. Bezoekers onder 16 jaar gratis toegang.(zie pag. 16) Artikel van Jurjen, PE1ODW is niet juist in het vorige nummer afgedrukt. Het verhaal wordt een stuk duidelijker als je bladzijdenvolgorde 7-9-8-11 aanhoudt. Het artikel is zeker de moeite waard om nog eens te lezen. Sla het septembernummer nog maar eens open.

 Zelfbouwavond:  

Marten, PA3BNT, had zijn zelfgebouwde HF stroommeter meegenomen. Met deze meter kan men stromen vergelijken in open lijnen, mantelstromen meten of de “lek” van coaxkabel vaststellen. Verder had Marten een gedateerde homemade grid-dipper mee die met een buis werkt. Deze was door een onbekende OM in de jaren 50 gebouwd. Tom, PA2IP, had zijn Philips Pioneer 1 en 3 opgesteld.  Brant PEoBV had een complete SDR ontvanger meegenomen en aangesloten op een laptop. De  ontvanger heeft een bereik van 0,1 t/m 30 MHz. Via Freeware programmatuur kan men AM, FM, SSB en zelf DRM ontvangen. Alles was in smd onderdelen gemaakt. Het ontwerp kwam uit Elektuur. De kloksnelheid van de aangesloten computer moet beter zijn dan 600Mhz voor een goede werking. Kosten van zo’n ontvanger bedragen ongeveer 50 €. Rommert, PE1DCF, had de Baird grofraster 32 lijns mechanische televisie meegenomen waarin een aantal verbeteringen waren aangebracht. Grappig was om te zien hoe de fabeltjeskrant eruit ziet in deze lage resolutie. Zeer zeker goed herkenbaar en met het bijbehorende geluid al helemaal. Jurjen, PE1ODW, had zijn “zuinige” ontvanger mee waar nu op luidsprekerniveau geluisterd kan worden. Jammer dat we op vergaderingen geen goede antenne ter beschikking hebben. En ja, de kosten van deze ontvanger zijn alleen de stroomkosten van de soldeerbout. Ook Pieter, PA3DZD uit Weidum was aanwezig. Hij had een zelfbouw QRP tuner gemaakt. Van enkele maaksels op deze avond wordt een artikeltje gemaakt. Dat kunt u de volgende keer in dit afdelingsblad verwachten.     

 

 

 

Verslag Mei: Gemeenschappelijk bijeenkomst VERON/VRZA 19 mei in Goutum.

 

Bijeenkomst 19 mei door Peter PE1CDA

Beste leden: We mochten een goede opkomst verwelkomen op de afgelopen meivergadering. Met rond de 40 personen was de zaal zo gevuld dat we het er warm van kregen. De lezing van Gerard, PE1BTX was er dan ook naar. Hopelijk zal deze lezing velen inspireren ook weer flink wat te gaan experimenteren met radio in de breedste zin van het woord. Allereerst verwelkomde de voorzitter Henk, PA3FHZ, ons en opende de vergadering. Hierna volgden enkele mededelingen van de secretaris:-Bericht was binnengekomen van het overlijden van onze mede radio-zend amateur Tamme Kooistra, PA3FXC, te Dokkum.  Wij wensen zijn naasten alsnog veel sterkte toe. -Nieuwe leden: PD4JBO, J. Bosch te Oudwoude en PE1REQ OM Kleefstra uit Akkrum. Hartelijk welkom in de afdeling A-14.

Verder willen we nog erop wijzen dat men heel gemakkelijk met de VERON afdelingscompetitie mee kan doen. Zie o.a. het mei nummer van CQ-FRLN. Hierna gaf Henk het woord aan Gerard, PE1BTX, voor de moonbounce lezing. Rond 11.00 uur werd de vergadering gesloten en Henk bedankte Gerard voor de geweldige lezing (of zal ik zeggen: voorstelling) en wenste ons allen: een goede vakantie en graag tot ziens tijdens de september bijeenkomst.

 

Verslag lezing 19 mei Goutum van Gerard v/d Berg, PE1BTX

 

Op 19 mei j.l. was Gerard naar Goutum gekomen. Onderwerp van zijn lezing was; de bouw van Europa’s grootste 6 meter EME-station. EME staat voor; Earth Moon Earth, verbindingen maken met de maan als reflector van het signaal. In 1977 raakte Gerard besmet met het EME-virus. Reeds in 1983 maakte hij zijn eerste EME-verbinding op 2 mtr.. Natuurlijk moest en kon alles beter en werd er uitgekeken naar een nieuwe woning waar voldoende ruimte voorhanden was om flinke antennes te kunnen plaatsen. Op de huidige lokatie heeft Gerard vrij zicht naar de maan en kan hij naar hartelust experimenteren met antennes. Gerard heeft het hele antenne-systeem inclusief rotatie- en elevatiesystemen zelf gebouwd en hij liet dit zien met mooie foto’s in zijn Power Point-presentatie. Op dit moment bouwt hij een reusachtig 6 meter-EME-station. Om problemen met vergunningen te voorkomen en de hoge kosten voor fundatie, elevatie en rotatiesystemen te ontlopen, heeft hij voor een antennesysteem op wielen gekozen. In België vond Gerard een mobiele kraan. Deze werd naar Nederland gehaald en werkelijk helemaal gereviseerd. De motor, het draaigedeelte en de generator bleken allemaal nog goed te werken. Het geheel kon echter wel een verfje gebruiken. Met veel logisch denkwerk werd één en ander opgeknapt. Het is de bedoeling om 8 * 11 elements 6 mtr-beams in de bouwkraan te monteren. Vermogen wordt geleverd door een nieuwe 3cx10000 eindtrap. Uiteindelijk hoopt Gerard in oktober 2008 het geheel operationeel te hebben. Het was een zeer interessante avond, waar veel publiek op af was gekomen. Wil je de bouw van het geheel volgen, kijk dan eens op www.pe1btx.nl                                                       

                                                                                               73 Bernhard PE1RQA.

 

 

 

12 April 2008  radiovlooienmarkt Tytsjerk weer een succes !

 
 
 

 

 

Afgelopen zaterdag 12 april was weer een prachtige dag voor de radiovlooienmarkt in Tytsjerk. Enkele bestuursleden hebben vrijdagavond tot 10 uur ‘s avonds gewerkt om de zaal in te richten zodat we zaterdagochtend om 7 uur los konden met het binnenrijden van al het materiaal. Geweldig dat we altijd z’n goede medewerking krijgen van de beheerder en medewerkers. Hoewel het wat rustiger leek met het bezoekersaantal dan voorgaand jaar was de sfeer uitstekend. Alle tafels waren bezet zodat iedereen wat van zijn gading kon vinden. Verder kon ik merken dat dat niet altijd de drijfveer was; men wou elkaar ook weer eens even zien.

Ook de Friese Relais Commissie was weer aanwezig met onderdelen. Het QSL bureau van Brant, PEoBV, heeft zich weer heel wat werk op de hals gehaald; een hele doos met ingeleverde QSL kaarten moeten worden verwerkt. De inbrengstand had wat minder toevoer maar de verrassingszakken met mooie onderdelen zijn weer allemaal verkocht (TNX Douwe PA3ABT).

Theun, PAoTHL, Bernard, PDoLYF, e.a hebben geholpen bij de verkoopstand, bedankt! Jan PAoEMO aanwezig met het servicebureau heeft veel boeken verkocht en diverse bestellingen opgenomen. Jurjen, PE1ODW, presenteerde zijn nieuwste zuinige ontvanger, waar veel belangstelling voor was vanwege het experimentele karakter.

Verder hebben we hulp gehad via een legale uitzending van 10 Kilowatt in de 3 meter band ; Omrop Fryslan heeft ’s morgens van 9 tot 10 uur aandacht besteedt aan onze activiteit in het radioprogramma “Op en Ut”. Interviewster Baukje Schaafsma heeft diverse bezoekers voor de microfoon gehad. Omdat we ook verteld hadden dat we graag jeugd wilden interesseren voor de radiotechniek, zijn er als reactie die dag een handjevol binnengelopen. Ze zijn met zoveel mogelijk informatie voorzien, dus nu maar hopen dat dit nieuwe radiozendamateurs worden ! (Heeft iemand een opname van deze interviews ? Graag even melden aan het bestuur.) Iedereen bedankt die heeft meegeholpen om deze dag weer te doen slagen, in het bijzonder de handelaren en de vele bezoekers. Graag tot volgend jaar!      73, Peter PE1CDA.

.

.

 

 

 

Verslag Maart: Gemeenschappelijk bijeenkomst VERON/VRZA 11 Maart 2008.  

   

 Na een korte maar krachtige inleiding door Chiel PAoPKH  was het woord aan Rudi, PA3BLY. Hij vertelde kort iets over zijn weerstation, PI8BLY dat sinds 1995 onbemand in de lucht is. Op de frequentie 145.2125 MHz kun je het station openpiepen met een 1750 Hz toontje. De 10 Watt zendvermogen en de antennehoogte van 10 meter zorgen ervoor dat je bijna in heel Friesland PI8BLY kunt ontvangen. Het station werkt met een Davis meetsysteem en een computer. Tevens is gedacht aan een noodstroomvoorziening. De meetgegevens worden gebruikt voor de ATV-link met Emmen en gaan ook naar Duitsland voor het maken van propagatievoorspellingen.

Hierna begon Rudi met de eigenlijke lezing; sterrenkunde als hobby. Op jonge leeftijd is Rudi geboeid geraakt door dit fenomeen en in de loop der jaren is deze hobby verder uitgegroeid. Rudi vertelde iets over kijken met het blote oog, veldkijkers, sterrenkijker en fotografie. Als na 20 minuten je ogen gewend zijn aan het donker kun je veel moois zien aan de hemel. Niet rokers zien meer omdat zij meer gezichtspurper aanmaken, een stofje dat ervoor zorgt dat de lichtgevoelige cellen in ons oog zo’n 1500 tot 8000 maal gevoeliger worden. Aardig om te weten. Met het blote oog kun je kijken naar regenbogen, zon- en maansverduisteringen, halo’s rond de zon en noem het maar op. Rudi liet dit zien met schitterende, veelal eigengemaakte foto’s in een powerpoint demonstratie. Observeren met een een veldkijker of een verrekijker op een statief is ook mogelijk. Met telescopen kun je nog meer zien. Zo zijn er refractor, reflector en Schmith Cassegrain telescopen. De prijzen varieren van zo’n € 1500 tot € 5000. Rudi had diverse kijkers en twee telescopen meegenomen. Een daarvan was volledig automatisch in te stellen op datgene wat je wilt bekijken. Kwestie van coördinaten invoeren en heel even wachten. De opstelling van deze telescoop was polar mount. Dat betekent dat hij de baan van de sterren volgt zodat je altijd mooie foto’s van hetzelfde object kunt maken omdat je hem niet kwijtraakt in je kijker. In het stukje over fotografie liet Rudi zien wat het gevolg was van wartmte ontwikkeling in een digitaal fototoestel met CCD. Een kleine temperatuursverhoging in het toestel maakt Dat er lelijke vlekken ontstaan op de foto’s. Warmteontwikkeling is niet vreemd omdat de lens soms wel vijftien minuten openstaat. Wil je meer over Rudi lezen, kijk dan eens op; www.olea.tk

Het was een interessante avond, Rudi kreeg de handen stevig op elkaar.

 

Verslag door Bernhard PE1RQA

 

 

 

Jaarlijkse huishoudelijke vergadering maandag 11 februari 2008 in Goutum.

            

Het houden van een ruime inleiding is de spreker van deze avond wel toevertrouwt. Aan de hand van een aantal culinaire hoogstandjes schetst Douwe de mogelijkheden van onze hobby. Wie, wat, waar, waarom en wanneer zijn de hoofdingrediënten. Een persoonlijk menu kan een ieder zelf samenstellen.  Douwe schetst zijn start van de hobby, een Amroh ontvangertje met visserijband en de mogelijkheden om amateurs te ontvangen. Zoals bij elke serieuze beoefening van een hobby moet je je afvragen wat je doel is en een plan van aanpak maken aan de hand de bovengenoemde 5 W,s.

 

Zo komen we bij het eerste onderwerp; Antenne,s voor beperkte ruimte,s. Na een aantal praktische voorbeelden en de eigen beperkte situatie kan je   ook eens het “waar” overwegen dus de ruimte opzoeken. Experimenten met professionele vliegers is dan misschien wel een optie. Blijf je toch bij huis dan kunnen onzichtbare antennes met dun draad, “waslijn-antenne,s” of als vlaggenmast vermomde vertical's het juiste recept zijn.

 

Na de nodige interactie op de verschillende ideeën komt het QRP werken op tafel. QRP, laag vermogen, je werkt er (bijna) alles mee. Het “waarom” maar vooral het “wanneer” spelen dan een belangrijke rol. Het luisteren naar bakens geeft een goede indicatie van wat er te werken valt. Probeer eens een baken monitorings programma als “beacon-light”  (zie www.dl5swb.de) Internet biedt ook diverse mogelijkheden om je signaal op afstand eens te beluisteren. Recepten o.a op www.pa3ang.nl

 

Een van de smakelijkste zaken van onze hobby is volgens Douwe de zelfbouw Onder de noemer: “Het hoeft niet mooi te zijn als het maar werkt” zijn er vele mogelijkheden. Diverse bouwsels in verschillende bouwstijlen rouleren door de zaal. De hooiberg methode, de SWHH (SolderenWaarHetHangt) frezen, en opbouw met spijkers (spijkerradio) zijn mogelijke bouwmethodes.

 

Ongelofelijk hoeveel heerlijkheden Douwe in zo,n korte tijd over ons heen kon storten. Met het door Henk PA3FHZ uitgereikte “DHZ-pakket” kan er in huize de Boer een smakelijk vervolg aan de inleiding worden gegeven. Na het applaus voor Douwe bedankt de voorzitter voor de uitstekende opkomst tijdens deze jaarvergadering en wenst een ieder wel thuis.  Tom PA2IP.

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst maandag 14 januari 2008 in Goutum.

 

   

 

 

Tom PA2IP heet iedereen van harte welkom en wenst de aanwezigen namens het bestuur een voorspoedig  en gezond 2008 toe. Afmeldingen van Henk PA3FHZ (ziek) en Henk PA3CLL (QRL). Ook de gasten van harte welkom. Marten PA3BNT is er en men kan in de pauze zijn nieuwste aanwinst bekijken n.l. een Step By Step bouwdoos, nog nieuw in doos. Op 9 en 10 februari is er weer de PACC contest. Doet u mee? Vermeld dan ons afdelingsnummer A14 en denk ook even aan het afdelingsklassement. De lezingen zijn dit jaar al rond en het is een heel interessant programma. 12 april is weer onze radiovlooienmarkt in Tytsjerk. Reserveer op tijd.

Ingekomen stukken: Info betreffende het noordelijk amateur treffen, het zuidelijk radioamateur treffen en de landelijke radiovlooienmarkt. De prijs die beschikbaar is gesteld door onze afdeling voor de kerstpuzzel in Electron is gewonnen door Joop, PAoJMO. Verder zal er binnenkort een herverdeling van de functies in het bestuur plaats vinden.

Rondvraag: Men is benieuwd wanneer de uitslag van de 11 stedencontest op internet komt en verder is er een leuk filmpje op internet over de productie van oude radio buizen (hel-gloeiers). Zie op www.makezine.com of zoek op F2FO (of zie : http://paillard.claude.free.fr/)?. Verder was Jan PAoEMO met het service buro aanwezig en Brant met de QSL kaarten.  

Tom PA2IP.

 

Lezing van Theun en Siep over hun antenne perikelen op de HF-banden

 

Als eerste is het de beurt aan Theun PAoTHL, zijn verhaal begint bij zijn eerste kennismaking met onze hobby. Na de ombouw van een Belcom naar 80m SSB moest er een antenne komen en deze kon alleen gebouwd worden in een beperkte ruimte achter zijn woning. Bij deze experimenten werd ook gebruik gemaakt van een afstembare aarde, een en ander met mager resultaat. Ook de groene radio, de GRC-3030 van v/d Heem is bij hem in gebruik en is daarmee QRV op 80m. Na met langdraden en als tegen capaciteit een helical te hebben geprobeerd boekte hij later meer succes met de antenne ideeën van PAoBNT. Theun had na de renovatie van zijn woning veel last van QRM welke veroorzaakt werd door digi-sturing van o.a. de ventilatie, dit is een toenemend probleem waar wij allen mee te maken krijgen. De lezing eindigde met een aantal vraagstukken waar de hele zaal bij betrokken werd. (en de spreker voor de volgende bijeenkomst opleverde !)

 

Na de pauze was het de beurt aan Siep PAoSJE, zijn verhaal gaat over de 160m “Top-band” antenne voor de kleine tuin. Via sheets  werd aan de vele aanwezigen uitgelegd hoe het antennepark van Siep er uit ziet en tot stand is gekomen. Na e.e.a. te hebben afgewogen langs de constructiemast een draad gespannen naar 13,5m hoogte welke van die hoogte  naar beneden terug liep naar een eindspoel met aftakkingen. De antenne kan vanuit de garage met een extra spoel en een afstem C verlengd of verkort worden. Het aanbrengen van een drie-tal verkorte radialen verbeterde de werking aanzienlijk. Een artikel in ons afdelingsblad volgt. Vooral met het werken op 160 meter geeft een aparte zend en ontvangst antenne een beter resultaat b.v. een langdraad of een loop.

  Tot slot volgden nog enkele tips van Siep:

1. Coax switches; contacten kunnen vervuilen - schoonmaken met alcohol.

2.Schoonmaken spoelen Fritzel beam en daarna met blanke tectyl inspuiten.

 

Op een avond vol met techniek is het altijd zo maar laat en nadat de secretaris de beide heren een leuke attentie heeft overhandigd sluit hij deze avond en wenst een ieder wel thuis.             Brant PEoBV