VERSLAG NOVEMBER BIJEENKOMST 2007

Bijeenkomst 12 november in het VERON A14 clubhuis te Goutum

Tom PA2IP opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en speciaal Jan PAoEMO die deze avond de lezing verzorgt. Verhinderingen: PA3FHZ(QRL), PEoBV (QRL buitenland), PAoPKH (ziek), PDoNZP, PE1RQA, PEoFRE, PA7LV.

Mededelingen: QSL kaarten kunnen dit keer bij de secretaris worden opgehaald. 3 nov. Dag voor de radioamateur, Jurjen ODW en Peter CDA doen verslag van een zeer geslaagde dag. Veel belangstelling voor de zelfbouwers, een aanrader. Marten PA3BNT had ook veel belangstelling en alle artikelen staan op www.pi4lwd.nl. Hobbybeurs 2007 in het WTC Leeuwarden is goed geslaagd. Zie foto,s in dit blad en de homepage. Aanmeldingen voor medewerking vanuit onze afdeling bleef iets achter.

Ingekomen stukken: Diverse afd. bladen en aankondigingen van radiomarkten, Machtiging PA6WTC en div. mails betreffende de hobbybeurs en een bedankje voor de getoonde belangstelling bij het overlijden van Geert PE1FAX. Verder stukken voor de VR2008 - Voorstellen kunnen tot 26 januari worden ingediend. De regionale bijeenkomst met het HB is op 19 november. Niemand heeft punten of voorstellen. Ook is er een bericht betreffende het 30-jarig bestaan van de FRAG (zie pag.17 december nr CQFRLN)

Verdere mededelingen; 18 november is er weer de Friese elfstedencontest. Volgens Henk is de bezetting vrijwel rond. Peter meld nog een wak op 2m in Franeker. De vice-voorzitter meld nog even dat onze afdeling in het afdelingklassement is omhoog geschoten tot een 21e plaats - Super !  Verder is er 11 december weer de jaarlijkse feestavond. Wordt vast weer gezellig. Nieuwe seizoen(2008); Voor het komende jaar ziet het bestuur wel voldoende, de hobby betreffende onderwerpen voor de lezingen. Is o.a afhankelijk wie welke avond kan. Ideeën en suggesties zijn altijd welkom. Info staat altijd op de home-page en in het afdelingsblad. Veel vaste medewerkers zorgen voor heel wat copy maar ieder artikel is welkom, alles kan in klad. Heeft u iets aparts op ons hobbygebied of een leuke verzameling enz, beschrijf het of we komen langs. Jurjen PE1ODW hoort graag eens voor welke onderwerpen speciale belangstelling is. Verder zagen we het aantal advertenties graag iets uitgebreid. Ideeën? Bel eens met het bestuur. Voor de rondvraag is er weinig en kan Jan PAoEMO starten met zijn presentatie.

 

 

 

Verslag lezing 12 november 2007

   

 

Lezing door Jan PAoEMO over het meten aan 2 meter antennes.

Waarom meten aan antennes, waar begin je aan ?  Voor een voormalig hoofd van het calibratie centrum van de Koninklijke Luchtmacht is dat niet zo vreemd. Aanleiding was het zoeken naar zoveel mogelijk echte dB’s in de mast tegen zo gering mogelijke afmetingen.  Door een advertentie in Funk Amateur viel Jan zijn oog  op een dubbel-Quad antenne met een opgegeven versterking van 15dBd. Volgens de theorie zou dit niet meer dan 13 dBd kunnen zijn. Vragen bij de fabrikant leverden niets op. Er zat niets anders op dan zelf de antennes en de meetapparatuur te bouwen en te meten.  Jan bouwde een selectieve logaritmische HF meter in een oude FM ontvanger. Als referentie antenne werd een 4 elements Yagi in de 28 Ohm techniek van DK7ZB gebouwd met een antenne winst van 6,3 dBd. Gemeten werd door ontvangst van het baken signaal PI7HVN. Eerst werd zijn 8x8 skeletonslot antenne gemeten.  Die bleek niet 12,5 dBd te zijn zoals de boeken aangeven maar 11,3. Na de nodige experimenten werd uiteindelijk de Dual-Quad gemeten. Die bleek maar 12,7 dBd gain op te leveren. De conclusies: geloof niet de specificaties van alle antenne fabrikanten, een dubbel-Quad is onzin (geld verspilling), de gebruikte meetmethode is goed en de antennes van DK7ZB zijn uitstekend nabouwbaar en zelfbouw loont. De resultaten werden voorgelegd aan Funk Amateur en antenne goeroe DK7ZB.

Zij bevestigden dat de gekozen meetmethode en de uitkomsten juist waren. DK7ZB noemde de Dubbel-Quad volslagen Quatz ! Jan heeft uiteindelijk gekozen voor twee stuks 7 elements DK7ZB Yagi’s die gestapeld samen 12,9 dBd (gemeten !) winst geven.

 

Na de pauze is er gelegenheid om de gebruikte (home-made) meet apparatuur te bekijken en vragen te stellen.(Alfred PA7AL heeft zijn 2 el 50MHz  beam a-la DK7ZB met een gain van 4,5dBd bij zich) Het ligt in de bedoeling dat dit korte verslag een vervolg krijgt in een door Jan geschreven artikel. (Zie CQ-Friesland-noord van januari 2008). Na het verdiende applaus is er als dank voor Jan een prachtig zuivelmand maar aangezien hij meestal niet met een glas melk aan de bar zit is er nog een aanvullende fles.

                                                                                      De secretaris Tom PA2IP

 

VERSLAG OKTOBER BIJEENKOMST 2007

 

 

          

Verslag lezing 9 oktober 2007, Cafe Cambuur – locatie VRZA Friesland. De vrza voorzitter, Chiel PAoPKH opent de vergadering.  De hobbybeurs die in november in het WTC te Leeuwarden wordt gehouden krijgt de nodige aandacht. Jaap, PE1NGF vertelde over de (VRZA)Malta-expeditie. Dit jaar was het voor de twintigste keer, vandaar de speciale call 9H20. De groep bestond uit 20 personen waar van 14 zendamateurs. De condities waren dit jaar heel slecht. Bepaalde landen konden nu niet worden gewerkt die voorgaande jaren wel te werken waren. Toch kwam de teller nog op zo’n 4000 verbindingen te staan. Na een korte pauze is het woord aan Hans Cornelis, PD7AJH uit Sneek. Hij verzorgt de lezing van de avond. Hij vertoonde o.a de film “De ondergang van de B-compagnie”. Een instructiefilm die vele bezoekers in hun diensttijd ook te zien kregen. Het was <voor een keer> weer eens iets anders dan een technisch praatje over een of ander onderwerp gerelateerd aan de radiohobby. Hans besloot zijn verhaal om ongeveer 22.30 uur.

 

 

 

 

VERSLAG SEPTEMBER BIJEENKOMST 2007

 

 

 

10 september startte het nieuwe seizoen en kunnen we terug kijken op een goed bezochte  bijeenkomst in Goutum. (Zie het fotoverslag in dit nummer en op de afdelingshomepage).  Jan PAoEMO was weer aanwezig met zijn ijkapparatuur. Diverse spoelen, meters en ook een QRP zelfbouw transceiver werden aan een meting onderworpen. Voor boeken op hobby gebied kon men bij Joop BVZ en Marten BNT terecht. Marten demonstreerde ook zijn laatste antenne constructie en Peter PE1CDA liet een 3 banden buizen transceiver (bouwpakket uit de jaren 60) zien. Jurjen PE1ODW toonde diverse ontvangertjes, oscillatoren en spoelen. Ook voor het service buro was belangstelling en de QSL-manager had 2 “dragers” nodig voor de zeer grote hoeveelheid QSL kaarten die deze avond werden aangeboden ! Van de mogelijkheid voor onderling QSO in de zaal en bij de bar werd veel gebruik gemaakt, al met al een zeer geslaagde avond. We bedanken iedereen die aan deze eerste bijeenkomst heeft bijgedragen. 

 

 

 

 

 

Verslag Mei: Gemeenschappelijk bijeenkomst VERON/VRZA 14 mei in Goutum.

 

 

 

                  Lezing door Dick, PA2DTA: van Plusfour tot Sirplus

 

Als u dit leest dus al weer een tijdje geleden heb ik in Ien en Mien de toen aanwezigen naar ik hoop kunnen onderhouden met herinneringen uit mijn amateurverleden. Een vergelijkbaar verhaal heb ik meer dan een jaar geleden ook gehouden tijdens de OTC-reunie. Daardoor is er ook enige aandacht voor geweest in  de bladen van VERON en VRZA. De hobbyverhalen heb aangevuld met allerlei varia die min of meer te maken hebben met (nog wel) mijn werk en diverse andere dan radio alleen interesses. Voor de goede orde ondersteund door dia’s op de moderne manier; in Goutum bleek dat niet alle spullen ondanks beloftes van de makers compatibel zijn. Enfin, uiteindelijk was dan een beetje vervormde projectie mogelijk…….

 

Ook mijn radiocarričre is als lagere school jongetje begonnen door enkele zoldervondsten: honingraatspoelen, eboniet, een kristaldetector, een paar Philips miniwatt buizen en wat lectuur. Wie kent ze niet: Corver’s draadloos amateur-station en schakelingen uit Radio Wereld. In die tijd, de jaren van de wederopbouw, bouwde ik mijn eerste ontvangertjes. Geen mislukkingen, tenzij te mooi ingebouwd, mede dankzij de geweldige driedraadsantenne plus aardleiding die de oorlog had overleefd. Ik vond het toen en nu nog steeds een wonder om zo maar geluiden uit de ether op te vangen. Het inwendige van het kleine Philips bakelieten radio-tje vond ik ook veel meer tot de fantasie spreken dan de voorkant. De vooruitgang zorgde er ook nog voor dat ik iets later veel inruiltoestellen kreeg om mee te spelen. Misschien was het beter geweest om enkele van die prachtkasten houden intussen zijn ze jammer genoeg al lang verdwenen. Het zou mooi geweest zijn nog eens aan de knoppen te draaien en naar het geluid ervan te luisteren.

Omdat vrijwel alle radio toen nog AM was kon het niet uitblijven dat op een gegeven moment op de visserijband ook amateurs werden gehoord. Ook herinner ik me nog pogingen om de eerste spoetnik te ontvangen.

Wat een spannende stations en signalen allemaal. Jeugdige driestheid en de wirwar van een gebroken Philips aandrijfsnaartje bracht mij in contact met een echte radiozendamateur. Prachtig die mix van surplus en zelfbouw. 

                       LEES VERDER IN HET JUNI/JULINUMMER VAN CQ-FRIESLAND-NOORD !

 

 

 

 

14 April 2007  radiovlooienmarkt Tytsjerk weer een groot succes !

   

                  De volgende "Tytsjerk" is op 12 april 2008 , tot dan !!

 

 

 

 Verslag Maart: Gemeenschappelijk bijeenkomst VERON/VRZA 13 Maart 2007.  

 

Om 20.20 uur opent Chiel PAoPKH (Voorz. VRZA Frl.) deze avond en heet Bouke PAoZH, die de lezing verzorgt van harte welkom.(Sietze PAoMSJ uit Drachten is ook meegekomen). Er zijn enkele mededelingen zoals de excursie op 20 maart en de radiovlooienmarkt van de VERON afd. Friesland Noord in Tytsjerk op 14 april a.s. .Voorafgaand aan de lezing houdt Bouke oZH een kleine verkoping en voor weinig geld verwisseld e.e.a van eigenaar.

 

Lezing door Bouke PAoZH over Moonbounce. 

Bouke start met een korte inleiding over Meteor Scatter. Vroeger werd gebruik gemaakt van hoge snelheid CW en werden de reflecties (Burst en Pings) op een snellopende recorder opgenomen en tijdens de zend periodes langzaam lopend beluisterd. De gebruikte methode is tegenwoordig FSK441,  de PC doet het detectie werk. Joe Taylor K1JT heeft het programma WSJT (Weak Signal communication by K1JT) geschreven waarmee verschillende modes kunnen worden bedreven waaronder FSK441. Het programma is gratis te downloaden. Wat is minimaal nodig voor een eerste EME QSO?

Een PC met goede geluidskaart, een transceiver, minimaal 100W en een niet te kleine beam, liefst met een elevatie van 7 graden t.o.v de horizon. Hoe weet je nu of en wie er QRV is? Een sked kan worden afgesproken op de chat pagina van ON4KST ( www.on4kst.com) Verder verwijst Bouke naar de artikelenserie van Rene PE1L in ons afdelingsblad. (zie ook deze homepage).

 

Bij EME komt slechts een duizendste van het uitgezonden vermogen bij de maan aan. Dat houdt in dat bij een vermogen van 1 kW slechts 0,001 watt terugkomt op aarde. Om enig resultaat te krijgen zijn een aantal gestackte beams, wat vermogen en een goede voorversterker noodzakelijk.  Een zgn sequencer zorgt dat alles in de juiste volgorde in en uitgeschakeld wordt. Het PC- programma kan signalen tot –33dB detecteren en ook de rotor sturen en zo de antenne(s) op de maan gericht houden.

 

Bouke die op de HF banden alles al gewerkt heeft kon in het afgelopen jaar 60 landen werken op 2m. Doel is ook het DXCC certificaat op deze band te behalen. Met een beamer presentatie laat Bouke zien hoe hij zijn EME station heeft gerealiseerd.  Met behulp van een speciale home-made constructie kunnen de antenne,s horizontaal of verticaal op de maan worden gericht. Voor de interessante lezing is er applaus en een attentie. Chiel bedankt iedereen voor de aanwezigheid en hoopt iedereen tijdens de vlooienmarkt in Tytsjerk te ontmoeten.                    

 

 

 

 

 

 

Jaarlijkse huishoudelijke vergadering maandag 12 februari 2007 in Goutum.

 

Opening.   We starten om 20.20 uur Henk PA3FHZ heet iedereen van harte welkom en special Ornilio Reiph NL13317, hij is vanavond voor het eerst aanwezig. Henk wenst hem veel succes met zowel de studie voor school als voor het zendexamen. Willem PA7WJ is met kennisgeving afwezig

Mededelingen.  De radiovlooienmarkt Tytsjerk is op 14 april en leden die iets willen verkopen kunnen bij de secretaris voor een tafel terecht. Henk vraagt verder aandacht voor het afdelingsblad. Er kan altijd copy worden ingezonden. Op dit moment zoeken we weer enkele adverteerders. We horen graag of iemand ideeën of relaties heeft. De voorzitter maakt tot slot gebruik van de mogelijkheid om Jan PAoEMO zijn certificaat uit te reiken voor de behaalde plaats in de Friese elfsteden contest 2006. Zie de foto’s in het aprilnummer of op deze homepage onder: 11STEDEN2006

Ingekomen stukken. Er is een brief van een Scouting groep uit Leeuwarden die medewerking zoekt voor de JOTA in het weekend van 19-21 oktober. Actieve operators die het leuk vinden om hier aan mee te doen kunnen zich bij het bestuur melden. (antennes e.d. zijn beschikbaar) De brief van Cor PAoVYL behandelen we bij de VR zaken. Momenteel staat de radiotelescoop in Dwingeloo in de belangstelling. Brant is 29 januari naar de bijeenkomst geweest waarbij de telescoop officieel aan de stichting CAMRAS ( C.A. Muller Radio Astronomie Station) werd overgedragen. Een groep enthousiaste vrijwilligers uit de VERON, de Kon. Vereniging voor Weer en Sterrenkunde en ASTRON werken samen aan de renovatie van de telescoop. Op de later getoonde video was te zien dat oud afdelingsvoorzitter Cor PEoSHF actief meewerkt om de telescoop gereed te maken voor amateur gebruik . (zie www.camras.nl). Het is de bedoeling dat t.z.t donateurs (formulieren bij Brant & de secretaris) zich kunnen aanmelden voor gebruik van de antenne.

Het lijkt de aanwezigen een goed idee om in ieder geval als afdeling lid te worden. Meer informatie in de komende nummers. Aansluitend deelt de secretaris de prijzen van de CQ-Friesland-noord kerstpuzzel uit aan de aanwezige winnaars.

Anderen krijgen de prijs zo snel mogelijk.

VR2007. De Verenigingsraad vergadering is dit jaar op 21 april. Binnengekomen is een brief van de beheerder van het radio museum Corver (PAoVYL) die, vooruitlopend op een voorstel van de afd. Eindhoven, aandacht vraagt voor een verplaatsing van het monument voor de gevallen radioamateurs in WO2. De aanwezigen zijn “niet tegen” een eventuele verplaatsing naar een locatie nabij het radio amateur museum in Budel. Jan PA7MW wil wel mee naar de VR. 

Jaarverslag secretaris. Puntsgewijs nemen we het afdelingsjaar 2006 jaar door. Twee leden zijn overleden (PDoEIL en PAoBNB). De secretaris vraagt bijzondere zaken altijd even door te geven. Soms komen dergelijke zaken pas maanden later via de updates van het ledenbestand binnen. Er zijn geen aanmerkingen en het verslag van de secretaris wordt unaniem goedgekeurd.

Financieel verslag. Joop behandelt met behulp van de overheadprojector de inkomsten en uitgaven over 2006. Er is een positief saldo van een kleine 700 Euro. Ruurd PE1CQB wordt nogmaals bedankt voor zijn inzet voor het afd. service buro en ook Jan PAoEMO krijgt applaus (voor de bereidheid om het service buro over te nemen). De begroting voor 2007 is sluitend.

De kosten voor het convolidmaatschap zullen de stijgende (porto)kosten gaan volgen. Het ongetwijfeld positief bedoelde voorstel (of aanzet tot discussie?) van Arjen PA7LV om 250 euro van de afdelingsreserve (als voorbeeld voor anderen?) te schenken aan de stichting CAMRAS vindt geen bijval. Uiteindelijk worden de aanwezige leden het eens over een bescheiden éénmalige bijdrage. De penningmeester wordt hierna bedankt voor het werk en zijn presentatie.

Kascontrole commissie. Jan PAoEMO en Henk PA3CLL hebben de boeken van de penningmeester gecontroleerd. Alles was weer prima verzorgd en daarom wordt voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen. Volgende keer controleren Henk PA3CLL en Jan PA7MW de boeken. Bepaalde leden laten hier de unieke kans aan zich voorbij gaan om zich eens in de financiële zaken van de afdeling te verdiepen. Gelukkig is Ruurd PE1CQB wel bereid om als reserve lid op te treden. 

Bestuursverkiezing. Het afdelingbestuur treedt periodiek volgens een rooster af. (art-9 afd.regl.). Dit jaar zijn Henk en Brant aan de beurt. Er zijn geen (tegen) kandidaten dus wordt Henk in functie herkozen als voorzitter en Brant als bestuurslid. We zijn blij dat zij zich weer een periode voor de afdeling willen inzetten.

Rondvraag.  Het niveau v/d technische artikelen in Electron komt ter sprake. De secretaris geeft aan dat een redactie afhankelijk is van het aanbod. Bedenk dat het maandelijks maken van een blad veel werk is. Wellicht is een abonnement op het zelfbouwblad van de Benelux QRP club een optie? (http://home.wanadoo.nl/bqc) Henk PA3FHZ bedankt iedereen voor de inbreng deze avond.

 

Voor de pauze volgt een korte presentatie betreffende de radiotelescoop CAMRAS.

Tijdens de pauze zijn de diverse ontvangertjes van Jurjen PE1ODW te bewonderen.

Na de pauze en het onderling QSO is er een leuke video waarin documentaire vorm o.a de kristalontvanger, de Coherer, vonkzenders en de experimenten van Marconi aanbod komen.                                                         

                                                                               De secr. Tom PA2IP

 

 

 

 

 

Bijeenkomst maandag 8 januari 2007 in Goutum.

 

 

Henk PA3FHZ heet iedereen van harte welkom op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar en wenst allen een voorspoedig en gezond 2007. Met kennisgeving afwezig Henk PA3CLL en Theun PAoTHL. De voorzitter brengt de komende PACC contest onder de aandacht en vraagt de afdelingsnummer (A14) goed te vermelden. Verder is er op 14 april de radiovlooienmarkt Tytsjerk. Huur op tijd een tafel als U gaat opruimen. Een aantal leden heeft meegedaan aan de eerste Kidsday. Er was wat sprake van microfoon angst, overige ervaringen horen we graag. De secretaris meld dat Hidde PAoQT momenteel in het ziekenhuis ligt, we hopen dat hij weer spoedig herstelt. Jan PAoEMO heeft een operatie ondergaan en na herstel neemt hij het service buro van ruurd over. Onze prijs voor de kerstpuzzel van Electron is gewonnen door PAoPDO uit Oss. Rondvraag: Arjen PA7LV informeert naar de behandelde punten tijdens de regionale bijeenkomst. Brant PEoBV geeft aan dat op 17 febr. de Techno Nostalgica (int. verzamelbeurs) in Emmen plaats vindt. Jeen PEoJDS meld dat hij tijdens een QRL-matig bezoek aan (zuid)Jemen het radio amateurisme onder de aandacht van de Jemenitische minister van justitie heeft gebracht. Deze stond er niet onwelwillend tegenover. Nu is het bezit en gebruik van zendapparatuur alleen voorbehouden aan militairen.

 

Peter PE1CDA en Jurjen PE1ODW hebben een aantal korte presentaties en demo,s. Peter start met de uitleg van een door hem gebouwde “’stille afstemmer”. Een stille afstemmer kan je gebruiken als je  bij het in afstemming brengen van je antenne niemand wil storen. Meestal tuned men wel met laagvermogen maar dat kan ook hinderlijk zijn. Het principe berust op een brugmeting m.b.v. een dummyload en tuner/antenne. Wellicht volgt een beschrijving of kijk op de site van PAoFRI (Quiet-tuning for 100W transceivers)

Eén en ander is tijdens de pauze te bekijken net als de diverse ontvangertjes van Jurjen. Na de pauze behandelde hij eerst een ezelsbruggetje waarmee men gemakkelijk het vermogen wat wordt opgenomen door een 50 ohm (dummy)load (R) kan bepalen. Zijn zelfbouw ontvangers met 1 en 2 transistors kwamen hierna aan bod. Omdat het al wat laat werd, zijn maar enkele aspecten behandeld. Met name een van de belangrijkste: aanpassen. Als voorbeeld werd een transistor uitgangstrap onder de loep genomen die vermogen moet leveren aan een hoofdtelefoon of luidspreker. B.v. een transistor heeft een uitgangsimpedantie van 1000 Ohm (uitgerekend aan de hand van spanningen en stromen) en deze moet worden omgezet naar de 8 ohm luidsprekerimpedantie. Dit wordt gerealiseerd met een trafo. Jurjen legt uit dat de primaire impedantie van de trafo liefst 4x of hoger moet zijn dan de transistor impedantie, dus minimaal 4 kOhm. Ook rekende Jurjen de wikkelverhoudingen van de trafo in deze situatie uit. In een nog te plaatsen artikel van Jurjen wordt dit onderwerp beter uitgelegd zodat men de achterliggende reden hiervan kan begrijpen. Hetzelfde geldt namelijk ook voor baluns en dit is dus belangrijk voor de beeldvorming. Heel positief dat leden uit de eigen afdeling op deze wijze iets over hun ervaringen vertellen en als dank is er dan ook voor beide OM’s een leuke attentie.

 

Foto's PEoBV

 

 

 

Meer bijeenkomsten van de VERON afdeling Friesland-noord