VERSLAG FEESTAVOND 12 DECEMBER 2006

 

Na de ontvangst met koffie en gebak openen beide voorzitters de feest-avond 2006 en nemen met de aanwezigen het programma  door.Diverse rondes bingo en draaiend rad met mooie prijzen (zie de foto met de prijzentafel) muziek en hapjes tussendoor, een gezellige avond zit er dus wel in.Afwisselend nemen Henk en Bernhard achter de ballenbak plaats. Bij de start van de vijfde ronde wordt een extra prijs, een gehaktbal “special gebracht door Fred uit Goutum”  ingebracht. Een en ander ontgaat de aanwezigen maar als na vijf cijfers Ruurd PE1CQB zijn rijtje al vol heeft, ontstaat er bij hem een terechte achterdocht.Hij kan echter van zijn ‘prijs’ genieten maar na afloop van deze ronde vraagt Henk of Ruurd even naar voren wil komen. Ruurd heeft enige tijd geleden aangegeven met het servicebureau te willen stoppen. (inmiddels is Jan PAoEMO bereid gevonden het servicebureau voort te zetten, TNX jan!) De afdeling is Ruurd veel dank verschuldigd aangezien hij in de afgelopen tien jaar altijd een prima omzet haalde. De speciale cadeauverpakking is aangepast aan de artikelen van het servicebureau en aan zijn favoriete drank.

 

Het mini-servicebureau zal wel een plaats onder handbereik vinden aangezien hij zo nu en dan wel een Very Special Old Pale waardeert.Blijft dat we Ruurd uiteraard graag op de bijeenkomsten zien verschijnen en daarom ontvangt hij uithanden van de secretaris nog een tegoedbon voor zijn favoriete tussendoortje aan de bar in Goutum.Ruurd bedankt voor de attenties en zegt het service bureau altijd met plezier te hebben gerund maar dat gezien zijn leeftijd hij eens moet stoppen. Wel blijft Ruurd actief in de maandelijkse vouwploeg (inmiddels al 17 jaar!)

Na een korte pauze gaan we door met de tweede ronde Bingo en raken de tafels vol met de gewonnen prijzen. Hierna staan 2 snelle rondes draaiend rad op het programma. Herman PEoHJD neemt dit voor zijn rekening en aangekomen bij de laatste ronde spelen we eerst een verliezers ronde. Ook die aanwezigen gaan dan met iets naar huis. Dit jaar is er geen “transceiver” bij de hoofdprijzen. Brant is door zijn voorraad PRC10’s heen maar heeft nu een “bijna afgebouwde transceiver” in de aanbieding. Deze zak met componenten bevat ruim voldoende voor zelfs 2 zend/ontvangers en de “gelukkige” winnaar was Libbe PA3FPE.  Ook een fles Hennessy (aangeboden door Chiel PAoPKH) en de heerlijke appeltaart (gebakken door Annie Andringa, XYL PAoPKH) verwisselen van eigenaar. Hierna bedanken de voorzitters voor de aanwezigheid en wensen iedereen alvast:   Prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

 

 

 

 

 

Verslag gezamenlijke bijeenkomst, maandag 13 november 2006.  

 

Henk PA3 FHZ opende de bijeenkomst om ongeveer 20.30 uur en heette iedereen van harte welkom en special Kees PAoCLN en Arjen PA7LV die deze avond de lezing verzorgen.  (Met kennisgeving afwezig Henk PA3CLL ) Om in de stemming van de lezing te komen heeft Brant dit keer kleine printjes uitgedeeld welke 13,56 MHz antennes blijken te zijn. Peter PE1CDA heeft ten bate van de afdelingskas mooie headsetjes in de aanbieding.

 

Mededelingen. De 11 stedencontest bezetting ziet er dit jaar heel goed uit en we rekenen weer op een grote belangstelling op 19 november.  20 november is er weer de regionale bijeenkomst voor de noordelijke afdelingen en het Hoofdbestuur in Assen. Er komen geen dringende punten naar voren. Henk en Peter gaan er dit jaar naar toe. Verder meldt Henk de radio vlooienmarkt op 25 november in het FRAG clubhuis. Voor 2007 kunnen we weer kopij gebruiken. Alles kan in klad. Ook degenen die al eerder hebben toegezegd graag hun bijdrage in sturen zodat het op tijd bewerkt kan worden. Alvast bedankt. Ook zoeken we nog enkele adverteerders. Heeft u ideeën, we horen het graag. In het nieuwe jaar stopt na vele jaren (i.v.m wijziging van de bedrijfsvoering) de advertentie van de STD. We bedanken Siep Kooy voor het adverteren en voor het altijd deskundige advies aan de balie. De reparatietak van de STD gaat zelfstandig verder.  

Excursie: komende woensdag is er de excursie naar de oudheidskamer in Zwaagwesteinde en er is nog ruimte om mee te gaan. Bernhard komt in de pauze even bij iedereen langs om de namen te noteren.

Rondvraag: Jurjen maakt de aanwezigen attent op de BTTF zelfbouw en luisterwedstrijd 2006-2007. Tot 1 maart 2007 kunt u uw zelfbouwproject(en) aanmelden. Zie ook de VERON homepage en het volgende afdelingsblad.

De volgende bijeenkomst is de feestavond op 12 december in Café Cambuur.

 

                                                          Secr. Tom PA2IP.

 

 

 

 

lezing: Door Kees Nijdam PAoCLN en Arjen Vollema, PA7LV over de zin en onzin over antennes

en over o.a. de STEPPIR, een innovatieve antenne voor de HF-banden,  maandagavond 13 November.    

 

Ien en Mien te Goutum, 20.00 uur. De zaal zit vol. Een ieder kon het QSL en Servicebureau bezoeken. Henk PA3FHZ en Tom PA2IP nemen eerst de mededelingen en de ingekomen stukken door. Daarna is het woord aan Kees Nijdam PAoCLN en Arjen Vollema PA7LV die een lezing gaan houden over “zin en onzin” van antennes en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van HF-antennes waaronder de Steppir-antenne. Kees heeft veel ervaringen met antennes opgedaan bij zijn DX activiteiten en Arjen zowel thuis als tijdens de vele velddagactiviteiten (PAoLV/P, PAoIP/P en PAoVLV/P)

 

 De “zin en onzin” van antennes komen eerst aan bod. Hierover kunnen we kort zijn. Er bestaan geen wonderantennes. Voor betere antenneresultaten zul je het in de hoogte moeten zoeken. Streef naar een hoogte van minimaal een halve golflengte voor een dipool, beam of quad als je wilt DX-en. Dus 10 meter voor de 20 meter band. Kun je de antenne op een hele golf hoogte plaatsen dan levert dat meer winst op dan het verdubbelen van het aantal elementen op een halve golflengte hoogte. Wil je antennes met elkaar kunnen vergelijken dan zul je ook een referentieantenne moeten hebben.

 

Nieuwe ontwikkelingen op antennegebied:

We willen allemaal graag een antenne met de banden van 10 tot 20 meter aan 1 coax en het liefst ook niet al te groot. De eigenschappen van de log-periodische antenne, de trap-yagi, de quad, de Optibeam, de Hex beam/ Spinner-systemen worden doorgenomen. Daarna komt de Steppir-antenne aan bod. Deze antenne is geschikt voor 7 – 50 MHz en je kunt volstaan met één coaxkabel voor al deze banden (en geschikt voor  3 kW key down) Elementlengten zijn namelijk instelbaar doordat tapes van Berylliumkoper met behulp van stappenmotoren in- en uitgeschoven kunnen worden in de glasfiberelementen. Zo heb je als het ware altijd een fullsize beam.  Met een bijgeleverd bedienkastje is het mogelijk om instellingen te programmeren en snel wijzigingen door te kunnen voeren waaronder 180 graden “draaien” (snel checken lange-korte pad) De antenne heeft een geringe windlast en tot nu toe is hij zeer duurzaam gebleken omdat in Amerika menige sneeuwstorm en hurricane is doorstaan. Misschien iets voor Sinterklaas 2007?.

Nu alvast bestellen er geldt een levertijd van minimaal een half jaar en ook even goed doorsparen! . De antenne is er in uitvoeringen met 2, 3 en 4 elementen en er is een aanvulling voor de 30- 40m band. Check Google maar eens op Steppir - antenne.

 

Na het beantwoorden van verschillende vragen bedankt de voorzitter Kees en Arjen die beide een nog een leuke attentie ontvangen voor de zeer verhelderende lezing. Aan deze veel te korte avond komt ook weer een einde en de voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en wenst  wel thuis en graag tot ziens tijdens de feestavond in december.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag gezamenlijke bijeenkomst, dinsdag 10 oktober 2006.  

 

Chiel PAoPKH (Vz. VRZA) opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom in de kleine bovenzaal van Café Cambuur en speciaal Jurjen PE1ODW die ons het een en ander over zijn experimenten met diverse oscillatoren komt vertellen. Bernhard PE1RQA heeft geen ingekomen stukken en maakt Free PEoFRE bekend dat hij i.v.m ziekte en revalidatie van zijn XYL helaas na 20 jaar moet stoppen met het VRZA penningmeesterschap. (Wij wensen Free en Aukje veel sterkte in de komende tijd)

 

VERON A14 mededelingen. Henk PA3FHZ (Vz. A14) is i.v.m QRL verhinderd. OM’s die een stad tijdens de Friese elfsteden contest op 19 november a.s. willen bemannen, kunnen zich bij Henk opgeven. We rekenen uiteraard op grote activiteit vanuit de afdelingen.

 

De gemeenschappelijke excursie is dit jaar op 15 november (zie blz. 8 CQ-FRLN november) Opgave bij Bernhard of emaillInderdaad onze homepage staat nu op: www.pi4lwd.nl

Sinds 1999 maakten we gebruik van ruimte bij qsl.net maar in verband met de traagheid is gekozen voor hosting in Nederland. Rond kijken op de afdelingspagina is nu veel gemakkelijker. Een aantal zaken moeten nog worden aangepast. Kijk eens naar de diverse publicaties onder "afdelingsblad" en ook onder de andere knoppen. Voor ons afdelingsblad kan weer (altijd trouwens) kopij worden ingeleverd. Alles kan in klad, tekeningen/foto’s kunnen worden gemaakt en de tekst kan worden gecorrigeerd. Ook zoeken we weer adverteerders voor een pagina. Heeft u ideeën? We horen het graag.

In het novembernummer kunt u lezen dat René PE1L het DXCC Award op 144 MHz heeft behaald. We feliciteren hem met deze bijzondere prestatie op 2m.

 

Het zaaltje blijkt zich uitstekend te lenen voor onderling QSO.

De overige mededelingen waren: 4 november is de dag van de Radioamateur in de Americahal te Apeldoorn, 11 november is er weer radio markt in Eelde en op 25 november bij de FRAG in Leeuwarden.

Verder is Roelie Maurits (XYL van Jan ex PDoCGI) na ziekenhuisopname en revalidatie weer thuis. We wensen haar een voorspoedig herstel en hopelijk tot ziens bij het verzendklaar maken van ons afdelingsblad.

Tot zover de mededelingen van onze zijde,                                                        73 Tom PA2IP Secr.

 

Een dinsdagavond om een uur of acht. Het ons noodgedwongen toebedeelde kleine zaaltje stroomde vol met belangstellenden. Het bleek allemaal net te passen. Na de noodzakelijke mededelingen gaf voorzitter PAoPKH het startsein aan Jurjen PE1ODW om met de lezing te beginnen. Jurjen wekte de nieuwsgierigheid van de aanwezigen met een door lucht aangedreven laagfrequent oscillator. Dit bleek een toeter te zijn waar hij een paar keer op blies. Hij noemde het ding de “Jurjofoon”. De lezing ging over eigenbouw oscillatoren voor de 80 meter band tot en met de 23 cm band. Jurjen heeft er verschillende van gebouwd en een groot aantal daarvan heeft hij meegenomen. Hij laat de voorbeelden, vergezeld van een loep, de zaal rondgaan. Een ieder bestudeert de schakelingen aandachtig. De schakelingen zitten in  plastic bakjes en zijn voorzien van handgeschreven specificaties. Het zijn allemaal L-C kringen er komt geen kristal aan te pas. Zodoende kan Jurjen het allemaal “low cost” houden.

Hij noemt een aantal bekende schakelingen zoals de Hartley en de Collpits inductief of capacitief afgetakt. De principes van de schakelingen komen eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Maar door de kring op de juiste manier aan te passen op het versterkende deel verkrijgt hij de beste stabiliteit en het hoogste rendement. Stabiliteit is belangrijk bij oscillatoren. Door een hoge frequentie later te delen en bij het gebruik van metaalfilm weerstanden krijg je een betere stabiliteit aldus Jurjen. Verder is er een schone voedingsspanning nodig en kun je de onderdelen met de 3B-methode (betere bak en braadmethode) aan elkaar verbinden. Hij demonstreerde de stabiliteit van een schakeling door de voedingsspanning 2 Volt lager te zetten.

Zijn schakeling gaf geen krimp en bleef op nagenoeg dezelfde frequentie (controle met frequentieteller) oscilleren. De schakelingen waren stuk voor stuk eenvoudig van opzet en gemaakt van onderdelen afkomstig uit de junkbox van Jurjen. Zelfs had Jurjen een condensator gemaakt van een stukje printplaat. Door proefondervindelijk afvijlen van het stukje printplaat werd de juiste waarde verkregen. Het was een geslaagde avond jammer was dat het zaaltje eigenlijk te klein was voor het aantal  belangstellenden.

Toch had het ook wel weer wat. Jurjen kreeg na afloop van zijn lezing de handen stevig op elkaar en een ieder keerde tevreden huiswaarts.                                                                               Bernhard PE1RQA

 

 

 

 

 

 

VERSLAG SEPTEMBER BIJEENKOMST 2006

 

De september bijeenkomst was ook dit jaar weer een succes. Voor de vele belangstellenden was er een diversiteit aan zelfbouw te bekijken; Verschillende tuners (PA3DZD),  Spijkerradio (PE1RQA), Stille afstemmer (PE1CDA), L-C meter en 40-80m dipool (PA2IP), Digitale Wattmeter, GPS ontvanger, rolspoel en een (mooi stukje huisvlijt) seinsleutel (PEoBV),

diverse ontvangertjes en oscillatoren (PE1ODW) enz enz.

Verder aanwezig Ruurd PE1CQB met het serviceburo, en de sub-RQM, Brant met de nieuwste kaarten. Rommert Zonneveld PE1DCF demonstreerde in de hal zijn grofraster TV-ontvanger en Peter PE1CDA ( in de zaal) zijn antieke Marconi ontvanger. Jan, PAoEMO was aanwezig met apparatuur om universeelmeters te ijken. Een aantal OM's maakte gebruik van de mogelijkheid om enkele zaken te koop aan te bieden. Veel onderling QSO, ook bij de bar, maakte deze avond tot een prima start van het nieuwe seizoen.

 

 

 

De prachtige constructie van Rommert PE1DCF, de gelijkstroommotor wordt gesynchroniseerd met een stappenmotor. Rechtsboven het beeld met 32 lijnen en 12,5 rasters per seconde. Over belangstelling had Rommert zeker niet te klagen. De secretaris had nog enkele computervoedingen, verrassingszakken, Electrons en afdelingsbladen in de aanbieding.

Er zijn nog enkele (ook wat oudere, ingebonden) jaargangen Electrons (TNX PAoMVD en PA3HDH) overgebleven. (belangstelling?(gratis) informeer snel).  Jurjen PE1ODW demonstreerde zijn experimenten eenvoudige ontvangertjes en met oscillatoren, meer info tijdens de oktober lezing.

Foto's; Joop PE1BVZ,                                                      Tom PA2IP

 

 

 

VERON A-14

 

 

 

 

 

Verslag Mei: Gemeenschappelijk bijeenkomst VERON/VRZA 8 mei in Goutum.

 

Na de mededelingen van het bestuur en de rondvraag kon de lezing van start gaan. Hans Molema, PAoVMT was de spreker.

Hij probeerde met zijn verhaal de relatie tussen sterrenkunde en radiocommunicatie weer te geven. In het jaar 1895 begon het allemaal met Marconi. Deze man lukte het als eerste om een bericht draadloos te verzenden. De scheepvaart en de omroep namen bezit van de beste frequenties en de pioniers kregen de minder geschikte frequenties toebedeeld. Een zekere Karl Jansky kreeg in 1931 opdracht om onderzoek te doen naar een vreemde soort storing die zich voordeed op ±22 MHz. Met enorme Cubical Quad antennes, ontdekte hij dat er radiostraling uit het hart van de Melkweg kwam. Met deze ontdekking werd weinig gedaan. In het jaar 1937 was er de heer Weber, W9GFZ. Deze man bouwde een paraboolantenne en herontdekte de ruisbron die Jansky al eerder opgespoord had. Zijn waarnemingen werden gepubliceerd in het blad QST maar niemand deed er iets mee. Jan Hendrik Oord, hoogleraar sterrenkunde en verbonden aan de universiteit van Leiden zag in de publicaties in QST reden voor nader onderzoek en stelde geld uit diverse fondsen hiervoor beschikbaar. De eerste radiotelescoop in Dwingeloo werd gebouwd. Hier zijn belangrijke ontdekkingen mee gedaan. Men kon op meerdere frequenties “luisteren” en de computer decodeerde de signalen. In Westerbork werd een radiosynthese-telescoop gebouwd. Veertien paraboolantennes op een rij en allen gericht op één punt in het heelal. Jansky’s pionierswerk was het begin van enorme ontwikkelingen in de radioastronomie en dit werd in enkele decennia een volwassen wetenschap. Grote Weber, W9GFZ kreeg ook erkenning, hij stierf in 2002 op 91 jarige leeftijd. Astronomische verschijnselen kunnen een positieve of een negatieve rol spelen bij DX-verbindingen. We spreken dan van condities. Aurora wordt veroorzaakt door de zon. Ten gevolge van erupties op de zon van elektrisch geladen deeltjes ontstaat er ionisatie van de luchtlagen. Deze ionisatie is onregelmatig van vorm. Je kunt Aurora herkennen aan vreemde geluiden zoals gorgelen en borrelen. Verbindingen over zeer grote afstanden zijn mogelijk. Het verschijnsel kan echter ook zomaar weer uitdoven en voorbij zijn. Verbindingen (draadloze besturingssystemen) die anders vlekkeloos verlopen kunnen echter door Aurora worden verstoord.

Dit met alle gevolgen van dien. Meteoren zijn afkomstig van kometen en bestaan uit korrels zand, stof en steen. Deze komen continue met een snelheid van 30 km/s onze atmosfeer binnen en veroorzaken een spoor van geïoniseerde luchtdeeltjes. Op dit spoor kunnen wij onze radiosignalen richten welke dan gereflecteerd worden. We spreken dan van meteor-scatter. Als we de maan gebruiken als reflector dan spreken we van Moonbounce. Het richten van sterk gebundelde signalen op de maan is moeilijk. Door het onregelmatige oppervlak van de maan worden er hoge eisen gesteld aan de apparatuur. Hoge vermogens en hoge CW-snelheden zijn nodig zodat er heel snel een compleet QSO gemaakt kan worden. Moonbounce is specialistenwerk!

 

Hans besloot deze avond nog met een reis door het heelal.

Hij begon met een foto van 1 meter bij 1 meter. Vervolgens dezelfde foto maar dan 10 keer hoger, enzovoort enzovoort. De beginfoto wordt steeds onduidelijker maar de omgeving wordt steeds beter zichtbaar. Op 10.000 km hoogte is de aarde bijna geheel in beeld. Op 100.000 km hoogte is de aarde echter een heel klein bolletje en zie je heel veel sterren op de achtergrond. Steeds weer worden er andere sterrenstelsels zichtbaar, duizenden stelsels geclusterd in een groep. Het is niet meer voor te stellen. Hans besloot de avond dan ook met de opmerking dat de drie dimensies die wij gebruiken om waar te nemen, absoluut onvoldoende zijn om alles te kunnen bekijken en …… te begrijpen.

 

Het was een zeer interessante avond waarbij alle bezoekers ademloos hebben zitten luisteren en kijken naar Hans zijn verhaal. Hij kreeg na afloop de handen stevig op elkaar en ontving een leuke attentie als dank.  Bernhard, PE1RQA

 

http://nu.poolicht.nl

http://www.poollicht.nl                                 Bijbehorende Linken Lijst

http://www.spaceweather.com                                   Succes ! 

http://www.dxlc.com/solar/index.html                        Brant, PEoBV

http://www.poollicht.nl/sms/index1.htm

 

 

 

 

 

 Verslag Maart: Gemeenschappelijk bijeenkomst VERON/VRZA 14 Maart.

Om 20.20 uur opent Chiel PAoPKH deze goed bezochte avond. De lezing wordt verzorgd door Henk Zwier PA3CLL. Het onderwerp; stoeien met de lineaire versterker met PL519. Een zelfbouw lineair met maar liefst 4 x PL519 buizen naar het ontwerp van PAoFRI. Het is een lineair die met gemak zo’n 400 Watt kan afgeven. Henk heeft weer van alles meegenomen en start met de Power Point presentatie. Stap voor stap behandelt hij de wijze waarop hij zijn eigen lineair gebouwd heeft. De PL519 buizen zijn afkomstig uit oude T.V’s hoewel ze ook nog steeds te koop zijn. Bij gebruik van oude buizen is het verstandig om deze eerst voorzichtig te conditioneren. Zet ze eerst circa 3 uren op gloeispanning zo herstelt het vacuüm zich weer in de buis en is er minder kans op flash-overs. Daarna voorzichtig beginnen met één uur op hoogspanning. Lineaire versterking volgens klasse AB met kathodesturing aan aarde is het meest gebruikte principe. Dit is de zogenaamde Grounded Grid schakeling. Ook de opbouw van de lineair wordt besproken waarbij de volgorde van de werkzaamheden een belangrijke plaats inneemt. Bouw het project op in modules. Hou het simpel en overzichtelijk test het eerst uit en bouw het daarna in een (zelfbouw)kast. Dat is Henk zijn advies. Het afgeleverde werk zag er zeer solide en goed afgewerkt uit. Ook in dit verhaal blijkt maar weer dat de moderne bouwmarkten de zelfbouwers nog goed van dienst kunnen zijn.

Het was een zeer interessante avond en hopelijk zijn er meer personen die hun zelfbouwproject(en) op zo’n manier (of tijdens de september bijeenkomst) onder de aandacht willen brengen van medeamateurs. Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden bij de besturen van VERON A14 en VRZA Frl.              Bernhard Spoelstra, PE1RQA

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst maandag 13 februari 2006 in Goutum.

 

Jaarlijkse huishoudelijke vergadering VERON A-14

  

Opening. We starten om 20.10 uur en Henk heet iedereen van harte welkom. Martin PAoMBD is aanwezig voor een kennismaking met de afdeling.

De voorzitter is blij dat het herstel van Bernard PDoLYF zo ver is dat hij weer aanwezig kan zijn. In de pauze kan de eindtrap van Henk PA3CLL worden bekeken.

Mededelingen. Onze radiovlooienmarkt Tytsjerk komt er weer aan en er zijn nog maar enkele tafels beschikbaar. De inbreng/verkoopstand is er ook dit jaar weer. Een aantal mooie computervoedingen zijn tijdens deze bijeenkomst te koop. Voor het afdelingsblad komt er regelmatig leuke kopy binnen en er zijn nog diverse toezeggingen.

Ingekomen stukken. Samenvatting van de regionale bijeenkomsten en een brief betreffende VERON 60 jaar en PR activiteiten. Uitgaande stukken zijn er in de vorm van de kerstpuzzel prijzen en verschillende winnaars kunnen hun prijs meenemen. Anderen krijgen de prijs zo snel mogelijk.

11-stedencontest. Henk PA3FHZ maakt graag gebruik van de gelegenheid om 2 aanwezige afdelingsleden (Binne PA3DGY en Bert PA7MM) te feliciteren met hun prijs in de contest. Zie ook de foto’s op pagina 8 en de home-page.

VR2006. Er is niet echt belangstelling voor om de VR te bezoeken (Henk,PA3CLL behoudens QRL) en wordt het bestuur aangewezen als afvaardiging.

Jaarverslag secretaris. De kopieën lagen al op tafel. Per pagina nemen we het afdelingsjaar 2005 jaar even door. De secretaris licht een en ander per activiteit toe. Jan PAoEMO wil graag de complimenten maken aan de redactie van het afdelingsblad qua inhoud en lay-out. De aanwezigen zijn gezien het applaus hier mee eens. Hoewel de bewerking veel tijd kost, (de opmaak is volledig in DTP) zegt de secretaris dat de OM’s die kopij inzenden, de redactiemedewerkers voor - en achter de schermen, de trouwe adverteerders, de vouwploeg (zeer lang actief) en een FB drukker het afdelingsblad met elkaar mogelijk maken. Carel, PE1NBU meldt dat hij zijn “losse” opmerkingen tot een mooi verhaal verwerkt zag. ( De terugblikken zijn tot in Schotland en Israël gelezen). Henk PA3CLL krijgt diverse afd. bladen en volgens hem komt die er van ons beslist niet slecht van af en vindt dat de secretaris het vooral nog jaren moet(mag) doen. Bij het laatste blad zegt Carel PE1NBU het leuk te vinden dat ook in Electron aandacht aan het afscheid van Anne en XYL is besteed. Wat het DQB betreft, tot op heden is er geen enkele reactie ook niet richting Brant. Is dit iets voor de VR? Het bestuur stuurt liever eerst nog een brief (is verzonden) Verder is het een prima jaar geweest. Het verslag van de secretaris wordt unaniem goedgekeurd.

Financieel verslag. Joop behandelt met behulp van de overheadprojector de inkomsten en uitgaven over 2005. Er is een positief saldo van rond de 700 Euro. De inbreng/verkoopstand in Tytsjerk draaide prima. Het verkoopburo (Ruurd PE1CQB) verkocht wel wat minder maar nog altijd een FB bijdrage aan de afdeling. Er wordt even stil gestaan bij de porto kosten voor het afdelingsblad. Die kosten bewaken we constant. We zijn het eens met Jan PA7MW dat het belangrijk is dat de leden regelmatig iets tastbaars van hun afdeling in de bus vinden. Dat mag iets kosten net zoals de lezingen. Al hoewel er FB lezingen zijn geweest en we toch een leuke attentie geven (en de reiskosten vergoeden) waren de kosten laag. De feestavond was voor het eerst kostendekkend. De begroting voor 2006 is er op gebaseerd dat er evenveel uitgaven als inkomsten zijn. De penningmeester wordt bedankt voor het werk en zijn prima presentatie.

Kascontrole commissie. Ruurd, PE1CQB (afwezig/verjaardag) en Peter PE1CDA hebben de boeken van de penningmeester gecontroleerd. Alles was weer prima verzorgd en daarom wordt voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen. Henk PA3CLL en ook Jan PA7MW (en dat blijkt later goed uit te komen) willen wel reserve kascontrole lid worden. 

Bestuursverkiezing. Er zijn geen kandidaten dus worden Joop PE1BVZ, en Tom PA2IP herkozen. Peter PE1CDA heeft weer zin om in het bestuur plaats te nemen Hij trad eerder aan in 1994 en was vanaf 1997 vijf jaar secretaris. Wegens andere verplichtingen stopte hij 4 jaar geleden. Wij zijn blij met zijn aanbod. Peter hielp trouwens afgelopen jaren mee met de radiomarkt, de 11-stedencontest, afdelingsblad enz.  Jan PAoEMO wordt nu meteen “oudste” kascontrolelid, Henk PA3CLL nieuw en Jan PA7MW reservelid.

Rondvraag. Bernard PDoLYF wil meehelpen in Tytsjerk. OK !  Het verkoopteam bestaat verder uit PA3FHZ, PE1CDA, PAoEMO, PAoTHL (DKO?). PE1ODW wil in het najaar wel een lezing houden over zijn diverse projecten. (Ook in het najaar is er inmiddels het aanbod voor een optreden van PAoCLN en PA7LV over nieuwe ontwikkelingen met yagi ontwerpen in het bijzonder de steppir ) (& PA3BNT wil meehelpen Tytsjerk te promoten.) TNX ! Henk PA3FHZ bedankt iedereen voor de zeer positieve inbreng deze avond.

                                                                                                  

Na de pauze start Brant de DVD presentatie over de opening van het museum Jan Corver (Radio amateur museum) en over diverse activiteiten/excursies van de NVIR in 1932. De voorzitter wenst hierna iedereen wel thuis en hoopt iedereen dinsdag 14 maart weer te zien in Bar Cambuur.

                                                                                              Secr. Tom, PA2IP.

Bijeenkomst maandag 9 januari 2006 in Goutum.

Henk PA3FHZ opent de bijeenkomst en wenst iedereen het beste voor het nieuwe jaar. Speciaal welkom natuurlijk aan Bouke PAoBUS die de lezing deze avond verzorgt. In verband met de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis, zitten we deze keer in de gemeenschapsruimte van de school. Beheerder Fred heeft echter voor alle faciliteiten van bar en keuken gezorgd. (TNX). Ondanks dat we totaal niets van het DQB in het gehele opvolgingstraject hebben vernomen, is de verzorging van de QSL post toch weer geregeld. Brant Visser, PEoBV is nu sub-RQM voor onze afdeling en de VRZA. De kaarten worden regionaal uitgezocht en gedistribueerd door Martin Bak. Henk noemt verder even het Noordelijk Amateur Treffen en ook dat Tytsjerk er weer aan komt.  Reserveer op tijd !

 

Ingekomen stukken: Brief betreffende het bestellen van kaarten voor de radiomarkt in Rosmalen (geen belangstelling). Verder is er op 14 januari de “Heelweg Microwave 2006” (veel meetmogelijkheden, zelfs tot 76 Ghz). Iedereen kan een No-cost trimsleutel van Jurjen, PE1ODW uitzoeken. Ook is er in de aanbieding een compleet (voormalig marifoon) zendstation (gebouw inclusief 2 antennemasten) ± te Paesens-Moddergat (niet gratis !).

Verdere info voor serieuze belangstellenden bij de secretaris.

 

Rondvraag: Brant maakt ons even attent op de Techno-Nostagica (Inter- nationale verzamelbeurs voor oude techniek) op 11 februari in Emmen.

Jurjen, PEODW (heeft geen internet) zoekt een AWG draaddikte tabel (diverse aanbiedingen) en OM Kornelis heeft voor hem het schema van de uitbreiding van de ESSA teller. Jurjen vraagt ook nog even aandacht voor het BTTF– 2006 ontvanger project. Willem PA7WJ zegt dat het blad Funk opgegaan is in Funk-amateur en dat het een mooi blad geworden is.

 

De voorzitter vraagt nog aandacht voor twee zaken; Volgende maand is er weer PACC contest. Doet mee en vermeld dan ook even als afdeling A14 !Verder is februari ook de maand van de jaarlijkse huishoudelijke vergadering met de bestuursverkiezing !. Ondanks dat hier en daar nog over het aanvaarden van een bestuursfunctie wordt nagedacht is er nu nog geen 5e bestuurslid te melden. De mogelijkheid om secretaris of voorzitter te

worden (na inwerkperiode) is er ook indien daar de voorkeur na uit gaat.

Informeer maar eens bij Henk of mij.                                    De secretaris, Tom PA2IP.

 

   Nieuwe Sub-RQM (Brant, PEoBV)

Bouke, PAoBUS

Printen en (gratis) loodvrij soldeer

Super tinzuiger (oud model)

De-solderen maar!

Lezing Bouke PAoBUS

Deze lezing gaat over loodvrij solderen in het algemeen, maar ook hoe wij met onze hobby daar mee te maken krijgen. Op 1 juli 2006 is het in de professionele sector niet meer toegestaan om te solderen met de oude vertrouwde 60/40 lood/tin dit omdat het lood om milieu technische redenen niet meer gebruikt mag worden. In de elektronica gaat het om ongeveer 5% van de totale lood consumptie. De opvolger van de oude loodtin is een

legering bestaande uit voornamelijk tin met daaraan toegevoegd zilver AG, bismut Bi, koper Cu en zink Zn.            

De verhoudingen zijn dan: Tin 95%, zilver  3,5%, bismut 0,5%, koper 0,5% en zink 0,5%.

 

Dit alles heeft tot gevolg dat de gemiddelde soldeertemperatuur van 230 graden naar 260 graden zal gaan. In de praktijk zal dit voor de hobby thuis niet zoveel verschil maken daar de oudere soldeerbouten toch al wel voor deze temperatuur geschikt zijn. In de elektronica industrie waar men werkt met uiterst fijne soldeerstations en machines zal er wel het een en ander gaan veranderen. Waren de soldeerbouten tot nu toe 25 en 40 watt dan gaat dat nu naar 50 en 80 watt. Vrijgesteld van de loodvrij regeling zijn militaire en medische systemen dit omdat de levensduur op langere termijn nog niet is vastgesteld. In de industrie wordt op vele manieren gesoldeerd nl:

 

- handsolderen met een soldeerbout of met een heteluchtbout (mini verfstripper)

- golfsolderen  met een machine die een golf soldeer produceert waartegenin de print wordt geschoven al of niet onder een stikstofdeken, stikstof zorgt er voor dat er geen corrosie wordt gevormd en loodtin niet verbrandt. Ook wordt er geen vloeimiddel meer gebruikt maar een activator.

-infrarood solderen van printplaten voorzien van smd componenten, dit zou eventueel ook thuis in de elektrische of heteluchtoven kunnen worden uitgevoerd. Deze verbindingen komen tot stand door middel van een soldeerpasta welke bij ongeveer 200 graden overgaat in een goede soldeerverbinding.

 

Hete lucht of stikstof solderen wordt het meeste tegenwoordig toegepast.

Op een printplaat wordt met een zeefdruk procédé een soldeerpatroon aangebracht waarna  een plaatsingmachine met een grote snelheid smd componenten in deze pasta drukt waarna de heteluchtsoldeeroven de componenten bij 200 graden vastsoldeert op de print.  Enige smd behuizingen zijn:  

- weerstanden en condensatoren: 1206-0805-0603-0402-0102,

- transistoren en dioden: sot 23, - IC,s: so8,so14,so16,so18,so24 enz.

- Bga ball grid array waarmee men op kleine oppervlakten grote hoeveelheden aansluitingen kan realiseren. 

Bouke heeft verder nog een aantal moderne soldeer en desoldeer bouten laten zien aan de aanwezigen welke zeer aandachtig naar de komende veranderingen zaten te luisteren. Voor ons als zendamateurs zal de oude vertrouwde loodtin op den duur wel gaan verdwijnen en dan zullen we er ook toe over moeten gaan om de loodvrije tin te gaan gebruiken. Voorlopig nog maar een voorraadje tin aan leggen dan kunnen we in ieder geval onze oudere apparatuur nog gaan repareren met loodtin. Het kan geen kwaad om loodvrije componenten te gaan solderen met loodtin en omgekeerd. Aan het eind van de avond kreeg een ieder een sample mee van de nieuwe loodtin zodat men er ook thuis wat mee kan experimenteren. Bouke werd bedankt voor de voortreffelijke lezing en kreeg van de voorzitter een leuke attentie mee. Hierna werd de avond besloten en wenste

de voorzitter een ieder wel thuis.

                                            m.vr.gr. Brant PEoBV