FOTO VERSLAG FEESTAVOND 13 DECEMBER 2005

 

 

 

VERSLAG NOVEMBER BIJEENKOMST 2005

Verslag van de lezing op 14 november door Kees, PAoCLN.

Kees begint zijn lezing met behulp van een laptop met beamer zodat een ieder alles goed kan volgen. Hij begint met iets over zichzelf te vertellen maar gaat al snel over op de technische kant van de 160 meter band. De vele antennes waarvan Kees thuis allemaal gebruik maakt, komen in de lezing aan de beurt, een en ander is en zal worden beschreven in CQ Friesland-noord in een ander artikel (zie ook het november nummer van ons afdelingsblad).

Kees heeft vele awards in de wacht gesleept als 5B WAS, 5B WAZ, 5B DXCC en 160 WAZ en nog vele andere. Hij is op dit moment de enige PA die alle 40 zones op 160 meter heeft gewerkt en bevestigd gekregen. Kees vertelt over de propagatie van de 160 meter band: wanneer kan ik op de band DX werken, zijn de condities erg veranderlijk, zijn deze te voorspellen (helaas niet en er is geen software voor het voorspellen van 160 meter condities), wat zijn kronkelpaden voor onze HF signalen en naar welke richting moet mijn ontvangstantenne gericht staan.

Er komen deze avond vele soorten antennes aan bod en hij vertelt dat hij voor zenden een andere antenne gebruikt als voor ontvangen. Voor ontvangst-antennes worden gebruikt Beverages (minimaal 160 m lang) en een paar meter boven de grond aangebracht maar kun je ook ontvangen op verticale antennes (beter niet doen zeer veel ruis) en zijn er de speciale ontvangstantennes als Flags, Pennants en K9AY loops een goed alternatief voor Beverages.

Verticale antennes moeten voor het zenden worden gebruikt en kees legt uit dat de ¼ golf antenne met radialen net een perfecte oplossing is maar ja niet iedereen heeft ruimte voor een mast als straler van 40 m hoog en radialen liefst een stuk of 100 elk lang 40 m. Een goed alternatief blijkt de inverted L antenne te zijn en heeft een goede lage opstralingshoek en daarbij ook nog een deel horizontaal gepolariseerde straling goed voor het europa verkeer en deze antenne aangepast, is dan tevens geschikt tot en met de 30 m band. Kees haalt nog even een aantal boeken aan voor de 160 meter DX-er: The trill of 160 meter en DX-ing on the edge en Low-Band DX-ing van ON4UN (4de editie)

Na deze zeer interessante lezing wordt Kees bedankt en door het bestuur voorzien van een leuke attentie, waarna de vice-voorzitter de druk bezochte avond afsluit en een ieder wel thuis wenst.

Brant, PEoBV

  

Bijeenkomst maandag 14 november.

Er zijn nogal wat mededelingen de vice-voorzitter CQ secretaris wil op tijd beginnen. Ex Vz, PA3ABT, laat zien dat hij ook zonder hamer nog op de tafel kan slaan (TNX) Welkom aan alle aanwezigen en speciaal Kees,PAoCLN die ons deze avond alles over de 160 meterband gaat vertellen. Dat er belangstelling is, bewijst de grote opkomst waaronder Jan, PAoJNH uit N-Holland. Henk, PA3FHZ is afwezig i.v.m operatie aan zijn luchtwegen.

Mededelingen en binnengekomen stukken:

Aankondigingen diverse radiomarkten (zie de agenda). Verhuisberichten Menno, PDoMK naar Rohel (=A62), en Jan PAoMVD naar Voorthuizen (wordt buitenlands afdelingslid) Jan heeft trouwens nog wel een aantal leuke kerstpuzzel prijzen achter gelaten. Beiden veel plezier in de nieuwe woonomgeving gewenst. Er komt momenteel FB kopij voor het afdelingsblad binnen! TNX. Foto’s en tekeningen kunnen door de redactie worden gemaakt en ook taalkundig kan de kopij worden aangepast.Graag doorgaan met het insturen zodat alles op tijd kan worden bewerkt. De dag van de radio amateur is door diverse afdelingleden bezocht en waren bij de verschillende interessante lezingen aanwezig. Ook de excursie naar de sterrenwacht was een succes. (zie het verslag) De bezetting voor de Friese 11 stedencontest op 20 november lijkt zo goed als rond te zijn. PI60LWD is actief op 2 en 80m. (PA2IP en PA3CLL) We rekenen op zoveel mogelijk activiteit vanuit de afdeling. 21 november zijn er de regionale bijeenkomsten met het hoofdbestuur. Er zijn geen punten uit de afdeling om onder de aandacht te brengen en ook heeft niemand een voorstel voor de VR-2006. (kan tot 17-1-06)

Vacatures: Zoals bekend stopt de RQM per 1 januari 2006.Het Dutch QSL Bureau (DQB) heeft nog geen opvolging kunnen regelen. Wel zijn er in A62 (Sneek) en A63 (Drachten) leden bereid om het voor die afdelingen lokaal te verzorgen maar willen geen RQM worden. T.g.v de verhuizing van Jan, PAoMVD, is er ook een vacature bij de F.R.C. Tevens zijn er zowel bij onze afdeling als bij de VRZA langdurig vacatures in het bestuur. Niemand van de aanwezigen laat blijken belangstelling te hebben.

Ik hoor iets van “geen tijd” (?? jammer, gelukkig houdt het bestuur naast hun QRL, XYL's (ook met QRL), gezin, eigen huis en diverse andere hobby’s nog wel tijd over voor de afdeling, dus…. ? Voor info betreffende de vacatures kunt u altijd bij het bestuur terecht.

Homepage van de afdeling: deze wordt regelmatig bijgewerkt. Kijk er ook eens op. Er zijn wel opmerkingen over de snelheid van QSL.net en door drukte daar is het blijkbaar onmogelijk de e-mail forwarding te wijzigen. Gebruik daarom voor algemene afdelingszaken pi4lwd@amsat.org. We onderzoeken de mogelijkheid om de pagina’s naar elders te verplaatsen. Vragen, opmerkingen of wensen graag naar de “web-master” mailen. Nieuwe seizoen: ook in het nieuwe seizoen gaat de FB samenwerking met de VRZA-Friesland door en proberen we weer mooie lezingen te regelen. Wensen op dat gebied graag doorgeven aan het bestuur.

Rondvraag: De linker VUT-hoek is opvallend stil, Jurjen, PE1ODW zoekt het schema van de uitbreiding van de frequentieteller ooit beschreven rond 1992? (SPI bouwpakket?). Jon, PA1JON vraagt of hij PI60LWD voor de DIG ronde a.s maandag kan gebruiken (Oké). Brant, PEoBV, meldt de bijzonderheden van de uitgedeelde zaken ter stimulatie van de zelfbouw (SVHS kabeltjes & overspannings beveiligingen 900 Volt) en laat bovendien het proefexemplaar van het volgende zelfbouwproject zien (Antenne analyser) Ziet er heel professioneel uit en we komen daar zeker op terug. Iedereen wordt bedankt voor de inbreng en is het woord aan Kees, PAoCLN.

De secretaris, Tom, PA2IP.

 

VERSLAG OKTOBER BIJEENKOMST 2005

De voorzitter van de VRZA-Friesland, Chiel PAoPKH, heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Bote van Dijk, PAoBVD, die bereid is gevonden om de lezing vanavond in te vullen. Molle en Brant zijn ziek, Henk PA3FHZ, moet overwerken. Er is even aandacht voor de diverse evenementen zoals de vlooienmarkt in Assen/Eelde, de JOTA, natuurlijk voor de Dag voor de Radioamateur in Apeldoorn op 22 oktober maar ook voor de komende elfstedencontest. Ook kan er ingetekend worden voor de excursie naar de Volkssterrenwacht in Burgum op 2 november. Er staan inmiddels meer dan 20 man op papier. 

Dan is het woord aan Bote, PAoBVD, die ondanks een korte voorbereidingstijd het één en ander toch nog duidelijk op de sheets heeft gekregen. Niet alleen zijn hoogspanningsvoeding van 2,4KV bij 1A passeert de revue, maar ook behandeld hij de “Plumbers-special” met 2 x 4CX250 en een in aanbouw zijnde lineair met een GS35B. Hiervoor maakt Bote nog een voeding van ruim 4000 Volt. Ook liggen enkele bouwvoorbeelden van laagspannings voedingen ter inzage. Opvallend is het mooie kasten werk van Bote, maar hij kan dan ook terugvallen op afgekeurde apparatuurkasten (en de uitgebreide werkplaats) van zijn werkgever. Bote maakt daar graag gebruik van en dat is wel weer terug te vinden in de perfecte mechanische afwerking van zijn lineairs en voedingen. Aan het eind van zijn uit éénzetting zijn er bloemen en applaus,Bote bedankt!

We hopen iedereen weer te zien op maandag 14 november in Goutum.           Secr. VERON A14 , Tom PA2IP

VERSLAG SEPTEMBER BIJEENKOMST 2005

Verschillende OM,s boden iets te koop aan; Bram PE2AM was er met mooie mobilofoons, Peter PE1CDA met leuke headsets en de diverse boeken waren ter beschikking gesteld door Jan, PAoMVD (TNX). Ruurd, PE1CQB was er met het verkoopburo en de QSL kaarten konden bij Anne en XYL worden gebracht/gehaald. Zelfbouw was er ook. Bote, PAoBVD, bekent om zijn dikke voedingen, had een 2400 Volt bij 1 ampere exemplaar meegenomen. Zijn baluns (1:4 en 1:9) op ferrietstaven zagen er mechanisch ook mooi uit. Een beschrijving volgt nog. Jurjen, PE1ODW was er met een aantal van zijn b(r)ouwsels en ook Henk, PA3CLL met o.a zijn tuners kon, net als Douwe, PAoDKO diverse vragen beantwoorden. Waar kan je beter je meter laten ijken dan bij Jan, EMO ? (zie zijn artikel op de volgende pagina). Brant was er met de spectrumanalyser en demonstreerde verder op de laptop een multi PSK programma en ook zijn zelfbouw GPS ontvanger was er ter demo. Leuke coaxrelais lagen er trouwens ook te koop. De vele bezoekers maakten goed gebruik v/d mogelijkheid voor onderling QSO in de zaal of bij de bar. Zowel de bediening als de keuken van het dorpshuis waren weer FB! Bedankt.

Iedereen bedankt voor de medewerking aan deze hele geslaagde start van het nieuwe seizoen !   Tom PA2IP

Voltmeters kalibreren op de clubavond.

Kalibreren is het vaststellen van de afwijking in de aflezing van een meetinstrument ten opzichte van de werkelijke waarde. Het lijkt een ingewikkelde definitie maar in de praktijk is het simpel, als je ten-minste beschikt over een instrument dat de werkelijke waarde nauw-keurig genoeg kan geven. Nou dat kon op de clubavond 12 september j.l Er waren nogal wat leden die riepen dat als ze dat hadden geweten hun voltmeter hadden meegenomen. Jammer want het stond luid en duidelijk, zelfs twee keer aangekondigd in de convocatie. Gelukkig waren er toch genoeg mensen die hun multimeter wel mee hadden. Opvallend bij de metingen was dat de eenvoudige goedkope analoge meters meestal niet meer dan 1 à 2% afweken. Er zat ook een hele mooie digitale meter bij: de John Fluke 45. Een zo genaamde dual display multimeter die onder meer tegelijkertijd twee grootheden kan meten. De basis nauwkeurigheid (of beter gezegd: de onzekerheid) van de gelijkspanningsmeter bedraagt 0,025%. We hebben zijn DC bereik gemeten en dat bleek beter dan 0,01% te zijn. Zoals dat het fabrikaat John Fluke betaamt!!  Ik maakte als kalibrator gebruik van een DC Voltage Standard John Fluke 332. Deze kalibrator stamt uit de jaren 60 van de vorige eeuw, die ik op de markt in Meppel op de kop kon tikken voor heel weinig geld. Nieuw koste hij toen wel f 10.000,-. In die jaren was het de beste kalibrator die er te krijgen was. Die had ik dan ook aangeschaft voor gebruik in het Meet en Calibratie Centrum van de Koninklijke Luchtmacht waar ik toen hoofd van was. Dat ik dat ding heb is dus eigenlijk puur nostalgie !! De basis onzekerheid van de 332 bedraagt 0.001% dus ruim voldoende om de aangeboden voltmeters te kalibreren. Omdat de 332 lang niet meer is gekalibreerd heb ik parallel aan de uitgang de Keithley 2000 multimeter verbonden (onzekerheid 0,003%) zodat dit geen problemen kon geven. Ook kon het weerstand meetbereik van de multimeters gemeten worden met een weerstand decade met een onzekerheid van 0.1%. Kortom: voor mij een geanimeerde en actieve clubavond !  73’s Jan Osinga, PAoEMO.

Verslag Mei 2005:    Verslag lezing Henk Zwier, PA3CLL op maandag 9 mei 2005

Henk begint zijn lezing voor een flink gevulde zaal in het dorpshuis te Goutum over Tuners, Baluns en antennes. Hij gebruikt hierbij een PC en een beamer welke een goed beeld geeft over het geen hij verteld. Henk heeft een aantal voorbeelden meegenomen welke op de tafel vooraan zijn uitgestald. Deze lezing gaat vooral over de artikelen welke Henk de laatste maanden heeft geplaatst in ons afdelingsblad CQ Friesland-noord . Henk behandelt de Z-match, T-tuner, Multimach, S-match. Uitvoerig word stilgestaan bij de GR5RV multiband antenne van 160 tot 10 meter. Ook de multiband dipool van 2*14 meter met tussen 8 tot 14 mtr 450 ohm lintlijn is een antenne van een eenvoudige constructie welke heel goed zelf is na te bouwen, deze antenne wordt via een balun (twinbalun) aangesloten met van 50 ohm op een tuner. (Deze tuner en de twinbalun zijn beschreven in ons afdelingsblad). In de zaal word met aandacht naar het betoog van Henk geluisterd en ook flitsen er diverse camera’s (zie ook de homepage). Deze weer veel te korte avond loopt tegen 22.30 uur ten einde en daarna wordt Henk door alle aanwezigen bedankt en krijgt uit handen van Henk, PA3FHZ, een mooie mand met diverse produkten. Enkele wetenswaardigheden: Hoe minder onderdelen in de tuner hoe minder de verliezen. Minste verlies bij gebruik van een l-netwerk of een C-netwerk,  De T-200(rood) ringkern is geschikt voor maximaal 400 watt, Twinbalun is 2*17 windingen tweelingsnoer op rond 40 mm pvc buis.

Met vriendelijke groeten,Brant, PEoBV

 

 

Verslag April 2005:  Tytsjerk 2005     20e keer Tytsjerk...

 20 keer lekker sneupen in de bakken van de verkopers, 20 keer even gezellig bijpraten met amateurs die je anders alleen op “de band” tegenkomt,20 keer dat amateur sfeertje, kortom dat lente gevoel van net nog even in de shack voor het echt zomer wordt. (van welke voorzitter was deze tekst haast ook al weer?)

Maar ook 20 keer gratis toegang en dus 20 keer geen wachtrijen voor de deur, 20 keer een prima service van achter de bar ( en welke markt heeft een marine telegrafist als dorpshuis manager)

Niet 20 keer zo snel uitverkocht als dit jaar.  Maar wel 20 keer heel gezellig. 20 maal inbreng en verkoopstand A14, het service buro enz. enz.   Voor de 20e keer “bedankt” voor uw komst en medewerking ! Dit 20e jaar was er een overheerlijk Fries suikerbrood voor alle standhouders en medewerkers.

8 April 2006 zijn we er weer ! U ook ?         Reserveer op tijd!

Ook de Friese Relais commissie was weer aanwezig. Binnen was de nieuwe repeater te bekijken. De antenne zat in de Clark pompmast van de buiten opgestelde LICOMAR/EHBO verbindingswagen. (zie ook www.licomar.nl) Verder natuurlijk info en waren er diverse zaken te koop ten bate van de relais kas.

 

 

 Verslag Maart 2005: Gemeenschappelijk bijeenkomst VERON/VRZA 8 Maart.

Om even na 20.00 uur opent Chiel, PAoPKH de vergadering en heet een ieder welkom. In het bijzonder Dirk Eeninkwinkel, PAoTEM, die de lezing voor vanavond zal verzorgen. Na de gebruikelijke plichtplegingen kan de lezing starten. Onderwerp is het maken van antennes, tuners en baluns van afvalmaterialen. Dirk heeft van alles meegenomen en dat ligt uitgespreid in de zaal. Dirk is een echte zelfbouwer en experimenteerder, zo blijkt al snel. Hij bespreekt enkele voorbeelden van antennes die hij heeft gebouwd al dan niet met hulp uit een handboek voor antennes. Gewoon proberen is Dirk’s motto en al doende krijg je vanzelf meer en meer ervaring.

Dirk behandelde de Zepp-antenne, een antenne met linear loading, een antenne voor 3.5 tot 28 MHz, een antenne voor 1.8 tot 30 MHz, zelfs een open lijn van coax-kabel had Derk meegenomen. Ook de “pillendoos-antenne” behandelde Dirk, een draad van 23.6 meter met een vernuftige aanpassingspoel welke op een pillendoosje gewikkeld was al dan niet voorzien van een counterpoise van 5.20 of 1.98 meter.  Ook gaf Dirk voorbeelden dat zelfbouw niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn en veel geld moet kosten. Dummy-loads kun je ook zelf maken. Het alternatief voor een SWR-meter, de Nul indicator had hij ook meegebracht. Deze meter valt af naar 0 als er resonantie is. Alles heel mooi ingebouwd in een zelfbouwkastje. Zeker weten dat hij enkele bezoekers op nieuwe ideeën heeft gebracht en dat enkele van hen driftig aan het bouwen gaan. Het was een geslaagde, interessante avond en de handen gingen voor Dirk nog even op elkaar. Om 22.30 uur werd de avond afgesloten.

73, Bernhard, PE1RQA.

 

Verslag februari 2005: Jaarlijkse huishoudelijke vergadering VERON A-14 op 14 februari.

We starten om 20.15 uur en Henk heet de 16 aanwezigen welkom. Hij brengt de radiomarkten van Wil Stilma, het Noordelijke Amateur Treffen en natuurlijk ook onze markt in Tytsjerk onder de aandacht. Henk hoopt dat iedereen zijn log van de PACC instuurt. Mededelingen; OM Smedes, PE1AKH, op Ameland blijkt te zijn overleden. Condoleances zijn alsnog aan de familie overgebracht.

Tytsjerk; de meeste tafels zijn besproken. De belangstelling kwam dit jaar heel vroeg op gang. Peter PE1CDA helpt mee om de markt zoveel mogelijk bekendheid te geven. (TNX). De inbrengstand is er ook dit jaar weer. Afdelingsblad; gaat op dit moment goed, hopen binnenkort op een nieuwe adverteerder. Copy blijft welkom, het aprilnummer is al vol. Ingekomen stukken; diverse leuke reacties op de prijzen van de 11 steden-contest. Ook is er al een bedankje voor onze prijs voor Electron. Aansluitend deelt de secretaris de prijzen van de afdelingskerstpuzzel uit aan de aanwezige winnaars. Anderen krijgen de prijs zo snel mogelijk. VR2005; Er is geen belangstelling in de zaal om de VR te bezoeken dus wordt het bestuur aangewezen als afvaardiging. Jaarverslag secretaris; kopieën liggen op tafel en staat ook in dit nummer. We vinden dat medewerkers best eens persoonlijk genoemd mogen worden. Per pagina nemen we het afgelopen jaar even door. In verhouding met de activiteit (en dat het bestuur maar 4 leden heeft) is het best een goed jaar geweest. Diverse goedbezochte lezingen, de september avond, de feestavond, een geslaagde radiomarkt te Tytsjerk en de 11 stedencontest maakten er een gevarieerd programma van. Ook een goed gevuld afdelingsblad viel 10 keer bij de leden in de bus. Financieel was het een prima jaar. Het verslag van de secretaris wordt anoniem goedgekeurd. Financieel verslag; Joop heeft de sheets al klaar liggen. Inkomsten en uitgaven van 2004 worden geprojecteerd m.b.v. de Overhead Projector. De inbreng/verkoopstand in Tytsjerk draaide prima maar ook het verkoopburo (Ruurd PE1CQB) deed het goed. Er is het jaarlijkse applaus maar Jan MVD & EMO menen dat dit ook voor de overige bestuursleden geldt. Zij willen namelijk ook de nodige tijd voor de afdeling vrijmaken.  Kascontrole commissie; Casper Karel, PE1NBU en Ruurd, PE1CQB, hebben de boeken van de penningmeester gecontroleerd. Alles was weer keurig verzorgd en daarom wordt voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen. Nieuw reserve kascontrole lid wordt Jan, PAoEMO.Bestuursverkiezing; Er zijn geen (tegen) kandidaten dus wordt Henk in functie herkozen als voorzitter en Brant als bestuurslid. Rondvraag; Jaap, DJC, vraagt of 5e bestuurslid beslist een machtiging moet hebben (Nee). Andere vraag; hoe de jeugd te bereiken. We discussieerden even over de mogelijk- en onmogelijkheden van de hobby, instroom enz. Jaap, PAoDJC wordt uitgenodigd zijn diverse ervaringen eens op papier te zetten. Jan MVD meldt dat er nieuwe (FRC) repeater hardware is.

Na een korte pauze start Brant de DVD presentatie die uit een 4 tal delen bestaat. De ontwikkeling van het radiotelescopisch onderzoek van een enkele oude Duitse radar antenne (doorsnede 7,5 meter) in Kootwijk, via de sterrenwacht in Dwingeloo tot de array van 14 schotels van 25m doorsnede in Westerbork. Verder een kijkje in de keuken van de huidige Hi-Tech ontwikkelingen in de radiosterrenkundige labs van ASTRON. Ook een presentatie over het ontstaan van het heelal en de opbouw van ons melkweg stelsel. Waterstof atomen in de ruimte tussen de sterren blijken een straling uit te zenden in de 21 cm band welke door de dampkring worden doorgelaten en hier dus met radiotelescopen kunnen worden ontvangen. Zo kunnen gebieden worden verkent die niet met optische telescopen te bekijken zijn. We sluiten af met de laatste ontwikkelingen op dit gebied namelijk LOFAR. Een samenstelsel van 100 antenne velden (per stuk 2 voetbalvelden) in een gebied van 300 Km doorsnede moet straks de grootste radio-telescoop ter wereld worden.

73  Tom, PA2IP

 

Verslag januari 2005: Bijeenkomst maandag 10 januari in Goutum.

I.v.m. met QRL is Henk, PA3FHZ, afwezig en heet de secretaris iedereen welkom, speciaal Wil die de lezing verzorgt, en wenst namens het bestuur dat het een voorspoedig en gezond 2005 wordt. Verder brengt hij de jaarvergadering/bestuursverkiezing en Tytsjerk (9 april en al aardig wat tafels besproken) onder de aandacht. Omdat het febr. al vol is zal er weinig ruimte zijn voor bestuursmededelingen. Voor info over een bestuursfunctie kan u altijd met 1 van de bestuursleden contact opnemen. Verder is er op dit moment geen nieuws over de PI60calls. De PC en radiodumpdag in Balk is op 19 februari en copy voor het maart nr. graag zsm inleveren. Er is afgelopen jaar prima copy binnengekomen en we hopen dat dit voor anderen ook inspiratie is om eens wat in te sturen. We zoeken nog ongeveer een 1/2 pag. advertenties.

Jan, PAoEMO, krijgt alvast zijn certificaat en Peter, PE1CDA, zijn aanmoedigings prijs voor het behaalde resultaat in de 11 stedencontest. Omdat er niets voor de rondvraag is kan Wil met zijn lezing starten. Onderwerp: Contesten en alles wat daar zo al mee te maken heeft.

VERON

Wil heeft hiervoor een PC en Beamer meegenomen welke hij gebruikt om met een PowerPoint presentatie (dia`s) een en ander te verduidelijken. Voor een enthousiast publiek begint Wil z`n verhaal met een kleine quiz. Als men aan contesten gaat deelnemen doet men er goed aan eerst goed te gaan luisteren alvorens men zelf aan de slag gaat. Een contest is een wedstrijd voor radiozendamateurs en luisteramateurs, het gaat er hierbij om zo veel mogelijk verbindingen te maken of te monitoren. Enige voorbeelden dicht bij huis zijn de Friese elfsteden contest en de PACC contest. Prijzen zijn er ook te behalen in de vorm van diploma`s, certificaten en (wissel)bekers. Voor de data van de diverse contesten moet men de diverse amateur bladen/sites in de gaten houden, hier zijn meestal ook wel de wedstrijdreglementen in afgedrukt. Tijdens de kortegolf contesten zijn er ook vaak speciale stations in de lucht met unieke QSL kaarten, welke men normaliter niet kan werken. Al met al een zeer boeiende bezigheid waar Wil nog veel over kan vertellen maar ja, de avond loopt weer op z`n eind. Wil wordt door de secretaris bedankt en van een presentje voorzien.

73' Brant PEoBV