Terugblik - door Hidde Nijdam, PAoQT (SILENT-KEY)

TERUG

Interview door Tom,PA2IP.
Wie? Hidde Nijdam.

QTH? Leeuwarden.

Geboorte datum: 18 okt 1918.

Lid sinds? Oprichting VERON.

Terugblik door 60 jarig VERON lid.

 

Hoe in aanraking gekomen met de radio techniek?

Mijn vader was oorspronkelijk aannemer in Sneek. Op een gegeven moment nam hij een “radio centrale” (draadomroep wijk) in Leeuwarden over. Een andere beheerder van een radio-centrale ( J. de Vries, oTBE) bleek bleek actief te zijn op radio-amateur gebied. Dat was mijn eerste aanraking met “radio”. De betrokken OM was lid van de NVIR. Zelf had ik de kweekschool afgerond maar voor de oorlog was er in het onderwijs weinig werk en was er ook geen “droog brood" in te verdienen. Om enige technische ondergrond te krijgen volgde ik een cursus Radiotechniek en kwam daarna bij de draadomroep van mijn vader te werken. Ik herinner mij nog dat er amateurs om afkeurde buizen uit de radiodistributie versterkers kwamen vragen om daarmee te experimenteren. Alhoewel ik wel met “sounderen” bezig was kreeg dat in militaire dienst een mooi vervolg.  Van de genie waarbij ik ingedeeld was, kwam ik via de telefonie afdeling bij de telegrafisten terecht. Daar heb ik echt goed leren seinen en dat kwam later bij het examen (in 1950) goed van pas.

De oorlogsperiode?

Ik bleef werkzaam in de draadomroep centrale van mijn vader totdat de Duitsers het beheer over alle radio-centrales overnamen. (“Naasten”) Ze waren natuurlijk bang dat men de Engelse radiozenders zou gaan doorgeven. De keuze tussen tewerkstelling in Groningen of Duitsland was niet zo moeilijk. Na de oorlog werd het beheer door de PTT overgenomen. (Hidde maakte bij het telefoondistrict Leeuwarden de 40 dienstjaren vol). Na de oorlog werd ik direct lid van de VERON. Je hebt al gezien dat ik mijn contributie op 19 januari 1946 heb voldaan. Dat was de tijd van OM,s als Jolmers, Simon van Leeuwen (PAoRC) en anderen als PAoCP, PAoLV, PAoFF en OM Groot (die hier vlakbij woonde) en waarmee oCP en oIP naar zeeland ging in 1953. Aan de hand van de presentielijsten uit die tijd komen vele herinneringen boven. Iemand die in die tijd veel aan de propagatie van 10 meter deed was PAoAPX. Hij was de enige Nederlanders die de noodsignalen van de Nobilé-expeditie (Eiland Foyn) opving. Zelf deed ik dus examen in 1950 en je ging met zelfbouwapparatuur of zenders en ontvangers uit de dump aan de slag. Grote beams had je ook niet veel en ik kon een mooie langdraad van 40 meter lang ophangen. Veel verbindingen werden in CW gemaakt en de modulatie methode was amplitudemodulatie.

Hidde vervulde diverse functies binnen de afdeling. Zo was hij afdelingssecretaris van 1952 tot 1968. Een mooie asbak met inscriptie herinnert daar nog aan. Verder was hij kascontroleur, VR vertegenwoordiger maar ook 22 jaar QSL-manager van de regio. Dat zit ook de XYL Marta nog vers in het geheugen ! Veel sorteerwerk werd door haar aan de tafel in de woonkamer verricht. In die tijd wist ze dan ook wel ongeveer wie—wie was. Ja, anekdotes genoeg. Steevast werd bij aankomst de vakantielocaties door Hidde als eerste beoordeeld op de mogelijkheid om een antenne op te kunnen hangen. Was dat Oké dan was de vakantie zo goed als geslaagd.

 

Hidde, PAoQT, in het Friesch dagblad van 12 februari 1953

Op de foto Hidde in zijn shack in QSO met PAoCP/A in Zierikzee ten tijde van de watersnoodramp.

 

Een van beide zoons trad in de voetsporen van Pa. Kees, nu PAoCLN, startte als luisteramateur NL604 al op vroege leeftijd. Al in die tijd had de hobby hem goed te pakken en in examenperiodes moest zelfs de ontvanger wel eens achter slot en grendel. Dat de andere zoon geen belangstelling voor techniek heeft, wordt volgens de XYL niet als een gemis ervaren. Dan wordt ook eens ergens anders dan over de hobby gepraat !. Dat is overigens geen probleem want ook zij heeft goeie herinneringen aan de hobby van Hidde. Hoe er aan tafel dikke trafo,s werden gewikkeld en hoe een zekere Minnema, PF7M (vroeger PAoJMH) aan die zelfde tafel morse les kreeg. Ook ging Marta graag mee naar de bezoeken van de OldTimers Club. Nee, er is geen ‘amatrice” verloren gegaan, ze heeft voldoende eigen hobby,s

Al hoewel in de achter liggende periode door Hidde veel en mooie DX werd gewerkt ligt de laatste jaren het accent meer op het persoonlijke QSO. Zo werden in de afgelopen jaren vele leuke contacten gelegd o.a. met Jan Ruys, N6ZX in de Verenigde Staten. Ook werd destijds dagelijks contact onderhouden met medisch-specialist/zeezeiler Dick Huges, PA3FDL, op verschillende van zijn reizen rond de wereld.

 

Hidde, PAoQT in “HUIS aan HUIS’ van januari 1974,   KOP: Zendamateur Nijdam praat met “overal ter wereld”

 

Hidde, PAoQT in CQ Friesland-noord van november 2005. Transceiver in de woonkamer onder handbereik.

Tegenwoordig is er op de maandagmorgen een QSO richting Schotland met Freddy, GMoUMJ, (ex PAoIK). S,middags is Koos de Vries, VE2GTI, in Canada aan de beurt. In verband met het wat moeilijker (trap)lopen is er ook in de kamer een transceiver geplaatst.

Hidde ziet terug op een mooie periode als radio amateur, een periode waarin de techniek een grote vlucht nam. Van eerst eigenlijk niets tot nu de modernste transceivers en modes. Twee jaar geleden maakte ik Hidde er al eens op attent dat hij de secretaris was met de meeste stukjes in de krant. (zie de diverse foto,s bij dit artikel). Volgens hem kwam hij er nog wel een keer in maar we zijn blij dat we op deze wijze aandacht aan deze OM hebben kunnen geven. TP.